Välkommen till vårt kalendarium där vi listar evenemang, föreläsningar, webinarier som vi tänker kan vara av intresse för våra medlemmar och andra aktörer.

Lansering av anhörigfolder – NKA

”Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp” Tillsammans i Kraftsamlingsarbetet Utökat anhörigstöd har anhörigkonsulenter, föreningar och regioner tagit fram en folder som riktar sig […]