Välkommen till vårt kalendarium där vi listar evenemang, föreläsningar, webinarier som vi tänker kan vara av intresse för våra medlemmar och andra aktörer.

Eurocarers webinar 6 October 2021

Ett gratiswebinarium som arrangeras av Eurocarers kommer att gå av stapeln 6 oktober kl 10:00-12:00 engelsk tid, dvs 11:00-13:00 svensk tid. Detta kommer att vara på engelska och man behöver anmäla sig i förväg. Vänligen se mer information här >>

Anhörigriksdag 2021

2021 års upplaga av Anhörigriksdagen kommer att sändas digitalt under 9-10 november. Program och tider är ännu inte spikade, så håll utkik för nyheter och biljettköp här >>

Anhörigriksdag 2021

2021 års upplaga av Anhörigriksdagen kommer att sändas digitalt under 9-10 november. Program och tider är ännu inte spikade, så håll utkik för nyheter och biljettköp här >>

Ett gott liv trots demenssjukdom

Göteborg

Välkommen till årets demenskonferens! Demenssjukdom är ett obotligt, fortskridande sjukdomstillstånd och därför är det viktigt att både den som har sjukdomen och deras anhöriga får uppleva bästa möjliga livskvalitet och en värdig tid under hela sjukdomsförloppet. Läs mer här >> Anmäl dig för att vara med fysiskt på plats  >> (sista anmälningsdag 12 okt) Anmäl […]

Fokus Patient seminarie – När det ofattbara händer!

ZOOM

När det ofattbara händer, vad gör vi då? Om för tidigt födda barn, sorg och – antibiotika! Lyssna till PERNILLA RÖNNHOLM som engagerat sig i dessa frågor sedan hon själv drabbades för tio år sedan. Se program och anmälan nedan eller här Tisdagen 14/12 kl.12-13 via Zoom (länk skickas vid anmälan) Ett av tio barn […]

Fokus Patient seminarium – Det sviktar i vårdförloppet

ZOOM

Det sviktar i vårdförloppet – ge järnet, eller..? Från politiskt beslut till verkstad på hjärtsviktsmottagningen Ungefär 200 000 personer lider av hjärtsvikt i Sverige. Årligen tillkommer ca 40 000 nya fall. Det finns beslutade nationella riktlinjer, kvalitetsregister, och senast ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för nydebuterad hjärtsvikt inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- […]

Lansering av anhörigfolder – NKA

”Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp” Tillsammans i Kraftsamlingsarbetet Utökat anhörigstöd har anhörigkonsulenter, föreningar och regioner tagit fram en folder som riktar sig till anhöriga. Syftet med foldern är att nå anhöriga som inte vet att det finns stöd att få eller var de hittar stödet. Foldern går […]

Webbinarium I Lust och Nöd – SPF Seniorerna

Välkommen att delta i SPF Seniorernas webbinarium I lust och nöd – om att vårda sin partner i hemmet. SPF Seniorerna vill under rubriken Tillsammans – mindre ensam synliggöra anhöriga och deras insatser och den ofrivilliga ensamhet som kan drabba dem samt det stöd och den hjälp en kan få. Datum och tid Tisdag 10 […]

Webinarium – I nöd och lust

ZOOM

Välkommen till webinarium I lust och nöd 10 maj deltar vi i ett webinarium som anordnas av SPF Seniorernas sakkunniga i ensamhetsfrågor, Marie-Louise Söderberg. Vi kommer samtala om olika former av ensamhet samt dela med oss av hur och var man kan få stöd som anhörig. Ett webinarium viktigt både för dig som själv är […]

Svenska Demensdagarna

Göteborg

11-12 maj 2022 samlas vi för 21:a gången under Svenska Demensdagarna. Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens. Varje år har det tillkommit nya deltagare och vi är nu många som delar med oss till varandra av kunskap och erfarenhet. Dagarna erbjuder en fantastisk […]

Digital föreläsningsserie – Samhällskunskap för anhöriga

Tillsammans gör Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund under året en satsning på att höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför. Under året hålls en digital föreläsningsserie med temat Samhällskunskap för anhöriga. Vi vill genom dessa föreläsningar kunna förmedla samhällsinformation om anhörigskap. Föreläsning 1: Anhörigskapets paradoxer – Vad innebär ”god och nära vård” […]

Digital föreläsningsserie – Samhällskunskap för anhöriga

Tillsammans gör Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund under året en satsning på att höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför. Under året hålls en digital föreläsningsserie med temat Samhällskunskap för anhöriga. Vi vill genom dessa föreläsningar kunna förmedla samhällsinformation om anhörigskap. Föreläsning 1 gick av stapeln 12 maj och nu är det […]