Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Grattis, Anders!

Hjärt-Lungfondens Preventionsanslag: Ett digitalt livsstilsverktyg kan förebygga hjärtsjukdom

Årets mottagare av Hjärt-Lungfondens preventionsanslag på tre miljoner kronor är Anders Rosengren, professor vid Göteborgs universitet. Han leder ett projekt där man ska undersöka vilka effekter ett digitalt verktyg har på möjligheterna att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

Så roligt att det gick till en av våra föreläsare från förra årets Anhörigriksdag. Anders Rosengren pratade då om att ha hälsa hela livet ut, att man ska hålla som människa hela livet ut och om hur man kan använda Livsstilsverktygen Prius Health.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer