Välkommen till vårt kalendarium där vi listar evenemang, föreläsningar, webinarier som vi tänker kan vara av intresse för våra medlemmar och andra aktörer.

Webbinarium I Lust och Nöd – SPF Seniorerna

Välkommen att delta i SPF Seniorernas webbinarium I lust och nöd – om att vårda sin partner i hemmet. SPF Seniorerna vill under rubriken Tillsammans – mindre ensam synliggöra anhöriga […]

Webinarium – I nöd och lust

ZOOM

Välkommen till webinarium I lust och nöd 10 maj deltar vi i ett webinarium som anordnas av SPF Seniorernas sakkunniga i ensamhetsfrågor, Marie-Louise Söderberg. Vi kommer samtala om olika former […]