Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Kartläggning av de kommunala anhörigstöden

2019 är det 10 år sedan lagen om anhörigstöd förtydligades. Enligt SOL skall kommunerna erbjuda ett stöd till anhöriga och vi på Anhörigas Riksförbund hänvisar i princip dagligen personer som ringer till Anhöriglinjen att ta kontakt med deras lokala anhörigstöd. Men hur ser det ut? Vem får stöd? Vad består stödet av? Hur tycker anhörigkonsulenter, chefer och politiker att det fungerar? Vad tycker de anhöriga? Når man ut med information till alla anhöriga, eller är det bara anhörig till vissa sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningarna som får hjälp? Hur når man människor med invandrarbakgrund? Frågorna är många, men eftersom det saknas aktuella och systematiska utvärderingar, uppföljningar och statistik när det gäller just anhörigstödet har vi lite kunskap om hur det faktiskt fungerar.

Under 2019 kommer Anhörigas Riksförbund göra en kartläggning av landets kommunala anhörigstöd för att ta reda på hur det fungerar nu tio år efter förtydligandet i lagen. Projektet kommer att genomföras av fil. Lic. Martina Takter med finansiering av Socialstyrelsen.

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer