Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Välkommen till Anhörigföreningen i Halmstad

Kontaktperson
Gun-Britt Lydén, ordförande

E-post
skallinge1@hotmail.com

Postadress
Anhörigföreningen i Halmstad
c/o Gun-Britt Lydén
Strandvallen 28 D
302 57 HALMSTAD


Klicka här för att ta del av minnesanteckningar från 2022 års samverkan mellan anhörigstödet i Halmstad kommun och vår anhörigförening >>


Tankar från ordförande

Anhörigföreningen i Halmstad är en ideell och stödjande förening, som företräder anhöriga och dess närstående i deras livssituation.

Ingen är väl oberörd över det som händer och det krig som nu pågår i Ukraina. Vi matas med information via media och människor flyr från sina hem, men vilka är kvar och inte förmår fly undan krigets framfart. Naturligtvis de soldater som kämpar för sitt land, men även de som inte orkar eller förmår att fly. Jag tänker på våra äldreboende, finns det liknande i Ukraina eller är det anhöriga som tar hand om sina närstående. I så fall vilka möjligheter finns för dessa människor? Äldre och människor med funktionsnedsättning är sårbara, tror inte att krig tar hänsyn för detta.

Förmedlar en dikt av Tage Danielsson, som belyser livet ur många perspektiv.

Droppen
En droppe droppade i livets älv
har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varenda droppe;
Hjälp till att hålla de andra oppe.

Varm hälsning och jag är inte oberörd.
Gun-Britt


Nyheter från föreningen

Årsmöte 2024

Anhörigföreningen i Halmstad hade 21 februari ett välbesökt årsmöte i St. Nikolai församlingshem.

Omval av styrelsen 2 år, Kenneth Ericsson, Kjell-Åke Friheim, Jonas Gerdle, Lena Johansson. Omval av ersättare 1 år, Susanne Sela Eriksson,

Kvarstår 1 år, Gun-Britt Lydén, Lena Nordström, Bengta Carlsson. Omval av revisor 1 år, Göte Arvidsson, ersättare Ingrid Gunnarsson.

Omval av valberedning 1 år, Gunne Björhag, Britt-Marie Blidö, ersättare Ingegerd Nilsson. Ordförande vid årsmötet Sven Svensson, sekreterare Susanne Sela Eriksson.

Efter mötesförhandlingarna bjöd föreningen på varmrökt lax med tillbehör samt kaffe och choklad.

Klicka här för att läsa vår verksamhetsberättelse för 2023 >>


Samverkan mellan Anhörigföreningen och Anhörigstödet – 2021
Som tidigare har samverkan mellan Anhörigföreningen och Anhörigstödet fortsatt trots pandemin. Det har varit begränsningar i de fysiska träffarna men det har löst sig till viss del med hjälp av digitala möten.

Efter sommaren 2021 när samhället öppnade upp mer för de fysiska sammankomster tog samarbetet stora steg då vi tillsammans kunde planera för höstens aktiviteter.
Den 5/10 anordnades Nationella anhörigdagen med temat ”Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom”, där utvalda föreläsare gav en klar bild av hur hälsoperspektivet kan se ut i olika livssituationer. Anhörigdagen var väldigt uppskattad och lärorik.

Vi blev inbjudna till Högskolan i Halmstad den 23/11, då vi föreläste om ”palliativ vård ur ett anhörigperspektiv”. Åhörarna var sjuksköterskestuderande i termin 4. Det är av stor vikt att vi belyser anhörigas livssituation i olika skeden, inte minst i den palliativa vården.
Vårdvux i Halmstad, som utbildar undersköterskor, fick information den 25/11 om anhörigstödets funktion i kommunen samt om Anhörigföreningens verksamhet och målsättning.

Den 29 /11 bjöd Demensteamet in oss att träffa anhöriga vars närstående har en demensdiagnos. Anhöriga upplevde att informationen var värdefull och det gavs möjlighet till frågor och diskussion.
Anhörigstödet bjöd in Gun-Britt att träffa två anhöriggrupper under lucia-veckan där hon presenterar Anhörigföreningens verksamhet i kommunen.

Det som många har väntat på under året är att Vallås anhörigcafé och lunchträffarna skall starta. Det kommer att ske i mitten av januari 2022 till vår stora glädje.
Vid datorn
Gun-Britt Lydén, ordförande
Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent


Anhörigföreningen i Halmstad har fått vara med i ett intressant projekt.
”Utan anhöriga stannar Sverige” blev temat på en film som Jonas Gerdle har filmat för Husknuten Halmstad. Det är en presentation om Anhörigföreningens verksamhet och målsättning.

Avsnittet 22 av Webbvision kan ses här >>


Anhörigföreningen i Halmstad har haft årsmöte och firat 15 års jubileum.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds på en god tre rätters meny, som uppskattades av närvarande medlemmar.

Gun-Britt Lydén omvaldes som ordförande på 2 år och Lena Nordström. Nyval Ewa Lind, ersättare på 1 år. Kvarstående i styrelsen: Birgit och Göran Andreasson, Susanne Sela Eriksson och Lena Johansson. Omval av revisor Göte Arvidsson och revisor ersättare Solveig Ivarsson.

Kamilla Kara avtackades för sin tid i styrelsen. Ordförande för mötet var Sven Olof Svensson.

Se verksamhetsberättelse för 2020 här >>


Insändare till Hallandsposten, juni 2020


Skrivelse, maj 2020

Entledigande av Förvaltningschef Jennie Vidal

Förvaltningschef Jennie Vidal


Anhörigcafé Vallås, hösten 2019

Samarbetet mellan Anhörigföreningen, Anhörigstödet och Diakon har fortsatt under hösten. Anhörigcaféet är en mötesplats där vi träffas en eftermiddag varannan vecka. Vi startade 29 augusti med att planera höstens program. Önskemålen som kom fram var bland annat utflykt, frågesport, information från kommunen och sedvanlig jullunch.

Vi åkte den 26/9 till Café Killeröd där det bjöds på goda bakverk och en fantastisk utsikt över Bjärehalvön. De aktiviteter som vi haft under hösten är bland annat musikbingo, boule och julpyssel.

Eva Lydahl, kostrådgivare från hemvårdsförvaltningen, kom och informerade om projektet Äldremat. Ett viktigt ämne för de personer som bor på särskilt boende samt har matdistribution. Eva poängterade vikten av att nattfastan inte får vara för lång.

Den 21/11 ordnade Anna, diakon, julpyssel där vi fick göra julkort och jultabletter. Vi upptäckte många dolda konstnärstalanger i gruppen genom sitt skapande.

När det närmade sig jul beställde vi för första gången julmat från den nystartade restaurangen på Vallås äldreboende. Det som bjöds på var kalkonfilé med tillbehör och efterrätt med kaffe.

Sista träffen den 19/12 bjöds det på julkaffe.

Höstens träffar har varit uppskattade och bjudit på många goda samtal och skratt och stimulerat många sinnen med till exempel frågesport och spelet När då då?

Vi vill även tacka våra medarbetare Ingegerd Nilsson och Gunda Johansson.

Vid datorn
Gun-Britt Lydén, ordförande
Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent


Nationella anhörigdagen 2019


Nationella Anhörigveckan 2019

I Halmstad uppmärksammade vi Nationella Anhörigveckan den 3 oktober på Stadsbiblioteket Halmstad.

Dagen invigdes av Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlotte Mankell och Socialnämndens ordförande Ella Kardemark som poängterade vikten av att belysa anhörigas situation och insats i kommunen. Det är väl känt att utan anhöriga stannar Sverige.

Gustaf Cavalli, en av grundarna till företaget En bra plats – anhörigstöd via nätet, informerade om denna hemsida som ger råd och stöd till anhöriga. Genom e-tjänsten En bra plats får du:

  • en kontaktperson inom kommunen för råd och stöd.
  • tillgänglig information, forskning och fakta.
  • en säker plats på nätet där du kan byta erfarenheter, känslor och tankar med andra anhöriga i hela landet.

Som första föreläsare var Vanessa Reyners, Leg. Arbetsterapeut, Alnarps Rehabiliteringsträdgård med temat Naturbaserad återhämtning. SLU (Statens Lantbruksuniversitet) Alnarp arbetar med olika forskningsprojekt där naturen kan vara till hjälp för att återfå hälsa. Hon belyste olika sjukdomstillstånd, t ex utbrändhet, Parkinson och demens, som har visat på goda resultat. Vanessa visade på stor kunskap och stort engagemang när hon förmedlade sitt budskap gällande naturbaserad återhämtning.

VaVanessa Reyners

Vid kaffeserveringen fanns utrymme att presentera olika verksamheter som deltog i ett gränsöverskridande samarbete denna dag.

Dagens andra föreläsare var Maria Estling Vannestål, författare och föreläsare, som återgav sin historia som anhörig att leva i en sandwichgeneration. En siffra som man lätt glömmer bort är att 70 % av anhöriga är i en yrkesverksam ålder. Med sina egna erfarenheter och upplevelser förmedlar hon ett hav av känslor. Maria gav också tips utifrån egna erfarenheter hur man hanterar sin livssituation:

  • att använda ”det lilla tidsfönstret” för att vara ”här och nu”.
  • att hitta mina kraftkällor – det som ger just mig energi – och tillåta mig att tanka kraft därifrån.
  • att försöka hitta glädje och tacksamhet även riktigt tunga dagar, t ex. genom att skriva en ”tacksamhetsdagbok”.
  • att be om hjälp och ta emot den – allt hänger inte på mig!

Maria Estling Vannestål

För femte året i rad har vi haft detta gränsöverskridande samarbete i Kommunen vilket också poängterades av Ann-Charlotte Mankell som lovade att ”detta kommer vi att fortsätta med”. Summeringen av denna dag var en stor upplevelse av fantastiska föreläsare som var givande för oss alla oavsett livssituation.

Vid datorn
Gun-Britt Lydén, ordförande Anhörigföreningen i Halmstad
Magnus Palmqvist, Anhörigkonsulent


Anhörigcafé Vallås våren 2019

Samarbetet mellan Anhörigföreningen, Anhörigstödet och Diakon har fortsatt under våren. Anhörigcaféet är en mötesplats där vi träffas en eftermiddag varannan vecka. Vi har bjudit på olika aktiviteter som deltagarna i gruppen har önskat såsom frågesport, kortfilm med 106-åriga Dagny, Magnus reseskildring med bilder från Indien, information från Anhörigföreningen etc. Vi har också bjudit på utflykt till Lizzies Café i Holm där vi njöt av goda våfflor och kaffe.

I vår som tidigare har vi även anordnat påsklunch som alltid är lika uppskattad.  Våravslutning för Anhörigcaféet är den 23 maj och fortsätter i sommar på Sjömanskyrkans café. Enligt allas önskan fortsätter vi att träffas på Anhörigcafé Vallås till hösten med start den 29 augusti kl. 13:30.

Vi vill slutligen tacka våra frivilliga medarbetare, Ingegerd och Gunda, för deras arbete under våren.

Vid datorn

Gun-Britt Lydén
Ordförande

Magnus Palmqvist
Anhörigkonsulent


Anhörigföreningens årsmöte den 12 februari 2019

Vid föreningens årsmöte deltog 37 engagerade medlemmar samt 3 inbjudna gäster. Den traditionella välkomst drinken (alkoholfritt vitt vin) blev uppskattad och signalerade en god start på årsmötet.

Föreningens ordförande, Gun-Britt Lydén, hälsade samtliga varmt välkomna och poängterade att även i år deltog nya medlemmar. Ordförande presenterade dagordningen, Göte Arvidsson utsågs till årsmötets ordförande och Ingrid Samson till mötets sekreterare.

Verksamhetsberättelsen, balans-och resultaträkningen samt revisorernas berättelse godkändes av mötet, liksom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Förslagen till verksamhetsplan samt policydokument för 2019 godkändes. Revidering av stadgar för Anhörigföreningen i Halmstad godkändes.

Följande val av ledamöter genomfördes:  Omval på 2 år av ordförande Gun-Britt Lydén, ledamot Ingrid Samson, Lena Nordström, Ewa Lind, ersättare på 1 år Kamilla Kara. Kvarstår ytterligare 1 år Marianne Damgaard, Susanne Sela, Monica Sjövall.

Till revisor på 1 år utsågs Birgitta Raask, ersättare Solveig Ivarsson också på 1 år Valberedningen omvaldes på 1 år, Gunne Björhag, Britt-Marie Blidö samt ersättare Ingegerd Nilsson.

Under övriga frågor beslutades att arkivering av föreningens handlingar ska genomföras. (Folkrörelsens Arkiv, Halmstad). Information gavs om Anhörigas Riksförbunds årsmöte den 5-6 april 2019 i Karlstad.

Årsmötets ordförande Göte Arvidsson tackades för ett väl genomfört möte. Sekreterare Ingrid Samson, tackades även hon för sitt arbete. Anhörigkonsulenterna Anette Håkansson, hemvårdsförvaltningen och Niklas Milén socialförvaltningen presenterade betydelsen av sina nya lokaler samt det digitala anhörigstödet ”En bra plats,” som har startats i Halmstad kommun.

Föreningen bjöd på god förtäring och dryck, samt kaffe och choklad som avslutning vilket uppskattades av samtliga.

Ordförande Gun-Britt Lydén avslutade mötet med att framföra ett varmt tack till valberedningen, revisor, revisorersättare, anhörigstödet för deras arbete. Som tack till styrelsen för samarbetet, framförde ordföranden fyra ord: empati, engagerade, trovärdiga, ansvarskännande, som genomsyrat styrelsearbetet under året 2018.

Ordförande kallade till konstituerande styrelsemöte.

Ordförande Gun-Britt Lydén
Sekreterare Lena Nordström

Verksamhetsberättelsen 2018


Försmak av Julen 2018

Anhörigföreningen bjöd in till traditionellt julkaffe den 5 december på S:t Nikolai församlingshem. Flera av medlemmarna hade varit delaktiga i projektet ”Sköra äldres munhälsa” och Theresa Holmgren, specialisttandvården, som ansvarig för projektet redovisade om nuvarande resultat och målsättning. Detta blev mycket uppskattat och man önskade också att få fortlöpande information om utvecklingen. Dessutom bjöd eftermiddagen på god samvaro med kortfattad information från ordföranden.


Anhörigcafé Vallås jullunch

Samarbetet mellan Anhörigföreningen, Anhörigstödet och Diakon har fortsätt under hösten. Traditionsenligt bjöds det på jullunch med ris á la malta, kaffe och choklad. Anhörigcaféet har blivit en mycket populär mötesplats för anhöriga och dess närstående. Utan tvekan önskar deltagarna en fortsättning på caféet.

Vi fick en uppskattad julhälsning från Astrid som befann sig i Tanzania där hon skänkte de gåvor son hon samlat in, där anhörigcaféet varit behjälplig. Det är viktigt att få en återkoppling vart gåvorna tar vägen. Astrid beskrev att hon besökt ett äldreboende som var långt ifrån den standard vi är vana vid här. Vi planerar att bjuda in henne så hon kan berätta om sina upplevelser från resan.

Förutom god stämning och härlig samvaro lyssnade vi på fin julmusik och sedan läste Magnus Palmqvist julevangeliet.

Avslutningsvis tackade Barbro Edblom för en trevlig eftermiddag och för det arbete som utförs i samband med arrangemanget av anhörigcaféet. Vi vill även tacka vår medarbetare Ingegerd Nilsson som med stort hjärta ställt upp.

Vid datorn
Gun-Britt Lydén                    Ordförande
Magnus Palmqvist                Anhörigkonsulent


Nationella Anhörigveckan 2018

I Halmstad belyste vi Nationella Anhörigveckan den 4 och 5 oktober. Kommunens Anhörigstöd bjöd in till öppet hus i sina nya lokaler den 4 oktober. Där arbetar anhörigkonsulenter från hemvårds- och socialförvaltningen samt demensteamet. I samma hus är myndighetsenheten stationerad och det möjliggör en större samverkan mellan dessa enheter. Anhörigkonsulenterna ser bara positivt på denna flytt, för tillgängligheten har ökat och det märks på ett ökat antal besökare.

Den 5 oktober bjöd Anhörigföreningen in till föreläsningar. Som tidigare år arbetade vi gränsöverskridande.

Inbjudna föreläsare var Martina Takter, Fil.lic och närståendekoordinator i Malmö med temat ”Visst behöver anhöriga stöd, men varför?”. Martina svarade inte på varför anhöriga behöver stöd, men gav oss möjlighet till reflektion och eftertanke. Detta är viktigt både ur anhörig- och personalperspektivet för att nå bästa möjliga samverkan.

Nästa föreläsare var Lars Häggström, Psykiatriker och chefsöverläkare vid Affecta i Halmstad, med temat ”Att leva nära någon med psykisk ohälsa”.

Psykisk ohälsa är vanligt. En av fyra drabbas någon gång under livet. Ämnet är svårt men Lars, med sin kompetens och många års erfarenhet, gjorde ämnet begripligt och gav verktyg till både personal och anhöriga, om hur viktiga våra roller är och hur svårt det kan vara att hålla isär dessa.

Glädjande var att detta gränsöverskridande samarbete lockade en stor och bred publik, nära 200 personer.  Vi vill summera denna eftermiddag med intressanta föreläsningar som mycket givande för oss alla oavsett livssituation.

Vid datorn

Gun-Britt Lydén, ordförande
Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent


Nationella Anhörigveckan 2018

Nationella Anhörigveckan närmar sig och för att uppmärksamma detta bjuder vi in till en eftermiddag med föreläsningar fredag den 5 oktober på biblioteket i Halmstad. 13:00 öppnar Martina Takter, närståendekoordinator i Malmö stad, med föredraget Visst behöver anhöriga stöd, men varför? 14:30 tar Lars Häggström, psykiater och chefsöverläkare vid Affecta i Halmstad, vid och ska då prata om Att leva nära någon med psykisk ohälsa.

Självklart serverar vi kaffe så varmt välkomna till Klarasalen och Halmstad Bibliotek på fredag den 5 oktober! Dagen arrangeras av Anhörigföreningen i Halmstad i samarbete med Halmstad kommun, Region Halland, Studieförbundet Vuxenskolan, Attendo, Aleris och Frösunda.


Anhörigcafé i Vallås

Samarbetet mellan Anhörigföreningen, Anhörigstödet och Diakon fortsätter. Anhörigcaféet är en mötesplats där vi träffas en eftermiddag, varannan vecka. Vi har bland annat bjudit på olika aktiviteter som deltagarna i gruppen har önskat såsom frågesport, information från Anhörigföreningen, m.m.

Vi har haft besök och information av Anette Lindberg och vårdhunden Saga. De visade vad en vårdhund kan göra för insats som att hjälpa och stimulera både barn och äldre med specifika behov.

Som sed är firade vi påsk med att arrangera en härlig påsklunch. Som alltid är god mat och en härlig samvaro uppskattad.

Ekonomin kan komma i obalans när sjukdom och förändrad livssituation uppstår. Åsa Jacobsson från Skuld- och budgetrådgivningen kom och informerade om vad man ska tänka på vart man kan vända sig för att få råd och hjälp.

Vi avslutade våren med en utflykt till Långaryd där Astrid tog emot oss med öppen famn. Hon bjöd på hembakat och kaffe och berättade med stort hjärta om sina resor till Tanzania och den hjälpverksamhet hon skapat.

Gun-Britt Lydén, ordförande Anhörigföreningen och Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent


Anhörigföreningen uppmärksammad

Vår ordförande Gun-Britt Lydén och Anhörigföreningen i Halmstad har nått ända in i Högskolans årsberättelse, och på engelska… Vill du läsa artikeln – klicka på bilden


Anhörigföreningens årsmöte 13 februari 2018

 Vid föreningens årsmöte deltog 44 engagerade medlemmar samt tre inbjudna gäster. Med den traditionella välkomstdrinken (alkoholfritt vitt vin) och mingel förhöjdes stämningen redan från början av årsmötet.

Föreningens ordförande, Gun-Britt Lydén, hälsade alla varmt välkomna och poängterade betydelsen av medlemmarnas engagemang, samt hälsade nya medlemmar välkomna. Sven-Olof Svensson utsågs till årsmötets ordförande och Ingrid Samson till mötets sekreterare.

Verksamhetsberättelsen, balans och resultaträkningen samt revisorernas berättelse godkändes av mötet, liksom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Förslagen till verksamhetsplan för 2018 samt policydokument godkändes.

Val av styrelse

Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år. Monica Sjövall, Susanne Sela, Marianne Damgaard.
Ersättare på 1 år. Kamilla Karlsson
Kvarstår ytterligare 1 år gör, Gun-Britt Lydén, Ingrid Samson och Lena Nordström.
Till revisor på 1 år utsågs Birgitta Raask och ersättare Solveig Ivarsson, också på 1 år.
Valberedningen omvaldes på 1 år enligt följande;
Gunne Björhag och Britt-Marie Blidö, ordinarie ledamöter, samt Ingegerd Nilsson, ersättare.

Under övriga frågor rapporterades att inbjudan har kommit från Anhörigas Riksförbund AHR gällande årsmöte den 6-7 april i Lund. Likaså rapporterades att Kommunfullmäktige har beslutat att ett boende för yngre personer med demenssjukdom ska finnas i kommunen. Socialnämnde/förvaltningen har nu ansvaret för verkställande av boendet.

Årsmötets ordförande, Sven-Olof Svensson, tackades för ett väl genomfört möte. Ordförande gav en eloge till Anhörigföreningen arbete och trevliga årsmöte. Även Ingrid Samson, sekreterare, tackades för sitt arbete.

Föreningens ordförande avtackade Elisabeth Widmaier för sina insatser under mandatperioden. Tyvärr kunde inte Maud Raask närvara vid årsmötet och ska avtackas vid senare tillfälle.

Anhörigkonsulenterna Anette Håkansson och Magnus Palmqvist, anhörigkonsulenter hemvårdsförvaltningen, presenterade nya lokaler på Skolgatan 2. Här finns nu även Myndighetsenheten, demensteamet, anhörigkonsulenterna från hemvårdsförvaltningen och Niklas Milén socialförvaltningen. Detta kommer på olika sätt vara positivt för anhörig som behöver hjälp och stöd, Sammanslagningen har varit ett önskemål från Anhörigföreningen under många år.

Föreningen bjöd som avslutning på god förtäring och dryck samt kaffe och choklad. Även i år lyckades årsmötet bjuda på feststämning vilket även framfördes under kvällen. Efter detta drog sig styrelsen tillbaka för ett konstituerande sammanträde.

Gun-Britt Lydén, ordförande


Julkaffe 6 december

Anhörigföreningen bjöd enligt tradition på julkaffe för medlemmarna. Vi var i S:t Nikolai församlingshem där det bjöds på kaffe, bullar och glögg. Glädjande var att dagens föreläsare Kristina Ziegert, professor i omvårdnad, presenterade sin forskning ”Anhörigas livstilsval när vardagen förändras”. Under forskningsperioden har både anhöriga, Anhörigföreningen och Anhörigstödet i Kommunen varit involverade. Föreläsning var mycket uppskattad och många åhörare kände igen sin livssituation. Vår förhoppning är att fortsätta samverkan med Högskolan i Halmstad.

Gun-Britt Lydén, ordförande, Anhörigföreningen i Halmstad
Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent, Halmstad Kommun


Anhörigcafé Vallås jullunch 7 december

Anhörigcafé Vallås håller också på sina traditioner. 26 engagerade gäster slöt upp denna eftermiddag. Vi bjöd på glögg och pepparkaka, därefter serverades en jultallrik och som dessert ris á la malta med saftsås.

Andreas stod för musikunderhållningen som även lockade fram en gemensam allsång. Gun-Britt informerade om diverse projekt som är på gång där Anhörigföreningen är delaktiga och hon läste även upp en julhälsning från Astrid som tackar för gåvorna hon fått till sitt välgörenhets-arbete i fattiga länder.  Vi vill också tacka Ingegerd, Margit och Gunda som hjälpt till denna eftermiddag med planering och servering.

Avslutningsvis ställdes frågan om Anhörigcafé Vallås ska fortsätta till våren och svaret var enhälligt JA!!!

Anhörigcafé Vallås är en gränsöverskridande samverkan mellan Anörigföreningen, Anhörigstödet och Diakonin i Snöstorps församling.

Gun-Britt Lydén, ordförande, Anhörigföreningen i Halmstad
Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent, Halmstad Kommun


Högtidsdag på Högskolan

Den 17 november var en stor högtidsdag för Gun-Britt Lydén, ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad, som denna dag promoverades till hedersdoktor i ”Hälsa och Livsstil”, vid Högskolan i Halmstad.

I sitt tal återgav Gun-Britt en del av sin livsresa som professionell vårdare. Bl.a om sitt engagemang för sjuka barn i samband med sjukhusvistelse. Detta fick som konsekvens att föräldrar till barn med en cancersjukdom nominerade Gun-Britt till Landstinget i Hallands personalstipendium 1989. Under åren som Gun-Britt var ledamot i Nordisk föreningen för sjuka barns behov, NOBAB, arbetades det fram en Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård. Gun-Britt arbetade mycket aktivt för att värna om barnets integritet och rättighet samt att eliminera oro och smärta i samband med vårdbesöket.

Det var ett tal med mycket stor empati.

Bland åhörare i salen fanns, anhöriga, från föreningar, AHRs kansli, chefer och gamla arbetskamrater för att framföra sina gratulationer.

Som ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad arbetar Gun-Britt med att stödja och hjälpa anhöriga. Hennes nätverk och kontakter med olika tjänstemän, kommunalt- privat- regionalt och politiker ger resultat för Anhörigföreningens utveckling även om det tar lite tid.

Gun-Britt har stor livserfarenhet, kunskap och kompetens och stor empati för anhöriga och dess närstående livssituation. 2012 utnämndes Gun-Britt till Halmstads eldsjäl i kommunen.

Lena Nordström, sekreterare

Anhörigföreningen i Halmstad

Till er alla som på olika sätt uppmärksammade min högtidsdag, vill jag framföra mitt varma tack. Det var en oförglömlig dag, omtumlande av gratulationer och inbjudningar till samverkan. Ser med förhoppning fram emot ett nytt år och nya möjligheter, för att öppna nya dörrar där kunskap ska flöda fritt utan hinder.

Samverkan – framtidens honnörsord, detta sker i första hand genom det goda samtalet med respekt och ödmjukhet för varandras kompetens, som ska resultera i en kvalitetshöjning inom olika vårdkulturer.

Detta vill jag fortsätta att kanalisera.

Gun-Britt Lydén
Ordförande, hedersdoktor
Anhörigföreningen i Halmstad


 

Hedersdoktor som vill lyfta de anhörigas roll

 De som vårdar anhöriga i hemmet är många, och de drar ofta tunga lass. En som vet är Gun-Britt Lydén – i nästan 20 år vårdade hon sina föräldrar och i dag är hon engagerad ordförande Anhörigföreningen i Halmstad. Hon är också ny hedersdoktor i hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad.

– Jag känner stor ödmjukhet inför utnämningen! Men framför allt är jag tacksam över samarbetet med Högskolans forskning. Jag tror på gränsöverskridande samarbeten för att kunna förändra och förbättra. Åren har lärt mig att kunskap inte kan vara isolerad. Vi behöver se från olika håll och aldrig glömma den tysta kunskapen hos människorna som berörs.

I sin roll som ordförande för Anhörigföreningen har Gun-Britt Lydén varit delaktig i flera forskningsprojekt på Högskolan i Halmstad, som kring läkemedelshantering i hemmen och anhörigstöd i förändring. Hon har också i många år varit gästföreläsare på Högskolans sjuksköterskeutbildningar om bemötande inom vården.

Det började med barnen

I över 55 år har Gun-Britt Lydén med stort engagemang drivit frågor för människor som ofta själva inte orkar eller kan.

Det började 1966 på Länssjukhuset i Halmstad, där hon i många år arbetade med provtagningar på barn. Bland barnen blev hon mycket omtyckt och känd som ”sticketanten” – något hon också ser som en hederstitel.

– När jag började arbeta med barn och barnens smärtupplevelser reagerade jag starkt. Jag började engagera mig för barnens situation i samband med provtagningarna och såg att det fanns mycket att förbättra.

Hon började med sitt eget arbete – lyssnade på barnen och föräldrarnas upplevelse, analyserade kritiskt sitt arbetssätt och utvecklade sin professionella vårdarroll utifrån det. Hon arbetade vidare med verksamhetsutveckling vid andra delar av sjukhuset, samarbetade med barn- och ungdomskliniken och arbetade fram en satellitenhet vid avdelningen för klinisk kemi. Hela tiden med fokus på bemötande.

– För mig handlar det om är kärlek. Humanism och medmänsklighet i vård och omsorg. Men kärlek har jag valt att inte prata om – i stället talar jag om det goda mötet och det goda samtalet i en arbetskultur. Jag har velat skapa en miljö där man kan eliminera oro och rädsla.

Vårdade sina föräldrar

I nästan 20 år jobbade Gun-Britt Lydén heltid samtidigt som hon hade hand om sina sjuka föräldrar tio mil bort. Det blev många resor och sjukhusbesök, vardag som helg.

– Det var oändligt fint och jag skulle inte vilja ha gjort annorlunda, men det var tungt. Som anhörig är man ofta bländad av sin situation och känner inte själv hur trött man är.

Det var under dessa år som hon kom i kontakt med Anhörigföreningen i Halmstad, där hon i dag är ordförande. Där för hon sedan sju år tillbaka de anhörigas talan med stort engagemang.

– När jag gick i pension märkte jag knappt att jag slutade jobba, jag bara vände blad och fortsatte i föreningen i stället.

Stor grupp

Gun-Britt Lydén berättar att det finns 1,3 miljoner vuxna anhöriga i Sverige i dag, som vårdar eller stödjer en närstående. 70 procent av dessa anhöriga är yrkesverksamma. Ofta tänker man på en äldre person som vårdar sin sjuka make eller maka, men det kan lika gärna handla om föräldrar som vårdar barn, anhöriga till personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller missbruk.

Det är denna stora grupp som Gun-Britt Lydén vill lyfta, och att deras arbete och situation ska få mer erkännande och respekt inom vård och omsorg.

– Ibland framställs anhöriga som arga, tjatiga och krävande. Men de negativa uttrycken handlar ju om att man är orolig och känner sorg och ovisshet. Det är situationer när man är som mest sårbar som människa. Man behöver hjälp, stöd och erkännande för det jobb man gör, och för den viktiga kunskap som man har om personen.

Samverkan är a och o

Efter 44 år i vården och efter att ha vårdat sina egna föräldrar har hon stor erfarenhet från båda sidor. Och hon har gång på gång sett betydelsen av samverkan.

– Ska vi förbättra och få god kvalitet behöver vi kunskap från olika håll, vi behöver gränsöverskridande samarbeten. Annars blir det lätt vi-och-dom-tänkande och att man lägger skulden eller ansvaret någon annanstans. Vi behöver arenor där politiker, professioner, forskare – och de människor det handlar om – kan mötas. Det är när vi lägger samman kunskap som vi kan nå hur långt som helst.

Gun-Britt Lydén har stora förhoppningar på föreningens samarbete med Högskolan och Halmstads kommun, ett samarbete som är just en sådan arena som hon efterlyser.

– Jag drivs av en vilja att förändra. Man måste tro att det går, annars är det helt meningslöst. Och jag har upplevt hur det faktiskt går att förändra saker till det bättre – ibland tar det tid, men det går!

Fredagen den 17 november promoverades Gun-Britt Lydén till hedersdoktor i samband med akademisk högtid vid Högskolan i Halmstad.

Text och bild: Ida Lövstål, Högskolan i Halmstad

En av fem hedersdoktorer

Gun-Britt Lydén är en av fem hedersdoktorer vid Högskolan i Halmstad. De övriga är:

Nicolas Hassbjer (informationsteknologi, 2011)

Jan Einar Blomquist (innovationsvetenskap, 2011)

Maj-Britt Sandlund (hälsa och livsstil, 2013)

Jörgen Persson (hälsa och livsstil, 2017)

Hedersdoktorerna utnämns av Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd, som en uppskattning för framstående insatser med anknytning till Högskolans verksamhetsområde.


Verksamhetsberättelse 2016

Nationella Anhörigveckan

Anhörigföreningen i Halmstad arbetar aktivt med gränsöverskridande samverkan, vilket belystes under Nationella Anhörigveckan. Anhörigveckan inleddes tisdagen den 3 oktober men en prova på-dag i Confident Cares nya lokaler på Gamletull. Confident Care arbetar framförallt med försäljning av hjälpmedel. Den 3 oktober fanns även andra aktörer som förevisade sina produkter. Det fanns också möjlighet att prova på  Yoga, Seniorgymnastik och Taktil Massage. Under eftermiddagen kom en intresserad publik till lokalen och många provade på det som presenterades. Det serverades dessutom kaffe med ekologisk choklad.

Nationella Anhörigdagen den 6 oktober firades i Figarosalen, Halmstad Teater. Dagen bjöd på ett strålande höstväder som förstärkte känslan av det positiva budskap som arrangörerna önskade förmedla. Även denna dag arbetade vi gränsöverskridande, för tredje året i rad,  med aktörer både från kommunal, regional och privat verksamhet. Denna samverkan finner vi mycket värdefull och vår önskan är att det ska fortsätta.  Glädjande var också att ca 250 fanns i publiken. Förutom anhöriga kom baspersonal, tjänstemän från olika verksamheter och politiker. På detta sätt nådde vi ut med den viktiga kunskap som alla så väl behöver.

Nationella Anhörigdagen hade en föreläsare bjudits in från den professionella verksamheten och en som belyste anhörigperspektivet.

Beata Terzis, neuropsykolog med mångårig erfarenhet inom området kognition och demens, höll en mycket uppskattad föreläsning om bemötande vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Föreläsningen handlade om hur du som anhörig och personal på ett bättre sätt kan förstå och bemöta den som drabbats av kognitiva nedsättningar. Spontana reaktioner efter föreläsningen var att många kände igen situationer ur verkligheten. Man fick ny kunskap och tips om hur vi bäst bemöter personer med kognitiv svikt. Detta innebär inte endast personer med en demenssjukdom utan kan drabba oss alla i en påfrestande livssituation.

Susanne Sela, anhörig, återgav  hur det är att vara anhörig till barn med NPF (Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar). ”med en dotter som delar sitt liv med ADHD, depression, ångest, agarofobi och självskadebeteende så har jag åkt mycket berg och dalbana de senaste åren och emellanåt har jag fått hålla i hårt för att inte ramla av…”. Föreläsningen var väldigt känslosam och belyste familjens  livssituation som under flera år befann sig i svår kris. Susanne, som mor, har arbetat hårt för att få hjälp för sina tre barn varav två har en funktionsnedsättning. Trots svårigheter gavs det utrymme för en positiv utveckling och Susanne avslutade föreläsningen med att bjuda upp sin dotter på scen som ett levande bevis för att det finns hopp och möjligheter till en förändring av en svår livssituation.

Avslutningsvis vill vi tacka alla aktörer som deltog denna Nationella Anhörigvecka. Vi vill åter repetera orden ”Samverkan är framtidens honnörsord”.

Vid datorn:

Gun-Britt Lydén                          Ordförande

Magnus Palmqvist                     Anhörigkonsulent

Beata Terzis höll en uppskattad föreläsning.

Gympapass

Yogapass


Aktiviteter under Nationella Anhörigveckan 2017


Jörgen Persson och Gun-Britt Lydén nya hedersdoktorer vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande från Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad har utsett två nya hedersdoktorer: Jörgen Persson, bordtennisspelare och känd idrottsprofil, och Gun-Britt Lydén, ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad.

Jörgen Persson har en lång och framgångsrik idrottskarriär bakom sig – han har framträtt på den internationella bordtennisarenan i nästan 30 år. Han har vunnit VM-guld i singel och i lag samt flera EM-guld. Han har också representerat Sverige vid sju olympiska spel, senast 2012.

– Det är fantastiskt roligt och oerhört hedrande. Högskolan är en mycket viktig spelare i Halmstad med omnejd, och att bli uppmärksammad i ett akademiskt sammanhang gör mig mycket glad. Jag har vunnit många tunga titlar under min långa idrottskarriär, men att få titulera sig doktor Persson så här på äldre da’r smäller väldigt högt! säger Jörgen Persson i en kommentar till utnämningen.

Jörgen Persson utnämns till hedersdoktor i hälsa och livsstil.

För de anhörigas talan

Gun-Britt Lydén är ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad, en av Anhörigas riksförbunds medlemsföreningar. I sin roll för hon de anhörigas talan och påverkar politiskt och organisatoriskt för att lyfta in de anhörigas perspektiv i Halland.

– En utnämning till hedersdoktor är en stor heder och ära. Detta ger mig ny energi och motivation att fortsätta mitt arbete med problemställningar runt anhöriga och närståendes livssituation. Det är ett arbete som kan verka både lokalt och nationellt, samt förhoppningsvis bidra till Högskolans forskning på området, säger Gun-Britt Lydén.

Gun-Britt Lydén utnämns till hedersdoktor i hälsa och livsstil.

Framstående insatser

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser med anknytning till Högskolans verksamhetsområde. Högskolan kan utse hedersdoktorer inom de tre områden som lärosätet har rätt att utfärda doktorsexamen inom – informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Det är Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd som utser hedersdoktorerna.

– Hedersdoktorerna har stor betydelse för Högskolan och vår verksamhet. Forsknings- och utbildningsnämnden hade fått in flera, mycket bra nomineringar till hedersdoktorer att ta ställning till. Gun-Britt Lydén har ett stort engagemang och stöder Högskolans deltagarstyrda ansatser när det gäller forskning och innovation inom profilområdet hälsoinnovation. Hennes arbete för att lyfta de anhörigas roll är fantastiskt och att hon nu kopplas ännu starkare till Högskolan ser vi som en stor tillgång, säger Verónica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, och fortsätter:

– Nämnden menar att Jörgen Perssons stöd till Högskolans utbildningar och forskning kopplade till idrott och hälsa är en mycket stor möjlighet och tillgång. Det är ett viktigt område och Jörgen blir här en fantastisk ambassadör för Högskolan.

Jörgen Persson och Gun-Britt Lydén promoveras officiellt vid Högskolans akademiska högtid i höst.

Högskolan i Halmstad har sedan tidigare tre hedersdoktorer: Nicolas Hassbjer (informationsteknologi, 2011), Jan Einar Blomquist (innovationsvetenskap, 2011) och Maj-Britt Sandlund (hälsa och livsstil, 2013).

Ur motiveringen till utnämningen av Jörgen Persson:

Född och uppvuxen i Halmstad är Jörgen Persson en stor förebild för både barn, ungdomar och vuxna inom området hälsa och idrott. Han har tidigare tilldelats Halmstads kommuns hedersbevis för att vara god ambassadör för sin idrott och för Halmstad. Tidigare har Jörgen Persson samarbetat med Högskolan, bland annat genom programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv, där bordtennis är en av två profilidrotter. Jörgen Persson var en av nyckelpersonerna som lyckades få lag-VM till Halmstad 2018, där Högskolan och svensk bordtennis samverkar. Jörgen Persson är en nyckel till Högskolans nära samverkan med Hallands idrottsakademi, Hallands Idrottsförbund och Svenska Bordtennisförbundet, bland annat i organisationen av den internationella konferensen ”Sports Science Conference – The Science and Practice of Racket Sports for Improved Performance and Health” där internationell forskning och tillämpning kommer att presenteras.

Ur motiveringen till utnämningen av Gun-Britt Lydén:

Nästan var femte svensk i vuxen ålder uppger att de regelbundet hjälper någon äldre, sjuk eller funktionshindrad person. I gruppen 45–65-åringar är det nästan var fjärde. Gun-Britt Lydén gör genom sitt ideella arbete i anhörigföreningen en stor insats genom att lyfta upp en viktig och ofta glömd grupp i samhället. Gun-Britt Lydén och Anhörigföreningen i Halmstad är viktiga partner i flera av Högskolans forskningsprojekt som rör både patienter och anhöriga och därmed en viktig aktör inom Högskolans profilområdet hälsoinnovation. Anhörigföreningen är partner i ett stort antal forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad och bidrar till Högskolans samverkan med andra lärosäten och aktörer. Genom sin kunskap och attityd lyfter Gun-Britt Lydén in de anhörigas perspektiv, öppnar dörrar och främjar utvecklingen av Högskolans deltagarstyrda forskningsarbete.


Bra artikelserie på News55.se

News55.se ligger bakom artikelserien Anhörigvården i Sverige. Första artikeln publicerades den 28 april och belyser vården av en maka som drabbats av demenssjukdom. Anhörigföreningen i Halmstad har bidragit med några kontakter till anhöriga till journalisten Siri Hill.

Länk till första artikeln: http://www.news55.se/reportage-artiklar/rolf-vardade-sin-dementa-hustru-till-slutet/


Bakre raden, från vänster: Niklas Milén, anhörigkonsulent i socialförvaltningen och Gun-Britt Lydén, ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad. Främre raden: Anette Håkansson och Magnus Palmqvist, anhörigkonsulenter i hemvårdsförvaltningen.
Foto: Privat

Samverkan är ett honnörsord

Anhörigföreningen i Halmstad startade 2006 och det fanns redan från början ett samarbete med anhörigstödet i kommunen som har utvecklats över tid som har resulterat i en gränsöverskridande samverkan.

För att en samverkan ska kunna fungera krävs det en önskan om att det ska fungera, samt att det finns en gemensam målsättning som är tydlig. Denna tydlighet skapas genom en förståelse för varandras olika roller som tjänsteman eller ideellt arbete. Vår erfarenhet av detta är att det krävs både respekt, uthållighet och kontinuitet för att nå målet och kunna fortsätta i samverkan.

En viktig del i samverkan mellan Anhörigföreningen i Halmstad och anhörigkonsulenterna är att vi använder oss av varandras nätverk och bjuder in varandra till utbildningar, möten eller träffar.
Vi, Gun-Britt Lydén, ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad och Magnus Palmqvist, Anette Håkansson och Niklas Milén, anhörigkonsulenter i Halmstad kommun, finner stort värde i att kunna samverka gällande alla frågor om anhöriga och närståendes livssituation.
Nedan beskrivs olika delar i vårt utvecklingsarbete gällande samverkan.
Sedan 2013 har Magnus Palmqvist, eller ersättare, varit adjungerad vid föreningens styrelsemöte. Ett forum för bra samverkan och informationsutbyte. Det finns också utrymme för att diskutera sakfrågor som rör anhörigstödet. Anhörigföreningen ser detta som ett naturligt led i kvalitetsutveckling, vilket vi alla är överens om.
Vi samverkar dessutom som informatörer och träffar sjuksköterskestudenter från högskolan och blivande undersköterskor från vuxenutbildningen. Detta är två otroligt viktiga målgrupper där vi har en möjlighet att belysa och diskutera anhörigperspektivet. Vi blir regelbundet inbjudna att medverka på anhörigträffar på äldreboenden, både i kommunal och privat regi.

Anhörigkonsulenterna bjuder också regelbundet in Gun-Britt Lydén att träffa anhöriggrupperna för att presentera anhörig-föreningens verksamhet och målsättning.
Region Halland har via patient- och närståendegrupper vid rehabiliteringskliniken och medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad, regelbundna möten där anhörigföreningen och anhörigkonsulenterna bjudits in för att framföra synpunkter och ta emot ny information från klinikernas verksamhet.

Region Halland har under 2016 arbetat med projektet brukarmedverkan, där både anhörigföreningen och anhörigkonsulenterna framförde synpunkter kring brukarmedverkan ur ett anhörigperspektiv. Detta projekt har resulterat i en broschyr som är beslutad på strategisk nivå 2016-12-16. Medskapande ger inflytande och exempel på detta är att brukare/patient och anhöriga blir lyssnade på och hänsyn tas till deras egen syn på sin situation och sina problem innan beslut fattas.
Högskolan i Halmstad har vid flera tillfällen forskat om anhörigas sociala situation där både anhörigföreningen och anhörigkonsulenterna varit inkluderade. Det är av stort värde för båda parter att få delge kunskap och erfarenheter som sedan kan användas i forskningssammanhang.
Vi har haft möte med närsjukvårdens förvaltningschef som efterlyser ett närmare samarbete mellan anhöriga och läkare i hemsjukvården. Syftet är att skapa trygghet både för anhöriga och deras närstående, vilket kan leda till färre återinläggningar på sjukhus. Det är viktigt att på olika sätt arbeta förebyggande på alla nivåer.

Inför Nationella anhörigdagen vill vi i Halmstad kommun på olika sätt via hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, privata aktörer och Studieförbundet Vuxenskolan belysa denna dag genom ett gränsöverskridande samarbete. Anhörigföreningen tog initiativet till denna samverkan som numera är en tradition.
Slutligen vill vi belysa våra Anhörigcaféer som finns på två platser i Halmstad kommun, en samverkan mellan anhörigföreningen, anhörigstödet samt diakonin. Besökarna till dessa caféer styr innehållet på träffarna som vi gemensamt hjälper till att förverkliga.

Samverkan är ett honnörsord för framtiden där det finns möjligheter för ett arbete som utförs från en evidensbaserad kultur. Vi som företräder anhöriga och närstående i deras livssituation ska genom kunskap, engagemang och ett etiskt tänkande om mänskligheten få gehör.
/Gun-Britt Lydén, ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad
Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent


Anhörigcaféets Påsklunch 13/4-17

Traditionsenligt firade Anhörigcaféet på Vallås med en Påsklunch. Glädjande är att antalet som kom ökar för varje år och i år var vi 28 gäster. Det bjöds på silltallrik, varmrökt lax med potatis och sallad och till efterrätt bjöds det på påskbakelse. Våra gäster bidrog med påskpynt, blommor och en fantastiskt god hembakad tårta. I de få pauser som fanns så hölls det påskquiz. Denna påsklunch arrangerades som tidigare genom samverkan mellan Anhörigföreningen och Anhörigstödet. Menyn planerades av Ingegerd Nilsson och som tidigare fick hon stort beröm av gästerna.

Vid datorn

Gun-Britt Lydén                  Ordförande i Anhörigföreningen
Magnus Palmqvist              Anhörigkonsulent


Vart är vi på väg eller vart vill vi komma?!

Debattartikel, publicerad i Hallandsposten den 10 mars 2017

Detta var temat på en föreläsning som Lennarth Johansson, forskningsledare, Äldrecentrum, Stockholm, höll på Anhörigriksdagen 2016. Föreläsningen vände sig, förutom till anhöriga, till kommunerna, landstingen/regionerna samt politikerna.

Vart är vi på väg eller vart vill vi komma?! var också inledningen på Anhörigföreningens verksamhetsberättelse för 2016, som belyste ett ideellt arbete inom kommunen. En av oss undertecknade har i många år arbetat inom den professionella vården och båda har varit anhörigvårdare under långa perioder. Vi vet att våra erfarenheter och kunskaper har stor betydelse när det gäller att företräda anhörigas och närståendes livssituationer. Detta ideella arbete ska tas i beaktande när det gäller den politiska verksamheten i kommunen.

Vi har kunskap om att anhörigas arbetsinsatser sparar 177 miljarder kronor åt det svenska samhället varje år samt att 1,3 miljoner i vuxen ålder är anhöriga. Av dessa befinner sig 70 procent i yrkesverksam ålder. Ska dessa miljarder stanna kvar i samhället eller fördelas rättvist på anhörigas utförda arbete?

Vårt ideella och icke arvoderade arbete är partipolitiskt obundet men hindrar oss inte från att ha ett politiskt intresse i sakfrågor – ett samhällsintresse.

Ovannämnda leder oss fram till att följa utvecklingen gällande vård och omsorg, boendefrågor – som är dagsaktuella frågor inom hemvårdsnämnd och socialnämnd – samt anhörigstöd. Vi vill poängtera att vi inte bara följer utvecklingen utan även kritiskt granskar densamma.

Vi har observerat att de ekonomiska aspekterna styr mer och mer när det gäller framtidens ”välfärd” – och i denna framtid befinner sig många. Av den anledningen känns det viktigt att det finns ett engagemang och en kunskap av och om forskningen inom berörda områden för att säkerställa kvalitetsutvecklingen. Det finns full respekt för de ekonomiska aspekterna men det ska observeras, att de krackelerande moraliska och etiska aspekterna är ett större hot mot samhället.

Att man på jag-/individnivå tycker att man har mer att tillföra, ska inte vara en avgörande åsikt i beslutsfattandet inom kommunen.

Samverkan är framtidens honnörsord baserat på det goda samtalet, vars syfte ska vara ett inflytande i det regionala och kommunala arbetet. Vi ser med förväntan fram mot ett medskapande i en evidensbaserad kultur, där vår kunskap och erfarenhet ska påverka besluten som fattas.

Vart är vi på väg eller vart vill vi komma?! Kanske en fråga att reflektera över som samhällsmedborgare? Vilket ansvar har vi för de mest sårbara i vårt samhälle? Dessa personer, som många gånger inte kan föra sin egen talan? De behöver vårt stöd, vi ska visa ett samhällsintresse!

Kan vi hoppas på ett lika stort engagemang som när en ” korvgubbe” i centrala Halmstad, som enligt kommunen skulle förflyttas till en mer undanskymd plats. I detta fall vaknade 800 personer och skrev på en protestlista som gav både honom och hans arbetsplats stöd. Kommunen ändrade sitt beslut!

Halmstad 7 mars 2017

Gun-Britt Lydén, ordförande
Maud Raask, vice ordförande
Anhörigföreningen i Halmstad


Anhörigföreningens årsmöte den 14 februari 2017

Vid föreningens årsmöte deltog hela 54 glada och engagerade medlemmar, nästan hälften av våra medlemmar, varav fyra var inbjudna gäster, Vår traditionella välkomstdrink (alkoholfritt vitt vin) tillsammans med diverse snacks blev uppskattad redan från början av deltagarna.

Föreningens ordförande, Gun-Britt Lydén, hälsade samtliga varmt välkomna och poängterade vikten av att många nya medlemmar deltog i mötet samt presenterade dagordningen. Sven Svensson utsågs till årsmötets ordförande och Maud Raask till mötets sekreterare.

Verksamhetsberättelsen, balans- och resultaträkningen samt revisorernas berättelse godkändes av mötet, liksom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Förslagen till verksamhetsplan för 2017 samt policydokument godkändes också.

Följande val av ledamöter genomfördes:

Omval av ordförande Gun-Britt Lydén (2 år), omval av ledamoten Ingrid Samson och nyval av ledamöterna Lena Nordström och Eva Lind (2 år) samt nyval av ersättare Susanne Sela (1 år). Kvarstår ytterligare 1 år gör Maud Raask, Elisabeth Widmaier och Monica Sjövall.

Till revisor på 1 år omvaldes Birgitta Raask och ersättare Solveig Ivarsson nyvaldes, också på 1 år.

Valberedningen omvaldes på 1 år enligt följande: Gunne Björhag Dernestål och Britt-Marie Blidö, ordinarie ledamöter, samt Ingegerd Nilsson, ersättare.

Under övriga frågor rapporterades att Gun-Britt Lydén och Lena Nordström utsetts till ombud vid Anhörigas Riksförbunds kongress i april. Likaså rapporterades en skrivelse till Hemvårdsnämnden från styrelsen.

Årsmötets ordförande, Sven Svensson, tackades för ett väl genomfört möte och för sina snabba insatser med klubban. Sekreterare, Maud Raask, tackades även hon för sitt arbete.

Föreningens ordförande avtackade Anita Welin för mångårigt arbete i styrelsen, Emma Bjärgvide och Marita Andreasson för sina insatser under sina mandatperioder med vackra rosor.

Anhörigkonsulenterna Anette Håkansson och Magnus Palmqvist, hemvårdsförvaltningen, och Niklas Milén, socialförvaltningen, gjorde en trevlig presentation från arbetet med kommunens anhörigstöd.

Föreningen bjöd som avslutning på god förtäring och dryck samt kaffe och kaka, vilket uppskattades stort av samtliga närvarande. Det blev ett årsmöte som upplevdes i en feststämning.

Efter detta drog sig styrelsen tillbaka för ett konstituerande sammanträde.

På grund av ägarbyte på Strandgatan 20 avtackades Elisabet Embring Kullman för fantastiskt bemötande och god service genom åren. Styrelsens förhoppning är att kunna fortsätta samarbetet, om än i andra lokaler.

Gun-Britt Lydén och Maud Raask

Årsmöte

Välkomstdrink

Anhörigföreningens nya styrelse (saknas på bild Lena Nordström).

Avtackning


Förslag till boendeform för personer med en demenssjukdom under 65 år

Anhörigföreningen har börjat 2017 med en skrivelse till Hemvårdsnämnden om att anpassa och förändra redan befintliga lokaler till ett boende för personer med demenssjukdomar under 65 år. Anhörigföreningen har under en längre tid försökt att påverka kommunen att förverkliga denna form av boende. I dagsläget befinner sig personerna på demensavdelningar på äldreboenden. I och med detta förlorar individerna sin lagliga rätt till LSS, vilket inte är unikt för Halmstad kommun utan vanligt förekommande.

Ledamöter ur styrelsen samt tjänstemän från kommunen har varit på studiebesök för att finna goda referenser för boendeformer.

Vid en skrivelse till Hemvårdsnämnden den 8 februari 2017 lyfte vi följande förslag:

Dagverksamhet – önskas över årets alla dagar

Anhörig-/kunskapscenter – ett samarbete med anhörigkonsulenterna från hemvårds- och socialförvaltningarna samt demensteamet. Anhörigkonsulenterna från båda förvaltningarna har en god kompetens för att kunna bemöta människor i förändrade livssituationer, kriser och sorg, liksom demensteamet har med sin inriktning stor kompetens gällande demenssjukdomar och om den ökande takten av demenssjukdom under 65 år.

Styrelsen vill framhålla vikten av en god arbetsmiljö för dessa tjänstemän, i vilkas miljö det ska finnas en stående inbjudan till berörda människor i sin livssituation. I vårt förslag finns också önskemål om att förstärka befattningarna med en psykolog och en koordinator.

Boendeform för personer med demenssjukdom under 65 år

Frågan om ansvaret för yngre med demenssjukdom har tydligen varit komplicerad rent juridiskt eftersom det gäller två olika lagar. Vår förhoppning är, att den utlovade utredningen är klar så att rätt kompetens blir ansvarig för boendet.

Rehabiliteringslokaler med kompetent personal för människor med neurologiska sjukdomar Äldrelägenheter – i mån av lokalutrymme

Vår skrivelse till Hemvårdsnämnden observerades och publicerades i Hallandsposten den 15 februari 2017.

Gun-Britt Lydén och Maud Raask


Anhörigstödet ska ses som en investering

Debattartikel i Hallands-Posten 1/2 2017

Anhöriga står i dag för en omfattande del av omsorgsinsatserna i vårt samhälle. Genom att stödja anhöriga skapar vi också förutsättningar för en hållbar välfärd. Det mest grundläggande anhörigstödet är vård och omsorg av god kvalitet för de närstående. Men vi får inte nöja oss med det. Det ska finnas ett direkt stöd till alla anhöriga i varje kommun enligt Socialtjänstlagen.

Eftersom varje kommun är självstyrande ser anhörigstödet olika ut, liksom olika eventuella insatser eller ersättningar. I en del kommuner vänder man sig enbart till den äldre mannen eller kvinnan som vårdar sin make/maka. I andra ser man värdet av de faktiska omsorgsinsatser anhöriga utför.

Halmstads kommun saknar exempelvis ett anhörig-/kunskapscenter, där det finns möjlighet att arbeta i en evidensbaserad kultur. Att kunskap, information, vägledning, samtal på individ- och gruppnivå samt vikten av att bevara anhörigas hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt ska vara en självklarhet och ingå i kommunens anhörigstöd. Därför belyser Anhörigföreningen vikten av en god arbetsmiljö för anhörigstödet och demensteamet.

För personer med en demenssjukdom är det av stor betydelse att ha en dagverksamhet årets alla dagar som ett led i anhörigstödet. Anhörigföreningen efterlyser även en boendeform för personer med demenssjukdom under 65 år enligt LSS.

Gällande personer med kroniska, neurologiska sjukdomar saknas idag helt rehabilitering i kommunens regi. Denna rehabilitering utförs i dag oftast av anhöriga.

Anhörigföreningen i Halmstad är anslutna till Anhörigas Riksförbund och anser att alla anhöriga ska ha rätt till samma stöd, oavsett var i landet man bor. Detta stöd ska vara individuellt, flexibelt och helt i linje med vad Socialstyrelsen uppger i sin vägledning 2016, ”Stöd till anhöriga”, som riktar sig till Sveriges kommuner.

Av Sveriges 1,3 miljoner anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående är de allra flesta i yrkesverksam ålder. Det är svårt att förena yrkesarbete med vård och omsorg av en närstående. Vi måste skapa ett anhörigvänligt klimat på våra arbetsplatser.

Forskning visar att kvinnor far mest illa av långvarig vård av sina närstående. Det är viktigt att uppmärksamma jämställdhetsaspekterna inom anhörigomsorgen. Anhöriga måste också få en skälig ersättning för det arbete de utför, därutöver stöd på individnivå.

Anhörigföreningen och Anhörigas Riksförbund har lyft fram anhörigperspektivet i många år och det är med glädje vi märker, att anhörigas kunskaper och erfarenheter efterfrågas mer och mer. Det är en positiv utveckling, men det ska bli bättre! Kommunen ska ta sitt ansvar och börja se anhöriga som en resurs – inte en kostnad.

Gun-Britt Lydén
ordförande Anhörigföreningen i Halmstad


Reportage i Hallands-Posten

Hallands-Posten har skrivit tre artiklar om yngre demenssjuka. Du möter bland annat systrarna Kamilla och Victoria som vårdar och stödjer sin demenssjuka mamma som i dag är 62 år. Ordförande Gun-Britt Lydén berättar om situationen i Halmstad och även ansvariga politiker uttalar sig i frågan. Klicka på länkarna här nedan för att komma till artiklarna.

”Vi vill inte sätta henne på äldreboende”

”Yngre med demens får inte hjälp”

Ansvariga politiker svär sig fria


Medlemsmöte 1 december 2016

Ordförande Gun-Britt Lydén välkomnade medlemmarna i Anhörigföreningen i Halmstad till Julkaffe i S:t Nikolai församlingshem. Det har blivit en tradition att vi träffas varje år i december just i Församlingshemmets vackra sal och förhoppningsvis kan vi fortsätta med det framöver. Det var dessutom mycket glädjande att i år se att anslutningen var så stor.

Gun-Britt presenterade dagens föreläsare, Kristina Ziegert, forskare vid Högskolan i Halmstad, som berättade om sitt projekt ”När båda behöver stöd” ett aktionsforskningsprojekt i Halmstad kommun, där medlemmar ur Anhörigföreningen har medverkat.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Anhörigföreningen i Halmstad och anhörigstödet i Halmstad kommun och har som syfte att utforska vardagen hos närstående och deras anhöriga. Målet var att undersöka hur närstående/anhöriga kan stärkas ihop och var för sig, och på så sätt åstadkomma en hållbar vardag. Projektet genomfördes 2015. Forskning fortsätter med projektet ”Socialt stöd och hälsa”. Kristina Ziegert, Med dr, docent i omvårdnad, Akademin Hälsa och Välfärd, Högskolan i Halmstad.

Det bjöds på glögg, pepparkakor, kaffe med dopp, frukt och godis. Det var en hög stämning i lokalen och alla såg ut att trivas. Gun-Britt uppdaterade oss på vad som händer och har hänt i den verksamhet Anhörigföreningen bedriver. Det har dessutom tillkommit nya medlemmar vilka presenterades särskilt.

Region Halland har bjudit in Gun-Britt att delta i ett sammanträde den 9 december på sjukhuset angående ”Intresse om gemensam ansökan av projektmedel för hälsoinriktad insats mot sköra äldres tandhälsa?” 

Inbjudna är:
Samskog Katarina, verksamhetschef Närsjukvården
Sven Liljhagen, ordförande Praktiker tjänst
Jemt Gunnar , cheftandläkare Närsjukvården
Tenfält Magnus , chefläkare Närsjukvården
Gun-Britt Lydén – Anhörigförening
Ann Ljungman, övertandläkare, Sjukhustandvården/Specialisttandvården
Peter Abrahamsson, verksamhetschef Specialisttandvården
Theresa Holmgren, vårdutvecklare Hallands sjukhus

Sammankomsten avslutades med att ordförande önskade alla en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Text: Anita Welin


Anhörigcafé Vallås försätter med
sin traditionella Jul-lunch

Traditionell jullunch den 8 dec på Anhörigcafeét Vallås. Detta år var det stor uppslutning och 26 gäster anlände som vanligt med strålande humör.
Denna eftermiddag bjöds på Julsmörgås, risalamalta, frukt och godis och som sed kaffe och pepparkaka.
Andreas Lindberg med familj var inbjudna och Andreas stod för sång och musik i julens tecken där alla lockades till att delta.
Traditionsenligt läste Magnus Palmqvist Julevangeliet.
Gun-Britt Lydén informerade om ett nytt projekt som handlar om ”sköra äldres tandhälsa” som planeras starta tillsammans med Specialisttandvården, Region Halland.
Ingegerd Nilsson och Margit Buller tackades för deras frivilliga insatser under hösten med en blomma.
Vi ser nu med stor förväntan framåt mot 2017. Vi känner även en stor glädje för vårt goda samarbete genom Anhörigföreningen, anhörigstödet och diakonin.
Till sist måste frågan ställas; Ska vi fortsätta med anhörigcafét till våren?

Enhälligt svar, ”självklart”

Gun-Britt Lydén                          Ordförande i Anhörigföreningen
Magnus Palmqvist                     Anhörigkonsulent


Information, Kunskap, Vägledning och Samverkan

Vallås äldreboende har under hösten satsat på utbildning för personal och anhöriga. Liselotte Hozjan, Demenssjuksköterska och Linda Runnerström har haft utbildning under 27 timmar för samtlig personal gällande demenssjukdomar, BPSD och Durevalls ”mjukt självskydd”. Därutöver inbjöds Anhörigstödet och Anhörigföreningen att medverka med information vid tre anhörigträffar. Vid dessa träffar samlades 120 anhöriga för att få en likvärdig information och vägledning. Vi som var inbjudna till dessa träffar fann det mycket betydelsefullt att i samverkan ge likvärdig information. Några spontana reaktioner under och efter träffarna var ”Det här skulle jag behövt veta tidigare” och ”Jag har haft stor hjälp och stöd under tiden min man bodde hemma”. Denna typ av samverkan har för oss känts betydelsefull och väldigt viktig och vår förhoppning är att fortsätta detta arbete med liknande anhörigträffar i kommunen.

Liselotte Hozjan                          Demensjuksköterska
Magnus Palmqvist                     Anhörigkonsulent
Gun-Britt Lydén                          Ordförande i Anhörigföreningen


Assistans är frihet – rädda LSS!

Debattartikel – publicerad i Hallands-Posten måndagen den 12 december 2016

Manifestationerna mot besparingar på LSS fortsätter i morgon tisdag är det dags igen i Halmstad vid Rådhuset.

Debatt HP 12/12. Funktionshinderrörelsen står enad och går ut på gator och torg för att värna den kanske viktigaste lagen på vårt område: LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS, som bland mycket annat innehåller den för många helt livsavgörande insatsen personlig assistans, är idag svårt misshandlad och värre blir det, dag för dag. På grund av regeringens order till Försäkringskassan om att bryta antalet timmar i assistansen är det nu ungefär en person om dagen som faller ur reformen. Och då har ingenting förändrats i personens diagnos eller funktionsnedsättning, det beror enbart på ny tillämpning av en över 20 år gammal lag.

FN har flera gånger kritiserat Sverige för försämringar på funktionshinderområdet, särskilt när det gäller personlig assistans. Sverige har ratificerat FN-konventionen för människor med funktionsnedsättning och då kan man inte ta ifrån människor rättigheter som de redan har fått. Har man ratificerat en FN-konvention har man förbundit sig att följa den. Och det gör inte Sverige.

Nu dör människor.

Nu får familjer sin tillvaro sönderslagen när beslut om assistans dras in.

Nu stoppas barn med funktionsnedsättning från att utvecklas till självständiga vuxna.

Nu tvingas vuxna sluta jobba och hänvisas till husarrest när assistansen dras in.

Nu blåser det kallt i välfärdssverige.

En utredning har börjat sitt arbete för att ännu en gång utreda LSS. Utredningen har fått mycket tydliga direktiv: den ska föreslå hur man kan spara pengar i personlig assistans för att satsa på andra insatser i LSS. Det betyder att regeringen i direktiven till utredningen ställer grupper med olika funktionsnedsättningar mot varandra. Utredningen ska dessutom föreslå ytterligare besparingar i assistansen, av vad man kallar ”statsfinansiella skäl”. Det lär komma ny kritik från FN.

Snart är det jul och undertecknade föreningar önskar egentligen inte så mycket. Men vi kräver att den trygghet som finns i stabila välfärdssystem inte nyckfullt ska dras undan. Vi kräver att regeringen tar sitt ansvar och ger Försäkringskassan nya direktiv i det kommande regleringsbrevet. Det måste vara behoven som styr vilka insatser man får, inte besparingskrav! Vi vill att det ska sluta blåsa så snålt just kring våra medlemmar. Och vi kräver ett nödstopp för indragna assistansbeslut! Det är skam att Sverige bryter mot FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Det är dags att regeringen plockar fram sin moraliska kompass och tar ut en ny riktning på rättvisekartan. Det som pågår nu är orättfärdigt, ovärdigt och omänskligt. Det utestänger människor med funktionsnedsättning från samhället. Assistans är frihet! Rädda LSS!

Maria Norrman, Ordförande RBU, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Halland

Jonny Persson, Vice ordförande DHR, Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet i Halmstad – Hylte – Laholm

Cecilia Kristensen, Ordförande FUB, Föreningen för Barn, Ungdomar och Vuxna med utvecklingsstörning i Halmstad – Hylte

Gun-Britt Lydén, Ordförande Anhörigföreningen i Halmstad

Ann-Mari Larsson, Ordförande Hallands Distrikts- och Lokalförening i Personskadeförbundet RTP

Kommentar från ordförande Gun-Britt Lydén: Samverkan är framtidens kvalitetsutveckling för anhöriga och deras närstående.


LSS-konferens

Mycket intressant konferens. Maud Raask och Gun-Britt Lydén från Anhörigföreningens styrelse kommer att delta.

lss-konferens-2016-1

lss-konferens-2016-2


Invånardialog om framtidens anhörigstöd

Anhörigas röst ska höras i Halmstad. Anhörigföreningen hoppas att många anhöriga ska kunna delta och framföra sina synpunkter. Detta är ett led i framtidens anhörigstöd.

Gun-Britt Lydén ordförande

affisch-a3-invanardialog-anhorigstodManifestation i Halmstad

Detta händer i Halmstad den 13/12. Anhörigföreningen i Halmstad stödjer och deltar vid manifestationen.

Gun-Britt Lydén, ordförande

manifestation-dubbel-161213-1


Nationella anhörigdagen 6 oktober 2016

Samverkan ger bättre hjälp till anhöriga. Det var för andra året i rad som Nationella Anhörigdagen belystes i ett gränsöverskridande samarbete. Dagen inleddes med att de olika aktörerna fanns på plats som informatörer.

Gun-Britt Lydén, ordförande i Anhörigföreningen hälsade alla välkomna och presenterade kvällens program. Ann-Charlott Mankell, ordförande i Hemvårdsnämnden och Ella Kardemark, ordförande i Socialnämnden inledde med en dialog där de frågade varandra om anhörigstödets olika delar i kommunen.

Duon Lina och Peter deltog med sång och livsglädje.

Kvällens föreläsare Sabina Henriksson bjöd på sång och musik. Hon pratade om olika bemötandesituationer och bjöd även på en hel del konkreta tips, användbara för alla, men särskilt för anhöriga och vårdpersonal inom äldrevård och omsorg. Denna kunskap är viktig att använda och ska belysas mer som ett steg en kvalitetsutveckling. Sabinas föreläsning gav oss alla inspiration och tid för reflektion.

Ordförande i Anhörigföreningen tackade samtliga aktörer för kvällens samarbete som förhoppningsvis ska bli en tradition i Halmstad.

Gun-Britt Lydén, ordförande
Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent

nationella-anhorigdagen-i-halmstad-2

nationella-anhorigdagen-i-halmstadRegionmöte i Halmstad den 6 september 2016

Anhörigföreningen i Halmstad inbjöd samtliga föreningar i Halland till ett regionmöte den 6
september. Vi samlades på Strandgatan 20 för en gemensam lunch och fortsatte därefter mötet i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.

Inbjuden gäst till mötet var Gisela Thomas Ruthér,
projektledare på Region Halland. Hon redovisade kartläggningsrapporten och förslaget på
gemensam halländsk modell/strategi för ökat brukarinflytande på individ-, verksamhets- och
systemnivå, som nu är ute på remiss till alla taktiska grupper, förutom e-hälsa. De taktiska
grupperna ska lämna remissvar senast den 23 september. I oktober 2016 kommer förslaget upp på strategisk nivå för beslut. Föreningarna i Region Halland följer med stort intresse utvecklingen.

Materialet ”Vart är vi på väg eller vart vill vi komma?!” av Lennarth Johansson, forskningsledare, Äldrecentrum Stockholm, presenterades av Halmstadsföreningens ordförande Gun-Britt Lydén och anhörigkonsulent Magnus Palmqvist, hemvårdsförvaltningen i Halmstad. Detta var ett bra underlag för diskussioner om framtidens kvalitetsutveckling gällande anhörigperspektivet. Lennarth Johansson föreläste tidigare om materialet på Anhörigriksdagen 2016 i Varberg.

Anhörigstödet i hemvårdsförvaltningen har i höst börjat arbeta efter en ny struktur, som väl
stämmer överens med Anhörigföreningens och Lennarth Johanssson tankegångar i
”Kommunläxan”. Birgitta Odelstierna, ledamot i valberedningen, tog upp frågan om nomineringar till förbundets kongress 2017, då bland annat flertalet av ledamöterna i förbundsstyrelsen ställer sina platser till förfogande.
Mailis Lundgren, kanslichef, påtalade att arbetsbelastningen fortfarande är hög inom kansliet.

Deltog i mötet gjorde Anhörigföreningen i Kungsbacka, Tvååkers Anhörigförening, Hylte
Anhörigförening samt Anhörigföreningen i Halmstad. anhörigkonsulenterna från Halmstad
representerade både hemvårds- och socialförvaltningens anhörigstöd. Från förbundet närvarade
kanslichef Mailis Lundgren.Minnesanteckningarna sänds till samtliga anhörigföreningar i Region Halland.

Text: Gun-Britt Lydén och Maud Raask
Bild: Magnus Palmqvist

halmstad

halmstad2nationella-anhorigdagen-i-halmstad

Kalendarium för hösten 2016

23 augusti – Styrelsemöte

6 september – Regionmöte

6 september – Sopplunch

12-16 september – Medlemsbrev

20 september – Styrelsemöte

4 oktober – Sopplunch

6 oktober – Nationella anhörigdagen

18 oktober – Styrelsemöte

1 november – Sopplunch

20 november – Styrelsemöte

1 december – Julkaffe St Nicolai församlingshem

6 december – Sopplunch

13 december – Styrelsemöte

Vallås Anhörigcafé

1 augusti
13:30-15:30 – Första träffen på Vallås, planering

15 september
13:30-15:30 – Gympa

29 september
13:30-15:30 – Fritidsverksamheten och
Trygghetslarmet informerar

13 oktober
13:00-16:00 – Utflykt, Kvibille Gästis, Ostboden

27 oktober
13:30-15:30 – Våfflor

10 november
13:30-15:30 – Film, Potatishandlaren

24 november
13:30-15:30 – Seniorträff, förebyggande.

8 december
12:30-15:00 – Jul-lunch

Om ni inte kan komma ring gärna:
Gun-Britt 0702-32 53 68 eller
Ingegerd 0722-12 68 01

Anhörigföreningen i samarbete med frivilliga och Diakoner i Snöstorps församling.

Anhörigcafé Vallås våren 2016

Samarbetet mellan Anhörigföreningen, Anhörigstödet och Diakon har fortsatt under våren. Anhörigcaféet är en mötesplats där vi träffas en eftermiddag varannan vecka. Vi har bjudit på olika aktiviteter som deltagarna i gruppen har önskat såsom frågesport, filmvisning, information från Anhörigföreningen och våfflor etc.

Vi har också bjudit på utflykter till Lilla Ekbacken och Knebildstorps koloniområde där vi fikade gott. Vi har inte bara tänkt på oss själva utan arrangerat insamling till bättre behövande i Lettland, Vitryssland och Tanzania, som Astrid Johansson och Inga-May Ingemarsson ansvarar för.

I vår som tidigare har vi även anordnat påsklunch som alltid är lika uppskattad.  Som avslutning av vårens trivsamheter bjöds Anhörigcafé Oskarström och Karl XI in som gäster. Stina Grönevall (kostrådgivare) visade filmen ”Mmm! Maten. Mötet. Miljön.” Några medlemmar från Anhörigföreningen har varit statister i filmen. Som tack för hjälpen bjöd Stina på jordgubbar och glass. Ann-Marie bjöd på en fantastiskt god kladdkaka som uppskattades av alla.

Lina Bernersson och Peter Reschke sjöng med stor inlevelse ”Håll mitt hjärta” vilket även symboliserar Anhörigföreningens logga. Vi vill även tacka våra medarbetare Ingegerd Nilsson och Margit Buller som med stort hjärta ställt upp.

/Gun-Britt Lydén, ordförande och Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent

IMG_0026Påsklunch 17/3-16

IMG_0029Insamling 14/4-16

IMG_0032Lilla Ekbacken 28/4-16

IMG_0038Knebildstorp 23/5-16Tack!

Tack vare er medverkan och engagemang blev Anhörigföreningens 10 års jubileum en dag att minnas.

Med profession, kunskap, erfarenhet och upplevelse, med fokus på anhöriga och närståendes livssituationer, blev det som vi önskade en evidensbaserad dag – ett led för framtiden.

Sång och musik blev en glädjefull ram åt dagens innehåll.

Anett Karlsson konferencier, du höll inte bara koll på tider under dagen. Med stor skicklighet guidade du oss igenom 10 års händelser som även kan vara värda att minnas.

Anhörigföreningen ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

Jag repeterar; Vi har en plan………..

Fånga dagen – njut av våren!

Med varm hälsning

Gun-Britt Lydén, ordförande

Halmstad Peter och Lina

Halmstad anhorigforening 10 ar

Dagen inleddes med ett inlevelsefullt framträdande av Lina Bernersson och Peter Reschke. De sjöng och dansade till låten ”Håll mitt hjärta”.

Anett Karlsson, organisationsombudsman på Anhörigas Riksförbund, var konferencier under dagen. Här tillsammans med anhörigkonsulenterna Annette Håkansson, Magnus Palmqvist och Niklas Milen.

Halmstad 10 ar

Halmstad anhorigforening ordforande Gun-Britt Lyden

Halmstad visade sig från sin bästa sida under firandet. På bilden: delar av styrelsen i Anhörigföreningen i Halmstad, anhörigkonsulenter från Halmstad kommun samt representanter från Anhörigas Riksförbund.

Anhörigkonsulenterna Magnus Palmqvist och Niklas Milen tillsammans med ordförande Gun-Britt Lydén.

Anja Lagerqvist

Dagen avslutades med vacker sång och musik, skriven och framförd av Anja Lagerqvist.

Anhörigföreningen i Halmstad 10 år!

Anhörigföreningen i Halmstad firar 10-årsjubileum den 4 maj 2016.
Lokal Klarasalen, Stadsbiblioteket kl 10.00-15.30.

I samband med Anhörigföreningens i Halmstad 10-årsjubileum inbjuder vi härmed samtliga invånare i Halmstad kommun till en dag med olika inriktningar på miniföreläsningar, som belyser anhöriga och närstående i olika livssituationer. Dagen inramas av musik och sång.

Varmt välkommen!

Program

Konferencier: Anett Karlsson Organisationsombudsman, Anhörigas Riksförbund, AHR
Kl 10.00 – 10.10 Gun-Britt Lydén Ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad hälsar välkommen
Kl 10.10 – 10. 25 Ann-Charlott Mankell Ordförande i Hemvårdsnämnden inleder
Kl 10.30 – 10.40 Funkismello Sång av Peter Reschke och Lina Bernersson ”Håll mitt hjärta”
Kl 10.40 – 10.55 Föreningen för Anhörigvårdare, FAV, startade 2006, Birgitta Ydén.
Kl 11.00 – 11.20 Rehabiliteringskliniken Imre Czifrik, rehabcoach ”Ett fall – många drabbade” Kl 11.20 – 11.40 Vikten med anhörig- GBP-gruppen Marcus, Vlora, Janet, involvering i psykiatrisk Marika, Jane slutenvård
Kl 12.00 – 13.00 Lunch
Kl 13.00 – 13.20 Neuro-rehab team i Hillevi Bengtsson, Anna-Karin Andersson, Halmstad Ulrika Bergdahl
Kl 13.20 – 13.40 Vad är viktigt för anhöriga Ann-Marie Högberg, ordförande i – intressepolitiska frågor Anhörigas Riksförbund, AHR
Kl 13.40 – 14.00 Utrymme för frågor
Kl 14.00 – 14.30 Möjlighet till kaffepaus
Kl 14.30 – 14.50 Samtalets betydelse som anhörigstöd. Magnus Palmqvist, Annette Håkansson, Niklas Milen, anhörigkonsulenter.
Kl 15.00 – 15.30 Avslutning Anja Lagerqvist, sång och musik.

Årsmöte 2016

Anhörigföreningens årsmöte hölls den 17 februari på Strandgatan 20 i Halmstad. Ett 40-50 medlemmar deltog. Gun-Britt Lydén (ordförande) hälsade de närvarande välkomna och alla förenades i en gemensam skål.

Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent hf, Niklas Milén, anhörigkonsulent sf, samt Kristina Ziegert, med dr och docent vid Högskolan i Halmstad, var inbjudna till mötet. Kristina Ziegert var inbjuden som föreläsare för att presentera projektet ”När båda behöver stöd”. I projektet har Anhörigföreningen samt anhörigstödet från hf deltagit.

Kristina Ziegert

Kristina Ziegert

Ordförande Gun-Britt Lydén öppnade mötet. Till mötets ordförande valdes Anett Karlsson, organisationsombudsman på Anhörigas Riksförbund. Ingrid Samson valdes till mötets sekreterare, Ingrid Gunnarsson och Ann Johansson valdes till justerare tillika rösträknare.

Anett

Anett Karlsson

Kenneth Eriksson hade valt att lämna styrelsen och detsamma gällde Ulla Hallberg, som lämnat uppdraget i valberedningen. Båda avtackades med en blomma.

Ulla HallbergUlla Hallberg

Kenneth Eriksson

Kenneth Eriksson

Styrelsen 2016

Gun-Britt Lydén, ordförande
Marita Andreasson, ordinarie ledamot
Emma Bjärgvide, ordinarie ledamot
Maud Raask, ordinarie ledamot
Ingrid Samson, ordinarie ledamot

Monica Sjövall, ordinarie ledamot
Elisabeth Widmaier, ordinarie ledamot
Anita Welin, ersättare

Valberedningen 2016 består av:

Gunne Björhag Dernestål, ordinarie

Britt-Marie Blidö, ordinarie

Ingegerd Nilsson, ersättare

Till revisorer valdes:

Birgitta Raask, ordinarie

Pia Tonning, ersättare

Föreningen bjöd på en lättare förtäring bestående av Västerbottenpaj, sallad, bröd och dryck samt kaffe med kakbuffé.

Efter att årsmötet avslutats samlades valda ledamöter till ett konstituerande styrelsemöte. Gun-Britt Lydén som ordförande, Maud Raask valdes till vice ordförande, Emma Bjärgvide till sekreterare och Ingrid Samson håller i finanserna som kassör.

Text och bild: Anita Welin


2015

Verksamhetsberättelse 2015

Jullunch den 17 dec 2015

Anhörigcafé Vallås.

Traditionell jullunch den 17 dec på Anhörigcafeét Vallås. Som alltid var det god anslutning och strålande humör.

Denna eftermiddag bjöds på sedvanlig julmat, underhållning av Andreas Lindberg med musik och sång där alla lockades till att delta.

Vi fick även lyssna på julevangeliet , uppläsning av Magnus Palmqvist.

!992 skrev Gun-Britt Lydén ” Betraktelse från mitt fönster”, som då belyste flyktingarnas situation. Denna bild är likvärdig år 2015.

Vi blickar tillbaka på  2015 och ser med glädje på allt som hänt när vi har lyft anhörigperspektivet via anhörigåret 2015. Vi känner även en stor glädje för vårt goda samarbete genom Anhörigföreningen, anhörigstödet och diakonin.

Ingegerd Nilsson och Margit Buller tackades för deras frivilliga insatser under hösten med en blomma.

Till sist måste frågan ställas; Ska vi fortsätta med anhörigcafét till våren?

Enhälligt svar, ”självklart”.

Gun-Britt Lydén ordf                  Magnus Palmqvist
Anhörigföreningen                     Anhörigkonsulent

jul-halmstad1

jul-halmstad2


Medlemsmöte 3 december 2015

Ordförande Gun-Britt Lydén välkomnade, för fjärde året i rad, medlemmarna i Anhörigföreningen i Halmstad till Julkaffe i Nikolai församlingshem.

”Historiens vingslag i ny tappning.”

Vi fick lyssna på Gun-Britt när hon berättade om sitt 44 år långa arbetsliv på Halmstad sjukhus, från att som mycket ung påbörja sin anställning utan några erfarenheter och utan vetskap om vart det skulle leda.

Utifrån sin position på Barnlab kom hon i kontakt med barn och föräldrar och såg behovet av att ge vård och omsorg utifrån individens behov, inte tvärtom. ”Sticketanten” var ett epitet hon gavs och som hon anser är en hederstitel hon bär med stolthet.

Vi kan konstatera att Gun-Britt var en mycket uppskattad medarbetare och en stor företrädare för barn och föräldrar. Det resulterade bl a till att hon tilldelades Landstingets personalstipendium 1989.

Gun-Britt var ledamot i ”Nordisk förening för sjuka barns behov” och kontaktombud för Barncancerföreningen i västra regionen.

Föreningen gläds åt att ha en sådan kompetent och engagerad ordförande som Gun-Britt Lydén är.

Anneli Ovik, föreningens kontakt på Studieförbundet vuxenskolan, som lämnat sin anställning, avtackades med varma ord och en blomma.

Ett varmt tack till Nikolai församling som upplät sin lokal åt oss och tack Åsa Landberg för hjälp med diverse faciliteter.

Text: Anita Welin
Foto: Marita Andreasson

Julkaffe 2015


Summering av anhörigdagen

2015-10-22

”Vi är mer lika än olika. Varför krångla till det?” Med de orden hälsade Gun-Britt Lydén, ordförande, alla hjärtligt välkomna till anhörigdagen.

Inledningen gjordes av Jennie Vidal, chef hemvårdsförvaltningen samt Christel Lood, avdelningschef socialförvaltningen, där var och en gav en kort beskrivning av sin förvaltning och vikten av att anhörigperspektivet finns med i båda förvaltningarna. De belyste också vikten av ett väl fungerande anhörigstöd.

Glädjande var att se en så blandad ålder i publiken.

Att rullstolen kan bli/vara ett hjälpmedel för alla åldrar och livssituationer. Lars-Göran Wadén, kvällens föreläsare, använde både humor och provokation och gav säkerligen många tid för reflektion. Lars-Göran belyste att han är en helt vanlig människa som råkar vara född med en funktionsnedsättning. Hans upplevelser och engagemang visar sig i den kunskap han förmedlar.  Bemötande, tillgänglighet och mänskliga rättigheter är områden som han särskilt tryckte på, både ur ett anhörig- och närståendeperspektiv.

”Livet rullar vidare” och med fokus på anhöriga och närstående arbetar vi vidare i Anhörigföreningen och anhörigstödet i Halmstad.

Kvällen avslutades med att vi lyssnade på ”Älska mig för den jag är”, som gav en bild av den ödmjukhet som fanns hos Lars-Göran Wadén.


Sticketantens vardag fick en guldkant

2015-10-15

År 1989 fick undertecknad motta Landstinget personalstipendium, för mig personligen ett stort erkännande av mitt arbete och den arbetsenhet som jag hade fått förtroendet att utveckla. Barnlab en satelitenhet till avd för Klinisk kemi. Att se individens behov och därifrån ge vård och omsorg var mitt mål, en medmänsklig och kärleksfull omvårdnad. Lyssna på barnens signaler, vad sägs både verbalt och icke verbalt. Kunde jag som professionell vårdare lindra oro och med icke farmakologiska medel lindra smärta, medel som tidigare inte använts? Min huvudsakliga arbetsuppgift var provtagning, som inte bara var ett litet stick, utan ett ingrepp på en annan människas kropp.

Efter att ha lyssnat på barnens signaler insåg jag att det fanns möjlighet. Miljön, beröring, värme, musik, leken – hela tiden skapades det möjligheter som barnen godkände. Ganska snart fick jag hederstiteln ”sticktanten”, som jag bär med stolthet även idag. Under åren var jag mycket engagerad och även ledamot i ”Nordisk förening för sjuka barns behov”, samt kontaktombud för Barncancerföreningen i västra region.
Från dessa år finns otroligt starka minnen, möten med skratt och gråt, glädje och sorg, liv och död. Att företräda barn och föräldrar var förknippat med ett stort förtroende, respekt och ödmjukhet. Jag avslutade min tjänst med orden ”Gör dina egna avtryck på jorden så det märks att du varit här”. 44 års tjänst var avslutad på sjukhuset i Halmstad.

Den 14 oktober 2015 blev jag inbjuden som gäst till Hallands sjukhus Halmstad, som firade 100-årsjubileum. Åter fick jag en känsla av mitt arbete som jag hade älskat men inte saknat. Jag hade vänt blad i mitt liv, börjat ett nytt kapitel av omvårdnad. Som ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad finns detta utrymme. Att nu företräda anhöriga och närstående i deras livssituation oavsett närståendes ålder eller diagnos.
Jag känner mig privilegierad som ännu en gång får skapa nya vägar för samarbete och nätverk. Det blev en guldkant även på denna dag, jag hade tydligen gjort avtryck på sjukhuset i min dåvarande tjänst som ”sticketant”. Det har under dagen blivit många kramar och ett kärt återseende av många.

Såg med stolthet på bordet med information om Anhörigföreningen, Anhörigas Riksförbund, roll-up gällande Anhörigåret 2015 samt anhörigstöd i region Halland, som presenterades av Maud Raask och Marita Andreasson. På lördag den 17 oktober tar Ingrid Samson och jag platserna för informationen.

Korridorerna var väl fyllda med information från olika aktörer inom sjukhuset, som ville visa sina specialistområden, där jag skapade kontakt inom vissa områden. Diagnos föreningarna m fl gav även värdefull information.

Gun-Britt Lydén, ordf Anhörigföreningen i Halmstad
Med hederstiteln ”Sticketanten”Nationella Anhörigdagen 6 oktober

2015-09-17

Anhörigföreningen i Halmstad har inbjudit till ett gränsöverskridande samarbete för att belysa Nationella Anhörigåret, Nationell Anhörigdag den 6 oktober 2015.

Glädjande är att nio aktörer från kommunal och privat regi med stort intresse vill vara med.

Vi ser fram emot en trevlig em och kväll där vi tillsammans sätter fokus på

ANHÖRIGA och NÄRSTÅENDE  i Halmstad

Sponsor med frukt och dryck:
ICA Supermarket Vallås


Uppdrag granskning

2015-09-11

Kan vi möta framtidens utmaningar redan idag gällande vård och omsorg, anhörigstöd, boendeform mm? För dessa utmaningar krävs engagemang från alla oss samhällsmedborgare. Vi föds- Vi lever- Vi dör- denna livsresa är likvärdig människan. När livsresan bryts av olika anledningar är individen sårbar i sin livssituation.

Som frisk är det lätt att bländas av tanken att allt ordnar sig. Först när något händer mig som person eller någon närstående kan upplevelsen bli annorlunda, det som i tanken hade varit självklart blir oklart.

Sparbeting är inget nytt begrepp i våra kommuner/verksamheter, men var och hur detta sparbeting hanteras ska ske under ett nytt och ansvarsfullt grepp. Att engagera sig i framtidens utmaningar kräver kunskap, civilkurage och inte minst etiska värderingar som bekräftar människans lika värde. I en rapport fanns uppgifter att 1,2 milj svenskar tillhör åldersklasserna födda mellan 1945-1954, aldrig har en så stor generation närmat sig sin ålderdom. Det kommer att ställas nya krav på samhällets äldreomsorg och sjukvård. Samhällets aktörer har än så länge tid på sig att hantera utmaningar som äldreomsorgen kommer att ställas inför. Men det gäller att börja ställa om redan idag.

Efter en stunds vila från datorn uppmärksammade jag SVt1 ”Uppdrag granskning”. Några personer från Bergsjön, Göteborg blev intervjuade om dagens hemtjänst. Stefan Lövens tal var i ett inslag ”När du är som svagast ska samhällets stöd vara som starkast”. När två personer som anlitade hemtjänst blev intervjuade stämde inte ord och handling överens med Stefan Lövens uttalande. Personalen som uttalade sig från den verklighet de befann sig ”Det är budget som styr, vi måste spara, Tiden är bara ett riktmärke det är insatsen som räknas”.

Dessa undersköterskor som framförde de upplevelsebaserade arbetssituationer hade ett stort civilkurage och även etiska värderingar om hur man möter människor i deras livssituation. ”Det är många som är oroliga och sjuka, men det finns inte tid att stanna kvar. Jag orkar inte bli upprörd”, säger en av personalen, ”det är som det är. Som en cirkus utan tält, inga rutiner om vem som ska göra vad”.

Men det finns goda referenser från Sundsvall, glädjande att höra en undersköterska uttala sig om sin arbetssituation. ”Alltid lika roligt att gå till jobbet”. Spontant kommer jag att tänka på ett citat ur Gamla Testamentet ”Jag såg att inget var bättre för människan än att hon var glad under sitt arbete”. Vad är det som gått fel? Frågan måste verkligen ställas till ansvariga.

Arbete saknas inte för Anhörigföreningar vars huvudsakliga uppgifter ska vara att företräda anhöriga och dess närstående i deras livssituation. Att med engagemang och kunskap kritiskt analysera utvecklingen, att möta framtidens utmaningar redan idag gällande vård och omsorg, anhörigstöd, boendeform mm.

Är det kanske smidigare och mindre hotfullt för kommunerna att Anhörigföreningarna ingår i underhållningsbranschen?

Undertecknad har gjort sitt val.

Gun-Britt Lydén ordförande, Anhörigföreningen i HalmstadAnhörigcafé Vallås på utflykt!
2015-09-03

Flaggan vajade i sommarvinden, på trappan står Astrid med ett stort leende. Vi kände oss verkligen välkomna till gården i Långaryd. Astrid hade dukat fram olika läckerheter samt kaffe till 15 gäster. När vi blev inbjudna av Astrid var det ingen tvekan att vi ville träffa henne igen. Astrid och hennes dotter Inga-May var i våras gäster på Anhörigcafé Vallås och berättade om den hjälpverksamhet de är engagerade i, insamling av olika förnödenheter till Tanzania, Litauen och Vitryssland. Det ligger mycket arbete bakom innan transporter går. Vi har efter denna utflykt en stor beundran över detta arbete och Astrid är med säkerhet drivkraften trots en respektabel ålder. Nu kan vi hjälpa flera med insamling från Anhörigcaféet. Viljan är stor från oss alla. Vi kommer att träffas igen. Kontakten med Astrid, Iris och Inga-May är en del av oss.

En droppe droppade i livets älv…

Astrid är verkligen en droppe i livets älv som hjälper de människor som inte har kraft att flyta själv. Nej, hon är inte en droppe, hon är ett ösregn av droppar en varm sommardag

Vid datorn,

Gun-Britt Lydén
Magnus Palmqvist


Vårens sista styrelsemöte har ägt rum

2015-06-23

Ann-Charlott Mankell, ordförande i Hemvårdsnämnden, var inbjuden till dagens styrelsemöte. Syftet med Mankells närvaro var att styrelsen fick möjlighet att redogöra för hur Anhörigföreningens arbete bedrivits och kommer att drivas och få en indikation på hur man ser på styrelsens arbete från kommunalt håll.

Föredragande var ordförande Gun-Britt Lydén som hade en agenda som följer:

Dåtid;

Upprinnelsen till bildandet av föreningen bildades 2006 var ”Anhörig 300” (1999-2001). Kommunerna blev uppmanade att anhörigföreningar bildas.

Föreningen för Anhörigvårdare – FAV- bildades 2006 med inriktning på personer över 65 år.

Enligt ny lag 2009. Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Nutid;

År 2015 beslöts att ändra föreningens namn till Anhörigföreningen i Halmstad, med inriktning att företräda anhöriga och närstående i deras livssituation oavsett närståendes ålder, kön eller diagnos. Styrelsen har goda erfarenheter av samarbete med kommunens anhörigstöd Hemvårdförvaltningen samt Socialförvaltningens anhörigkonsulent.

Samma år inleddes även ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och fick på så sätt en lokal att fortsätta sin verksamhet i.

Föreningen har under året breddat sitt samarbete med Högskolan i Halmstad genom forskningsprojektet ”När båda behöver stöd”, som kommer att presenteras på den Internationella anhörigkonferensen i Göteborg den 3-6 september av Kristina Ziegert, med dr, docent i omvårdnad.

Gun-Britt Lydén har blivit inbjuden att delta i en styrgrupp på Högskolan och representerar Anhörigföreningen, forskningstemat ”Aging and Self-Management”. Sju akademier har presenterat sina forskningsförslag och styrgruppen följer arbetet. Inriktning – för att underlätta åldrandet i individens hemmiljö.

Anhörigåret 2015 – Nationella Anhörigdagen den 6 oktober genomförs ett gränsöverskridande samarbete som belyser anhöriga och närstående samt Halmstad. Nationell presentation via Anhörigas Riksförbund. På detta sätt utvecklas samarbetet med Hemvårdsförvaltningen, Socialförvaltningen, privata aktörer, Region Halland, Neuroförbundet och Anhörigföreningen.

Ett utvecklande samarbete sker under hösten med Frösunda assistans och Bräcke diakoni. Bräcke diakoni driver tillsammans med Anhörigas Riksförbund projektet ”Delaktighet och stöd” ett utökat föräldraskap – att vara förälder till en vuxen son eller dotter med funktionsnedsättning.

Samarbetet med Region Halland har skett under de senaste åren genom att representera föreningen i olika patient- och närståenderåd och referensgrupp. Liknande sker i olika grupper inom socialförvaltningen.

Framtid;

År 2016 firar Anhörigföreningen i Halmstad 10-årsjubileum.

På direkt fråga om hur Hemvårdsnämnden ser på styrelsens arbete blev svaret klart positivt. Delaktighet benämns i framtidens arbete, här finns möjlighet för nytänkande och nyskapande. Att skapa ett forum för samordningsfunktion, nätverkslag som kan vara behjälpliga för anhöriga.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget att skapa en neutral lokal dit man som anhörig vet att man kan vända sig för information och kontakt med professionella. Anhörigföreningens kontaktombud (ordf) har från den 2 februari till 22 juni 2015 haft 110 samtal från anhöriga som behövt råd, stöd eller samtal. Siffran talar för sig själv!

Slutsatsen från mötet är att Hemvårdsnämndens ordförande ställer sig odelat positiv till styrelsens arbete i Anhörigföreningen och densamma tog till sig flera frågor som ställdes för att få dessa belysta.

Styrelsen önskar oss alla en skön sommar!!!

Höstens lunchträffar för medlemmar startar den 8 september å Strandgatan 20 kl 11.30.

Följande tisdagar:
13 oktober
10 november
8 december

Text: Anita Welin


Tankar efter Anhörigriksdagen 2015

2015-06-05

”Och vem såg det lilla barnet.”

Många blev säkert berörda redan efter första föreläsningen när Patricia Janus talade om sin upplevelse. Hennes mor dog när Patricia var ca 1,5 år. Barn glömmer lätt – vill hellre påstå att barn kommer ihåg tidigt. Det är imponerande att höra denna styrka från en ung kvinna, idag maka, mor till två döttrar. Men resan hade inte varit helt komplikationsfritt, ett barns saknad, sorg som hade funnits under Patricias uppväxt belystes helt naket men utan bitterhet. Första gången jag träffade Patricia  blev jag övertygad om att hennes erfarenhet och kunskap om livet ska förvaltas, av den anledning nominerade jag Patricia som förläsare vid Anhörigriksdagen.

Föreläsarna var flera som belyste barns situation som anhörig. Lennart Magnusson och Eva Nordqvist NkA talade om barnets behov av information, råd och stöd för att i möjligaste mån förebygga att barnet drabbas av ohälsa senare i livet. 2010 gjordes ett tillägg i Hälso och sjukvårdslagen, som säger att barns behov av information, råd och stöd ska beaktas. Men vad händer där inte Hälso och sjukvårdslagen är gällande. Finns det en risk att barnets behov inte tillgodoses?

Leif Winbladh hade verkligen ett svar på hur hans liv hade varit som barn, hur hans liv blev som vuxen. Tror inte att någon hade sett hans behov som barn, anhörig. Det är värt att beundra Leifs styrka, att med sin dåtid av missbruk se ljust på framtiden. En levande referens på att det går att avbryta ett destruktivt liv.

Bräcke diakoni driver tillsammans med Anhörigas Riksförbund projekt Delaktighet och Stöd. Ett utökat föräldraskap – Att vara förälder till en vuxen son eller dotter med funktionsnedsättning. Här belystes även barnperspektivet som är tänkvärt för oss.

Leif Winblad gav en bild av sig själv med strålande humor, som missbrukare beskrev han sig ha mycket små öron för att slippa höra på information som inte passade hans dåvarande liv. Tycker bilden är talande och misstänker att det finns fler som har små öron för att slippa höra, även om man inte är missbrukare. Personligen fick jag en känsla av att mina öron växte, hoppas att dom inte krymper. Vi behöver vara många som är närvarande och lyssnar på barnets röst både det som talas verbalt och icke verbalt.

Tillåter att vara lokalpatriot. ”Trygg hemgång” en föreläsning som presenterades av enhetschef Rose-Marie Karlsson, medarbetare Sandra och Monika undersköterskor hemtjänsten i Halmstad. Att nå trygghet krävs samordning, tror att denna mening var grundläggande för deras arbete. Ett bra samarbete mellan olika professioner med fokus på kund och anhörig. Gott ledarskap, teamarbete, nöjdare kunder/anhöriga, minskad korttidsfrånvaro, arbetsglädje säkert ingredienser för deras lyckade kvalitetsutveckling.

En summering av Anhörigriksdagen 2015, mycket intressanta och positiva dagar. Dagar som belyste tvärvetenskaplig kunskap, med inriktning på anhöriga och dess närståendes livssituation. Detta ger kraft för kommande arbete i en anhörigförening.

Privat utvärdering
Gun-Britt Lydén


Anhörigföreningen i Halmstad utvecklar sitt samarbete
2015-06-03

Frösunda assistans har inbjudit föreningen att presentera sin verksamhet och målsättning vid ett anhörigmöte.

Detta har framförts av föreningens ordförande Gun-Britt Lydén. Frösunda assistans önskar ett fortsatt samarbete till hösten, i vilket även Studieförbundet Vuxenskolan, anhörigkonsulent Niklas Milen och Bräcke diakoni medverkar. Målsättningen är att arrangera en studiecirkel för föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning. Bräcke diakoni och Anhörigas Riksförbund samarbetar kring projektet ”Delaktighet och stöd”, som kan arbetas vidare med i ett studiematerial.

Gun-Britt Lydén”När båda behöver stöd” ett aktionsforskningsprojekt i Halmstad kommun

2015-06-02

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Anhörigföreningen i Halmstad och Anhörigkonsulent i Halmstad kommun för avsikt att utforska vardagen hos närstående, och deras anhörig. Målet är att undersöka hur närstående/anhöriga kan stärkas ihop och var för sig, och på så sätt åstadkomma en hållbar vardag.

Riksrevisionsverket påtalar i sin senaste granskning att många anhöriga tvingas att ta ett större ansvar för närståendes vård och omsorg än vad de orkar. Samtidigt visar det sig att det stöd den offentliga sektorn erbjuder inte täcker anhörigas behov för att kunna hantera sin vardag. Sjukdom och ohälsa hos någon i familjen medför en förändrad vardag hos närmast anhörig med negativa konsekvenser för den egna hälsan. Forskningen visar att det finns behov av nytänkande i planeringen av stödjande insatser till anhöriga som ”väljer” att ge vård och omsorg. Sverige står, i likhet med andra europeiska länder, inför en demografisk ”Timebomb” som medför förändringar i form av en allt mer åldrande befolkning som har en eller flera kroniska sjukdomar. Kronisk sjukdom som leder oftast till funktionsnedsättning (fysiska eller kognitiva) hos den enskilde, förändrar livssituationen hos såväl den sjuke (närstående) som för anhöriga. Både närstående och anhörig upplever inskränkningar i sin vardag i egenskap av en ökad börda och bundenhet till hemmet. Den anhöriga känner sig ofta splittrad mellan den närstående, hälso- och sjukvårdssystemet och sig själv, samt hinder i vardagen som styrs av en förändrad familjedynamik då den anhöriga får överta praktiska arbetsuppgifter som tidigare tillfallit den närstående. Familjens behov varierar och en typ av information och stöd behövs vid ett tillfälle och en annan typ av information och stöd behövs vid en annan tidpunkt i livet. Vidare saknas det kunskap om när och vilka stödjande insatser behövs för att underlätta vardagen för anhöriga som ”väljer” att ta hand om sina sjuka närstående. Syftet med projektet var att identifiera och tillsammans med närstående/anhöriga utveckla möjligheter för att tillgodose deras behov av stöd i vardagen. Frågorna som ställdes var hur kan stödet anpassas till närståendes behov för att underlätta en gemensam vardag? Vidare vilken tillgång till socialt stöd och socialt nätverk har närstående och anhörigvårdare i sin vardag?  Slutligen var det angeläget att utforska behov av innovativa stödfunktioner som kan underlätta närståendes vardag.

Under våren 2015 skedde datainsamling i flera steg. Dagböcker skrevs individuellt utifrån den närståendes och anhörigvårdares dagliga reflektion kring vardagen och det erhållna/givna stödet. Dagböckerna skrevs under en månad efter intervjuer i fokusgrupper som träffades under samma månad som dagböckerna skrevs. Totalt samordnades det flera möten med fokusgrupperna. Dessutom har samtliga anhörigvårdare till närstående personer( > 65) i Halmstad kommun har besvarat en enkät om socialt stöd utifrån emotionellt, informativt och praktiskt stöd samt socialt nätverk (SOS Scale). Enkäten (SOS Scale)mäter socialt stöd och socialt nätverk utifrån emotionellt, informativt och praktiskt stöd. Resultatet från hela projektet kommer att presenteras på den Internationella anhörigkonferensen i Göteborg 3-6 september 2015.

Kristina Ziegert, Med dr, docent i omvårdnad
Margareta Pejner Med dr, universitetslektor, Akademin Hälsa och Välfärd, Högskolan i Halmstad.


Säsongsavslutning på Norra Borgarsgård/Harplinge

Den 22 maj hade anhöriga och närstående från mötesplats Vallås en härlig avslutning på Norra Borgarsgård, ett andrum i naturen. Värdparet Göran och Birgit Andreasson tog emot sina gäster med en guidad rundtur på gården. Där fick vi stifta bekantskap med såväl hästar, ankor, frigående höns samt Gutefår-familjer med två ståtliga baggar, tackor med lamm. Omgivningen består av ängar, dammar och delvis orörd natur. Långbord var dukat på logen som idag fungerar som matsal och där blev vi bjudna på kaffe och hembakad banantårta, som var till allas förtjusning. Göran hade bakat tårtan efter ett recept från sin mor. Norra Borgarsgård är en släktgård och vi fick en intressant historisk bild av gården. Värdparet har sen 1999 renoverat och byggt om för att kunna ta emot gäster med speciella behov, helt anpassat efter personer med funktionshinder. Alla gästerna fick uppleva en härlig eftermiddag i en skön, avslappnad och vacker miljö väl mottagna av ett engagerat värdpar.
Mötesplats Vallås är ett samarbete mellan Föreningen för Anhörigvårdare i Halmstad, Anhörigkonsulenter i Halmstad Kommun och Diakon från Vallåskyrkan.
TEXT: Gun-Britt Lydén, Magnus Palmqvist FOTO: Magnus PalmqvistTräff med Charlie

2015-04-29

Vårens medlemsmöte hölls på Karl XI:s servicehus där vi fick träffa Annette Lindberg tillsammans med vårdhunden Charlie, 2 år gammal. Charlie är av rasen Labradordoodle – en blandning av labrador och stor pudel – en ras som lämpar sig bra i sällskap då den inte påverkar allergiker negativt. Hunden var bedårande och charmade åhörarna med sina trick och andra färdigheter. Annette och Charlie har gjort praktik på ett antal vårdinrättningar med ett lyckat resultat.

Annette berättade att vårdhundar arbetar tillsammans med hundförare i ett så kallat vårdhundsteam. Tillsammans assisterar de vårdpersonal och hjälper personer som har någon form av funktionshinder.

För att bli en diplomerad vårdhund genomgår hunden ett lämplighetstest, en ettårig utbildning samt ett sluttest. För att få bli hundförare måste man ha en utbildning inom vård, skola eller omsorg samt ha minst två års yrkeserfarenhet. Hundföraren går utbildningen tillsammans med sin hund.

Följ Annette och Charlie på deras hemsida>>

Text: Anita Welin                Foto: Margaretha TengrothFöreningen byter namn

2015-04-24

Vid årsmötet den 25 februari 2015 beslutades att Föreningen för Anhörigvårdare i Halmstad – FAV byter namn till

Anhörigföreningen i Halmstad

Föreningen företräder anhöriga och närstående i deras livssituation oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående.

Anhörigföreningens styrelse önskar ett fortsatt gott samarbete med Halmstads Hemvårdsnämnd, hemvårds- och socialförvaltningar, övriga aktörer i kommunen, Halmstad Högskola samt Region Halland med flera. Tillsammans blir vi starka!

Mycket har gjorts, det mesta är ogjort och mer bör göras.
Anhörigföreningen i Halmstad

/Styrelsen


P4 Halland

2015-04-23

De som vårdar sjuka anhöriga, kan själva må bra av stöd och hjälp. Men vilken stöttning har de och deras närstående behov av? Det ska ett nystartat forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad ta reda på.

Lyssna på ordförande Gun-Britt Lydén i P4 Halland>>Påsklunch

2015-03-26

Anhörigcafé Vallås håller på sina traditioner. Vi bjöd in anhöriga och närstående till en härlig påsk-lunch. Frivilliga ordnade med den goda maten som bestod av silltallrik och varmrökt lax med tillbehör. Middagen avslutades med kaffe och påsk-bakelse. Flera av gästerna tog med påskpynt och dekorerade bordet. Vi vill tacka Ingegerd Nilsson för den väldigt goda maten som hon ordnat, men framförallt vill vi tacka alla gäster som gjorde denna eftermiddag till en trevlig upplevelse.

Vid datorn

Gun-Britt Lydén, Ordförande, Anhörigföreningen i Halmstad

Magnus Palmqvist, Anhörigkonsulent Halmstad kommunÅrsmöte 2015

2015-03-03

Den 25 februari hölls årsmötet på Strandgatan 20 i Halmstad, uppslutningen var glädjande stor. Gun-Britt Lydén hälsade medlemmar och gäster välkomna genom att (numera en tradition) bjuda på ett glas bubbel och mötesdeltagarna hade möjlighet till en stunds mingel.

Inbjudna gäster var Annelie Ovik från Studieförbundet Vuxenskolan, Anette Håkansson och Magnus Palmqvist, båda Anhörigkonsulenter samt Linda Johansson och Angelica Sjelin studerande på Högskolan i Halmstad som gjorde en kort presentation av sitt projekt ”Betydelsen av Anhörigstöd inte bara anhörigkonsulentens ansvar”.

Ordförande Gun-Britt Lydén öppnade mötet. Till mötets ordförande valdes Bertil Nilsson – som vi tackar speciellt för att han ställde upp med kort varsel eftersom tillfrågad, Anett Karlsson, organisationsombudsman på Anhörigas Riksförbund insjuknat.  Maud Raask valdes till mötets sekreterare, Ingrid Gunnarsson och Berit Raask valdes till justerare tillika rösträknare.

Margaretha Tengroth hade valt att lämna styrelsen efter många år och avtackades med blommor och varma ord från ordförande. Margaretha kommer dock att ansvara för Sopplunchen på Strandgatan 20.

Ordförande tackade Annelie Ovik, SV, och Elisabet Embring Kullman, Strandgatan 20, för gott samarbete under 2014 genom att överräcka föreningens symbol ”Droppen”.

Styrelsen 2015

Gun-Britt Lydén, ordförande
Marita Andreasson, ordinarie ledamot
Emma Bjärgvide, ordinarie ledamot
Kenneth Eriksson, ordinarie ledamot
Maud Raask, ordinarie ledamot
Ingrid Samson, ordinarie ledamot
Elisabeth Widmaier, ordinarie ledamot
Anita Welin, ersättare

Vi har roligt på ”jobbet” också!

Föreningen bjöd på en måltid bestående av västerbottenpaj, sallad, bröd och dryck samt kaffe med en kaka därtill. Under kaffet visades en mycket underhållande kortfilm- fritt översatt ”Det är aldrig försent”.

Efter att årsmötet avslutats samlades valda ledamöter till ett konstituerande styrelsemöte. Gun-Britt Lydén omvald som ordförande, Maud Raask valdes till vice ordförande, Emma Bjärgvide till sekreterare och Ingrid Samson håller i finanserna som kassör.

Text: Anita Welin


Sopplunch och medlemsmöte på Strandgatan 20 under våren

2015-03-03

Följande TISDAGAR kl 11.30 under våren är:

10 mars

7 april

5 maj

9 juni


Glädjande nyheter från Halmstad

2015-03-02

Under året 2014 presenterades tre forskningsarbeten som belyser anhörigas situation och anhörigkonsulenters upplevelser av anhörigstödet. Dessutom inleddes ett forskningsprojekt januari 2015 och väntas pågå till och med 2016.

Örebro universitet har publicerat ett arbete som heter ”Being a next of kin – Experinces of burden and quality of life”. Författare till detta arbete är Elisabeth Liedström, Annica Kihlgren, Kirsti Skovdahl och Jenny Windahl. Deltagare i detta arbete är anhöriga som bl.a. kommer från Halmstad. Det man bl.a. fann i detta arbete var att upplevelsen av att vara anhörig i rollen som informell vårdare är komplex, det har en påverkan på alla aspekter i anhörigas livssituation. I arbetet belyser man också att det är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att ha en allmän kunskap och en förmåga att förstå anhörigas livssituation, oavsett närståendes diagnos, eftersom de träffar anhöriga till närstående i behov av vård inom all hälso- och sjukvård och socialtjänst i samhället.

Studerande på Arbetsterapeututbildningen på Universitetet i Lund har publicerat ett arbete under temat ”Värde och upplevelser av vardagliga aktiviteter – ett anhörigvårdarperspektiv”. Författarna till arbetet heter Malin Svensson och Madeleine Sundling. De har intervjuat anhörigvårdare i Halmstad för att undersöka hur man värderar och upplever sina vardagliga aktiviteter. Det man bl.a. kom fram till är att mycket tid går åt till at vårda den närstående samt att det är vanligt egna aktiviter bortprioriteras. Nattsömnen och fritiden är påverkad då det under dygnets alla timmar förekommer vårdarbete. Anhörigvårdarna är en grupp i samhället som bör uppmärksammas då deras behov av avlastning är viktigt för att de skall kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt samt att orka fortsätta vårda.

Studerande på Högskolan i Halmstad har publicerat ett arbete med temat ”Anhörigstöd – inte bara anhörigkonsulentens ansvar”. Författarna heter Linda Johansson, Angelica Sjelin och Angelica Uhlin. De har intervjuat tre anhörigkonsulenter från kommunen. Det som bl.a. framkom i resultatet var att anhörigkonsulenterna upplever att det finns brister i samverkan internt och externt mellan förvaltningar och verksamheter. Trots information om kommunens anhörigstöd upplever de en fortsatt okunskap om att anhörigstöd finns och vad det innehåller. Resultatet visar att anhörigstöd behöver implementeras i alla verksamheter och förvaltningar som har med vård och omsorg att göra. Behovet av implementering och utveckling av anhörigstöd i kommunerna bekräftas även av Socialstyrelsens senaste rapport.

Under 2014 lades grunden för det forsningsprojekt som är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Kommunens anhörigstöd och Föreningen för Anhörigvårdare. Forskningsprojektet leds av Kristina Ziegert och Margareta Pejner från Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad. Projektets tema är ”Anhörigvård i förändring – När båda är i behov av stöd”. Deltagarna i projektet är anhörigvårdare och närstående i Halmstad. Syftet med projektet är att närstående och deras anhöriga skall kunna stärkas, ihop och var för sig, för att få en hållbar vardag.

Vid datorn,

Gun-Britt Lydén ordförande, Föreningen för anhörigvårdare

Magnus Palmqvist Anhörigkonsulent, Halmstad kommun2014

Verksamhetsberättelse 2014

Julavslutning 2014 – Anhörigcafé Vallås

2014-12-30

”Tiden går fort när man har trevligt.” Det är något vi ofta hör när vi träffar anhöriga och närstående på Anhörigcaféet på Vallås. Vi har nu regelbundet träffats under tre års tid och några har lämnat gruppen och några nya har tillkommit. Dessa träffar som är välbesökta har betytt mycket för de som kommit. Vi har träffats en eftermiddag varannan vecka och haft olika aktiviteter som t ex frågesport, musik, film och utflykt. Det är alltid de besökande som lägger programmet.  Men viktigast av allt är vår sociala samvaro och förståelsen för varandras livssituation. Den kunskapen som finns i gruppen är otroligt viktig när nya besökare kommer.

Som en avslutning för 2014 ordnades det ett julbord där våra frivilliga ordnade det mesta. Ett läckert och välsmakande julbord hade dukats fram. Som tack för de frivilligas arbete fick de Anhörigas Riksförbunds förbundsnål ”Droppen” och Gun-Britt Lydén framförde ett varmt tack för deras arbete under året.

Anhörigcafé Vallås fortsätter till våren och är ett samarbete mellan Föreningen för Anhörigvårdare, Anhörigteamet och Diakon från Vallåskyrkan.

Vi önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År!

Vid pennan

Gun-Britt Lydén och Magnus Palmqvist


Sopplunch

2014-12-09

Så var det dags för årets sista medlemsmöte på Strandgatan 20. Ordföranden önskade en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade med att läsa en vacker dikt som vi kunde bära med oss in i det nya året.

Slutorden lyder:
”Endast den kärlek som avstår från garderingar och rutiner kan frigöra förändringens krafter.”

Lunchmötena kommer att fortsätta till våren – den första träffen blir måndagen den 9 februari kl 11.30 på Strandgatan 20. Alla medlemmar är välkomna.

Text: Anita Welin


Kulturen ska finnas i äldrevården

2014-12-05

Efter ett besök på Vallås äldreboende, som hade allsång på en demensavdelning är jag helt övertygad om att det musikaliska inslaget ska ökas.

En viss förväntan fanns i dagrummet när de samlades för att träffa Jörgen Magnusson. Han åker runt på ett 50-tal demensboenden i Halland och leder regelbundna allsångsstunder.

Med stort engagemang möter han sin publik med ett lättsamt prat och fick publiken att önska låtar som skulle sjungas. Visst kom de ihåg texten på ”Änglamark”, ”Jag tror på sommaren” och flera andra sånger. Både både text och rytm sitter rätt.

Härligt att se personalen medverka vid dessa allsångsträffar. Personalen tycker att det är så viktigt att Jörgen kommer på besök och bekräftar att de boende mår bra hela eftermiddagen efter besöket. Enhetschef Ola Ivarsson stödjer personalens synpunkter och ser musiken som en viktig del i de äldres välbefinnande.

Från Statens kulturråd har Region Halland tilldelats 4,3 miljoner kronor, det låter enormt mycket men detta ska fördelas på många områden inom regionen.

Själv började jag arbeta inom sjukvården på ett sjukhem. Musiken var en självklarhet även för mig och med glädje tog jag fram dragspelet och sjöng och spelade för de äldre. Kommer ihåg personalens observationer: ”Så här brukar de inte röra på armar eller fötter.” Även om dragspelet numera finns i garderoben, har musiken varit en del i mitt arbete inom vården, som en del av kommunikation, lugnande och smärtlindring. Ett alibi för ett samtal är att använda musiken som kommunikation, säger Jörgen Magnusson.

Några tankar om dåtid och nutid gällande musiken, gällande framtidens visioner finns mycket på önskelistan. Hur ska vi kunna möta individens behov gällande kultur. Kanske kan möjligheter skapas genom musikrum på framtidens boende, med teknikens hjälp få njuta av klassisk musik, jazz, få se på en opera, se en film på storduk, fantasin har inga gränser tyvärr bara styrmedlet; ekonomi.
/ Gun-Britt Lydén, ordförande Anhörigföreningen för anhörivårdare i Halmstad.


Givande studiebesök på Frennarps äldreboende

2014-12-05

Höstens färger på buskar och träd var en inramning av Frennarps äldreboende. Den 23 maj invigdes Frennarps utegym och naturligtvis har Föreningen för Anhörigvårdare varit intresserade av att höra hur detta fungerar för de boende. Hemsö fastighets ägare har stått för den ekonomiska kostnaden. När Marie Elvér enhetschef fick förfrågan från Hemsö om Frennarp var intresserade av ett utegym blev svaret från Marie omedelbart ja.

Nu finns det redskap som hjälper till med rörelser, styrketräning, balans, gångträning, smidighet. Redskapen är en färgklick i naturen och var inbjudande. Någon går ut själv och tränar men de flesta behöver hjälp och stimulans från personalen. Även anhöriga kan hjälpa sina närstående under en pratstund vid redskapen.

Personalen är enormt engagerade inom olika områden poängterade Selvet, samordnare. Att lyssna på personalens förslag och idéer är viktiga och att det finns möjligheter att omsätta detta i handling. Men det är inte bara personalen som ska vara delaktiga. Den 6 okt startar man boenderåd på Frennarps äldreboende då de boende får möjlighet att uttrycka sina önskemål gällande vilka aktiviteter som önskas mm. All aktivitet görs inte i grupp utan man ser även behov på individnivå. Dagsformen får styra allas aktiviteter. Fredagsmys är en uppskattad aktivitet säger Anita, undersköterska.

Även i pallkragarna gör hösten sin entré, här har funnits rabarber, tomater, gurka mm, men nästa år är det de boende som planerar för året skörd. Frennarpsposten ges ut fyra gånger per år, en härlig information om vad som man har haft för aktiviteter och sysselsättningar för de boende. Grillplats är nästa önskan, platsen är redan utsedd.

Enligt personalen ser Marie Elvér till att både boende och personal mår bra.Julkaffe

2014-12-03

Den tredje december bjöd Föreningen för Anhörigvårdare (FAV) in sina medlemmar till Julkaffe i Nikolai församlingshem. Ordförande Gun-Britt Lydén hälsade välkommen och konstaterade att vi nu kan börja kalla detta för en tradition då det var tredje gången som vi samlades i ”juletider”. Elisabeth Frost Josefsson visade bilder från sina resor i Indien medan vi mumsade på frukt och choklad. Det var ett mycket trevligt inslag att få ta del av hennes upplevelser via bild och muntlig berättelse. Ett starkt intryck var att trots ett stort spektra av olika religioner så utgör dessa inga stridigheter mellan det indiska folket.

Ett varmt tack till Nikolai församling som upplät sin lokal åt oss och tack Åsa Landberg för hjälp med diverse faciliteter.

Text: Anita Welin


Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland

2014-12-02

Den 26 november bjöd Föreningen för Anhörigvårdare i Halmstad (FAV) in allmänheten att ta del av utfallet kring projektet  ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland” som drivits av Region Halland samt om ”Rehabilitering utomlands”,  en verksamhet i Neurooptimas regi (hemvist i Malmö). Mötet var på Karl XI:s servicehus.

Ing-Mari Norin, Region Halland, har varit projektledare och den som presenterade de olika stegen man tagit och vad man står i dag. Huvudsyftet har varit att det skall föras en jämlik rehabilitering i hela länet. Historiskt har det inte varit så. Modellen som tagits fram är ett förslag till samverkansmodell inom sammanhållen vård och omsorg. Vi fick beskrivet hur rehabilitering för äldre bör fungera i sluten- och öppenvård oavsett gällande samverkansavtal mellan de halländska kommunerna och Region Halland. Under 2014 testas utvalda delar av ”strokemodellen”. Mer information: www.regionhalland.se

VD Leif Hjerpe, NeuroOptima Forsk Rehab AB, berättade om rehabilitering i allmänhet och i synnerhet hjärnskadade. Företagets största kunskapsområde är hjärnans funktion och dess förmåga att utvecklas och repareras. Dessutom fick vi en inblick i Försäkringskassans regelverk när det gäller ekonomsikt stöd för sjukvård utomlands. Företaget bedriver varsamhet dels i Spanien och dels på Visingsö i Småland. Företaget har ett medicinskt råd som består av läkare och sjukgymnaster. Susanne Sjögren, kommunikatör på företaget, visade en informationsfilm. Mer information: www.neurooptima.com/se

Bildtext: Vd Leif hjärpe, kommunikatör Susanne Sjögren, Ing-Mari Norin region Halland

Ingrid Samson framförde föreningens tack till föreläsarna för värdefull information gällande rehabilitering.

Text: Anita WelinUppmärksamma anhörigdagen 2014!

Enligt Riksrevisionen är det 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som ger omsorg till en närstående. Den 6 oktober, kl. 18.00 i Immanuelskyrkan, strandgatan 20 bjuder Hemvårdsförvaltningen, Socialförvaltningen och Föreningen AnhörigVårdare i Halmstad på en föreläsning för att uppmärksamma nationella Anhörigdagen.

– Anhöriga är en värdefull resurs i samhället. Utan anhöriga som vårdar och stödjer stannar Sverige, säger Gun-Britt Lydén, ordförande i Föreningen Anhörigvårdare i Halmstad

Någon gång i livet kommer de flesta av oss att ge omsorg eller hjälp till någon i vår närhet som drabbas av sjukdom, en funktionsnedsättning eller som får behov av hjälp på grund av hög ålder. Vi blir då anhöriga omsorgsgivare. De flesta anhöriga ger omsorg av fri vilja och har en god hälsa. Undersökningar visar dock att anhörigas hälsa, ekonomi, arbetssituation och möjligheter till fritid kan påverkas negativt av omsorgsgivandet.

Föreläsning
Anhörigdagen uppmärksammas den 6 oktober kl. 18.00 i Immanuelskyrkan där Lisbeth Carlborg talar utifrån sin erfarenhet som präst, föreläsare och handledare kring tankar om konsten att leva och hur du skyddar din glädje och hur du tar ansvar för din sorg.

Från klockan 14.30 finns det möjlighet till fika. Representanter från Halmstad Kommuns Anhörigteam och Föreningen för Anhörigvårdare är på plats.

Varmt välkomna!

För mer information kontakta:
Gun-Britt Lydén, Ordförande Föreningen AnhörigVårdare i Halmstad
035-10 73 14
070-232 53 68


Nationella Anhörigveckan 2014

Föreningen för Anhörigvårdare, FAV, startade den Nationella Anhörigdagen 6 oktober med att Gun-Britt Lydén, ordförande, samtalade med Marika Rennerfelt i Radio Halland med temat, Den Nationella Anhörigdagen.

Under några timmar på förmiddagen gav FAV information tillsammans med Anhörigkonsulenter och Aktivitetsledare från Hemvårdsförvaltningen på Flygstaden och Eurostop köpcenter. Viktigt var att denna dag belysa anhörigstödet i kommunen samt FAVs verksamhet och målsättning.

Sen fortsatte informationen av FAV samt Anhörigkonsulenter från Hemvårdförvaltningen och Socialförvaltningen på Strandgatan 20, här fanns även möjlighet till en kopp kaffe i väntan på kvällens föreläsare Lisbeth Carlborg, präst och författare. Temat ” Tankar om konsten att leva”, gav möjlighet till eftertanke, skratt och gråt. Publiken på ca 90 personer, fick en upplevelse denna kväll som var fylld av värme och kärlek. En kunskap om hur vi matar våra ”inneboende vargar”, de förstående och goda eller de bittra. Vikten av att göra våra medvetna val som avgör hur vi mår. Lisbeth Carlborg fick en hjärtlig respons från publiken. Annette Håkansson framförde kommunens tack och överlämnade en bok. Sist läste Gun-Britt Lydén dikten ”Droppen” av Tage Danielsson och gav Lisbeth Anhörigas Riksförbunds förbundsnål ”Droppen”, som en symbolisk gåva. Lisbeth är verkligen en droppe som hjälper till att hålla oss uppe.

8 oktober; Fest på Ålderstigen 3 Vallås. Som sed är, god mat och dryck, fläskfilé, potatisgratäng och grönsaker, vinet som en extra krydda, därefter kaffe med kaka. Underhållning under kvällen med tema ”En resa i musikens värld” framfört av Malin Olsson på sång samt Andreas Lindgren som stod för musik. Mycket uppskattad underhållning och med en förhoppning om att kunna återses vid annat tillfälle. Kvällen avtackades av Gun-Britt Lydén, Ann-Sofi Löfqvist och Margareta Kroon Sandberg till alla som gjort veckan så betydelsefull och för allt arbete som anhöriga utför. Återigen ”Utan anhöriga stannar Sverige”!

9 oktober; Anhörigcafé på Vallås för anhöriga och närstående. Ann-Marie Pettersson, anhörig, bjöd på en hemlagad och mycket välsmakande tårta till kaffet. Gruppen såg under eftermiddagen filmen ”100-åringen som försvann”, och vi konstaterade efter filmen att ”det är aldrig för sent”.

En mycket varierande och lyckad anhörigvecka i samarbete med FAV, Kommunens Anhörigstöd från Hemvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Text: Gun-Britt Lydén och Anita Welin


Medlemmar i Föreningen för anhörigvårdare!

Vi har medlemsträff med lunch klockan 11.30, andra tisdagen varje månad på Café Strandgatan 20.

Soppa (vegetarisk) bröd, smör, ost, kaffe, kaka kostar 60 kr.

Vi träffas följande dagar under hösten
9 september
14 oktober
11 november
9 december

Välkomna!
StyrelsenHöstterminen 2014 har startat

Kutym i styrelsen är att ha en stående punkt på dagordningen att till varje styrelsemöte bjuda in en representant från en verksamhet som ligger nära FAVs intresseområde. Den inbjudne får tillfälle att presentera sig och sin verksamhet och styrelsen kan ställa frågor.

Vid höstens första styrelsemöte den 19 augusti var vår gäst Benjamin Kong, akupunktör, som talade ur ett helhetsperspektiv gällande människans hälsa.

Vid styrelsemötet den 23 september gästades vi av Ermin Skoric, myndighetschef på Hemvårdsförvaltningen.

Text: Anita WelinSopplunch

2014-06-11

Igår var det dags för vårens sista sopplunch. Vi var åtta personer runt ordet som hade en trevlig stund tillsammans.

Vi kommer att fortsätta till hösten med början i september.Ett litet steg mot ett boende med neurologisk inriktning

Den 15 maj arrangerades ett seminarium i Falkenberg som satte boende-och vårdsituationen för denna patientgrupp i fokus.
En arbetsgrupp som består av personer från Parkinsonföreningarna, Neuroförbundet, Anhörigföreningarna och Regionhandikapprådet i Region Halland har sedan ett halvår tillbaka regelbundet träffats för att utarbeta förslag till ett boende med neurologisk inriktning. Det var denna arbetsgrupp som stod för seminariet.
Meningen med detta första seminarium var att väcka tankar och ge fakta om dagens situation
för att kunna planera inför framtidens boende.
Seminariet blev mycket uppskattat och det framfördes värdefulla synpunkter både från föreläsare och publik.
Arbetsgruppen kommer nu att arbeta vidare och har följande mål och vision.

Vårt mål och vision är att i Halland få ett boende med neurologisk inriktning. Boendet ska vara anpassat till diagnos, vård och rehabilitering. Det ska var ett tryggt och harmoniskt boende som inkluderar dagverksamhet och växelvård. Här ska finnas kunnig och kompetent personal.

Hur byggnader ska se ut är en senare fråga, men boendet ska ha en omgivning med möjlighet till promenad och lättare uteaktiviteter.

TEXT: Gun-Britt Lydén


Seminarie: Framtidens boende i Halland

Seminariet arrangeras av en arbetsgrupp med
deltagare från Parkinsonförbundet, Neuroförbundet,
Anhöringföreningarna i Halland samt Regionhandikapprådet i Halland.

Bakgrunden är att det framkommit att dagens vård
och boende för personer med neurologiska diagnoser
i Halland har flera brister. Detta har också beskrivits i tidningsartiklar.

Seminariets programpunkter ska belysa, informera
och skapa tankar kring hur framtidens vård och boendeformer kan förbättras och formas för personer med neurologiska diagnoser i Halland.

– Hur ska framtidens vård och boende se ut i Halland?
– Hur förbättrar vi livskvaliteten för personer med
neurologiska diagnoser?
– Hur kan vård och rehabilitering integreras inom
boendet?

Anmälan senast 9 maj

Läs hela programmet i PDF-format>>Ny styrelse

2014-04-03

Det var en mycket nöjd och glad styrelse som ”plockade ihop” efter årsmötet den 26 februari 2014 som hölls på Alla Hjärtans Hus. Det var ett välbesökt möte med ett medlemsantal runt 45 personer. Vi hade dessutom gäster från Anhörigas Riksförbund, Alf Andersson ordförande, Mailis Lundgren kanslichef, Åsa Jansson ekonomi och administratör, Anett Karlsson ombudsman samt från kommunen Anette Håkansson och Magnus Palmqvist, Anhörigkonsulenter.

Vid ankomsten bjöd vår ordförande medlemmarna på ett glas ”bubbel” och snacks. Det gavs härmed möjlighet att mingla och bekanta sig med varandra och vi hade glädjen att se flera helt nya medlemmar närvara.

Gun-Britt Lydén, vår ordförande, hälsade alla deltagare hjärtligt välkomna och öppnade i det sammanhanget mötet. Anett Karlsson valdes till mötesordförande och Maud Raask till mötessekreterare.

Föreningen bjöd på en lättare måltid bestående av laxpaj, sallad, bröd och ett glas vin till den som kände för det samt kaffe med en kaka därtill.

Vid kaffet visades filmen ”Anhörigporträtt” som finns på Nationellt kompetenscnetrum anhörigas hemsida, Anhöriga till Äldre, som berörde oss alla. Den speglar en dag i familjen Samsons liv. Sune som drabbades av Stroke 2006, är allt sedan dess förlamad i höger sida och dessutom av Afasi, har tränats av sin hustru Ingrid (som är personlig assistent) dagligen. De framsteg de gjort är helt och hållet parets egen förtjänst. Underbar och informativ film!

Efter att årsmötet avslutats samlades valda ledamöter till ett konstituerande styrelsemöte där man valde Margaretha Tengroth till vice ordförande, Maud Raask till sekreterare och Ingrid Samson till kassör, Gun-Britt Lydén axlar posten som ordförande.

/Anita Welin


Vem tar hand om mormor?
2014-04-03

En mening som finns kvar i mitt minne sedan Anhörigriksdagen i Varberg 2013. Jag har under året återkommit till frågan i olika sammanhang, när jag inför publik talat om Föreningen för Anhörigvårdare och dess verksamhet och målsättning.

I mitt livsbagage har jag 44 år av professionell vård, 20 år av professionell anhörigvård. Under den senare delen var jag mestadels yrkesarbetande på heltid. Vem tar hand om mormor? Jag tror snarare att vi bör ställa frågan: Vem tar hand om mig när min fysiska och psykiska kapacitet inte finns längre eller är begränsad? Vem tar hand om mig när jag inte kan verbalt uttrycka min önskan om det som i mitt liv har varit förknippat med livskvalitet?
Livet kan mycket snabbt förändras, som en blixt från en klar himmel eller som i andra fall långsamt men det blir aldrig detsamma som livet har varit. Livet kan börja på ett sätt som inte var planerat eller önskat men som ändå fortsätter. Jag kan säga att jag vet för jag har varit med på den resan när livet har förändrats. Det har varit och är en ynnest att arbeta med och för människor som befinner sig i sårbara livssituationer. En glädje när jag får hålla en hand och ge råd och tröst.
1991 tog jag mig fräckheten att skriva ett brev till en politiker med rubriken ”Ge utrymme för stillhet”, kan tyckas helt galet, men brevet publicerades i Landstingsvärlden. Artikeln började med ”Det händer ibland att man som politiker får brev om erfarenheter från verksamheten”. Idag känner jag att meningen kunde ha varit välkommen in i verkligheten. Det mitt brev ville belysa 1991 var den omätbara tiden som fanns då och finns 2014. Men all kvalitet mäts mestadels av statistik och enkäter som sedan är grund för vårdkvalitet. Har vi blivit ett offer för yttre mätbarhet?
1,3 miljoner människor i Sverige vårdar, hjälper eller ger stöd till en närstående. En svindlande arbetsinsats som utförs ofta i det tysta och mestadels helt oavlönat om man är över 65 år. Har vi även blivit offer för ålder? Det talas ofta om under 65 år och över 65 år, med denna gräns får du information om du har rätt till god vård eller skälig vård. Jag har lärt mig ett nytt ord; personkrets och som omfattar 1,2,3, här är en mall som ger dig besked om vilken vård, hjälp du är berättigad till gällande LSS.
Det vore ganska lätt att falla in i en hopplöshet och att det inte lönar sig att göra sin röst hörd. Hos anhörigvårdare kanske tanken och känslan finns, jag orkar inte längre ta strid. Här har enligt min uppfattning Anhörigas Riksförbund samt de lokala anhörigföreningarna ett viktigt arbete. Vi ska med kraft företräda anhörigvårdare och dess närstående inom de olika områden där deras livssituation finns. Deras krafter ska inte vara energiläckage.
Vi ska belysa lagen från 2009-07-01 5 kap.10 § SoL. Personer som vårdar eller stödjer närstående, Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarit sjuk, äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder.
Den politiker som tog sig an mitt brev avslutade sin kommentar med:
”Det är människor vi handskas med. Produktionen måste vi följa upp för att veta, att alla resurser vi har används rätt. Men det går inte att använda industrins mätmetoder.”
Vi får aldrig glömma, att det är människor vi handskas med även 2014. Avslutar likvärdigt som mitt brev 1991:

”Med detta vill jag inte framstå som en obstinat och konservativ person utan som en frisk fläkt från en anhörigförening.”

Gun-Britt Lydén, ordförande
Föreningen för Anhörigvårdare HalmstadSopplunch för medlemmar i Föreningen för Anhörigvårdare (FAV)

2014-03-13

Tanken är att samlas för en lunch i gemenskap en tisdag i månaden på Strandgatan 20 i Halmstad.
I tisdags – 11 mars – var det premiär och vi gladdes åt att vi var hela 11 stycken som samlades runt bordet i en avslappnad och trivsam miljö. Köket serverar en vegetarisk soppa med bröd, smör, ost, kaffe och en kaka till en kostnad av 60 kronor.

Vi träffas kommande tisdagar kl 11.30:
8 april
13 maj
10 juni

Vi hoppas att fler av oss skall hitta hit framöver.

VÄLKOMNA!

/ Anita Welin


Ökad kunskap om anhörigstöd för omvårdnadspersonal

2014-02-25

I Halmstad har Gun-Britt Lydén, ordförande i Föreningen för Anhörigvårdare tillsammans med Magnus Palmqvist, anhörigkonsulent i hemvårdsförvaltningen, varit inbjudna att medverka i utbildningen för undersköterske- och distriktssköterskestuderande. Det är av stor vikt att dessa grupper får en ökad kunskap om anhörigas och närståendes livssituation för att på bästa sätt ge hjälp och stöd. Det är viktigt att lyfta anhörigas stora kunskap om den närstående. Informationen gavs om FAV:s verksamhet och målsättning, föreningen är ideell och stödjande och arbetar som ett komplement till kommunens anhörigstöd.
Halmstad kommuns anhörigstöd presenteras både från hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen. Socialtjänstlagen, som ifördes 2009 belystes. Den innebär att: Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarit sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Ämnen som diskuterades var blands annat olika krissituationer som en anhörig kan gå igenom, bemötande, delaktighet, anhöriga i fokus, värdegrund, arbeta i partnerskap.
Dessa informationstillfällen är alltid lika givande och stimulerande och vi ser det mycket viktigt att få delta i utbildningarna.
Text: Gun-Britt Lydén och Magnus PalmqvistHistorisk akademi

2014-01-18

Sedan flera år har vår förening haft glädjen att ha en stadigt återkommande medmänniska som frivilligt ställer upp för Föreningen för Anhörigvårdare (FAV) i Halmstad. Det är Anders Welin som en onsdag i månaden finns på Alla Hjärtans Hus (mitt i city) med en visning på storbild under rubriken ”Historisk akademi”. Det finns en trogen skara som absolut inte vill missa den stunden, detta är mycket uppskattat.

Anders hade sin första visning i år, 2014 den 15 januari som handlade om TV:s tillkomst med början i USA 1953 och framåt. Nästa Akademi är den 12 februari klockan 14.00–15.00 och då är ämnet Kärnkraft.

Studieförbundet Vuxenskolan är medarrangör.

Text: Anita Welin


2013

Samtal med politiker

2013-12-27

Under år 2013 har ordförande Gun-Britt Lydén haft möte med ledamöter från alla politiska partier i kommunen.

Syfte;
– att belysa Föreningen för Anhörigvårdares verksamhet och målsättning
– att som förening företräda anhöriga och dess närståendes livssituation
– att genom det goda samtalet skapa god kommunikation på olika nivåer
– att utveckla samarbetet lokalt, regionalt samt på nationell nivå
– att vår kunskap ska ha inflytande och öka möjligheten att arbeta i partnerskap
– att anhörigas upplevelse ska vara ett led i en upplevelsebaserad kvalitetsutveckling
– att tankar och engagemang ska vara viktiga för framtidens anhörigstöd

”Det som ska ge ljus måste uthärda att brinna”

Text: Gun-Britt Lydén


Julfirande i Halmstad

2013-12-18

Onsdagen den 5 december bjöd Föreningen för anhörigvårdare (FAV) in medlemmarna till Julkaffe och vi hade glädjen att möta flera nya ansikten vid kaffebordet. Vi samlades i församlingshemmet i Nikolai församling där vi bjöd på glögg, kaffe och tårta. Ann-Sofi Löfqvist och Margareta Kroon Sandberg som är anhörigombud, informerade om pågående arbete med ”Anhörigstödet”. Gun-Britt Lydén, vår ordförande, berättade bland annat om de framsteg vi gjort vad gäller samarbete med andra föreningar. Det var andra året som föreningen inbjöd till Julkaffe och vi hoppas på att detta skall bli en årlig tradition.
Anhörigombuden Ann-Sofi Löfquist och Margareta Kroon Sandberg informerar om pågående arbete.
Den 5 december hade ”Träffpunkt för anhöriga och närstående Vallås” julavslutning. Vi startade med glögg och pepparkakor samt en lättsam frågesport om julen där tomten (Magnus) hade ordnat brasa och fin julmusik. God mat serverades som en försmak av julbordet. Anna som är diakon, delade ut en röd ros till alla och önskade en God Jul. Alla deltagare önskar en god fortsättning 2014.

Den 12 december hade ”Träffpunkt för anhöriga och närstående Oskarström” julavslutning med kaffe och tårta. Alla som var där delade med sig av fina minnen. Diakonassistenten läste historien om Lucia. Träffpunktsträffarna har skett i samarbete mellan FAV, kommunens anhörigombud och diakoner, och kommer att fortsätta 2014.

På självaste Luciadagen den 13 december arrangerade FAV så att 25 barn från årskurs 2 på Slottjordsskolan lussade för en stor publik på Alla Hjärtans Hus. Klassföreståndaren Jessika Andersson och kollegan Carina Pettersson hade gjort ett strålande jobb.

Årets sista styrelsemöte ägde rum den 17 december. Dagen avslutades med ett julbord på Lizzies kafé i Holm vilket kan rekommenderas.

Vi önskar alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Text: Anita Welin, Foto: Margaretha Tengroth


Nationella Anhörigveckan 2013 i Halmstad

2013-11-28

Under den nationella anhörigveckan 2013 firade vi i Halmstad kommun med ett gränsöverskridande samarbete mellan kommunens anhörigstöd och Föreningen för Anhörigvårdare (FAV).

Veckan började på Bäckagård den 30 september på eftermiddagen då Gunilla Matheny träffade våra anhörigambassadörer och där spelades olika scener upp som belyste etiska dilemman i arbetssituationer. Dessa scener spelades upp av Gunilla Matheny, Gun-Britt Lydén (Ordf. i FAV), Ann-Sofi Löfquist och Magnus Palmqvist (Anhörigombud). Scenerna som spelades upp belyste ”Våld i nära relation”, ”Anhörigas delaktighet i vården” samt ”Samtal om sex i en anhöriggrupp”. Det som hände på scen diskuterades i gruppen under ledning av Gunilla. Anhörigambassadörerna träffas 2 ggr/år under ledning av Magnus Palmqvist och Ann-Sofi Löfquist, där även Gun-Britt Lydén följer utbildningen.

På kvällen erbjöds en öppen föreläsning på Alla Hjärtans Hus (AHH). Titeln på föreläsningen var ”Anhörigas behov – mer lika än olika – varför krångla till det?” och Gunilla Matheny stod för innehållet. Under kvällen presenterade kommunens anhörigombud/anhörigkonsulent det anhörigstöd som finns i kommunen. Föreningen för Anhörigvårdare informerade om föreningens arbete och målsättning.

Veckan fortsatte på tisdagen med information om kommunens anhörigstöd och FAV informerade om föreningens arbete på AHH. Där visades en kortfilm hur det är att vara anhörigvårdare. Kortfilmen ligger på NkA:s hemsida och heter ”Anhörigporträtt – Ingrid och Sune beskriver sin vardag efter att Sune drabbats av stroke”.

På torsdagen den 3 oktober föreläste Antje Stenberg, neuropsykolog, om ”Psykologiska reaktioner på sjukdom ur ett patient- och anhörigperspektiv”. Denna föreläsning var väldigt uppskattad av åhörarna och flera anhöriga belyste vikten av att få en ökad förståelse över sin situation och reaktioner efter en närståendes sjukdom.

Onsdagen den 9 oktober avslutades anhörigveckan med fest och underhållning för anhöriga och dess närstående. Festen var arrangerad av Margareta Kroon-Sandberg och Ann-Sofi Löfquist. Menyn bestod av Fläskfilé, potatisgratäng och grönsaker. Kaffe och kaka serverades och för underhållningen stod ”Gubbröra” som bjöd på musik och sång från förr och nu. En mycket uppskattad kväll! Gun-Britt Lydén (ordf. FAV) avslutade kvällen med att tacka för det fina samarbetet under Nationell Anhörigvecka.

Nationell Anhörigveckan har varit välbesökt av såväl anhöriga och närstående samt även personal. Under hela veckan har ett nära samarbete ägt rum mellan kommunens anhörigombud/konsulent och FAV. Det finns bara fördelar med ett sådant samarbete, vår gemensamma målsättning är att stödja anhöriga och dess närstående i deras livssituation. Samarbetet var inte bara under denna vecka utan har och kommer att fortsätt utvecklas hela tiden.

Text: Gun-Britt Lydén och Magnus Palmqvist


Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer