Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Hjärnkolls erbjudande om gruppsamtal fortsätter

Oro och ensamhet bland äldre i pandemins spår lever fortfarande kvar – Hjärnkolls erbjudande om gruppsamtal via telefon fortsätter under hösten.

Känner du dig orolig eller isolerad? Anmäl dig till gratis gruppsamtal via telefon.

Om du känner oro eller ensamhet med anledning av coronavirusets följder så kan det vara skönt att prata med någon som vet hur det känns.
Hjärnkoll erbjuder därför gruppsamtal via telefon, där du som är 70 år eller äldre får möjlighet att prata med andra i samma situation. Samtalsgruppen består av tre till fem personer från din ort och leds av en seniorambassadör från Hjärnkoll som själv vet hur det är att ha oro eller ångest.
Gruppen talas vid en gång i veckan i fyra veckor, och varje samtal är cirka 60 minuter långt. Samtalsledaren har utbildats för att säkerställa att varje samtal avslutas i positiv anda.

——————————————————————————————————-

Så här går det till:

    • 1. Anmäl dig till NAMN NAMNSSON på telefonnummer 012-345 67 89 så får du veta dag och tid för dina gruppsamtal.
    • 2. Lämna ditt namn och nummer så ringer samtalsledaren upp när samtalet ska starta.

Varmt välkommen!
(H)järnkoll
www.hjarnkoll.se

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer