Välkommen till vårt kalendarium där vi listar evenemang, föreläsningar, webinarier som vi tänker kan vara av intresse för våra medlemmar och andra aktörer.

Ett gott liv trots demenssjukdom

Göteborg

Välkommen till årets demenskonferens! Demenssjukdom är ett obotligt, fortskridande sjukdomstillstånd och därför är det viktigt att både den som har sjukdomen och deras anhöriga får uppleva bästa möjliga livskvalitet och […]