Välkommen till vårt kalendarium där vi listar evenemang, föreläsningar, webinarier som vi tänker kan vara av intresse för våra medlemmar och andra aktörer.

Webbinarium I Lust och Nöd – SPF Seniorerna

Välkommen att delta i SPF Seniorernas webbinarium I lust och nöd – om att vårda sin partner i hemmet. SPF Seniorerna vill under rubriken Tillsammans – mindre ensam synliggöra anhöriga […]

Webinarium – I nöd och lust

ZOOM

Välkommen till webinarium I lust och nöd 10 maj deltar vi i ett webinarium som anordnas av SPF Seniorernas sakkunniga i ensamhetsfrågor, Marie-Louise Söderberg. Vi kommer samtala om olika former […]

Svenska Demensdagarna

Göteborg

11-12 maj 2022 samlas vi för 21:a gången under Svenska Demensdagarna. Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens. Varje […]

International Forum 20 – 22 juni 2022

International Forum 20 – 22 juni 2022 – en möjlighet att påverka utvecklingen av svensk vård och omsorg Den 20-22 juni i år arrangeras konferensen International Forum on Quality and […]