Välkommen till vårt kalendarium där vi listar evenemang, föreläsningar, webinarier som vi tänker kan vara av intresse för våra medlemmar och andra aktörer.

Anhörigstöd workshop

Denna workshop har temat: Hur vi kan vi arbeta tillsammans efter pandemin och vad Svenska Röda Korset och En bra plats /Demenslotsen kan stötta med i detta arbete. Denna workshop […]

Gratis