Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Grattis, Anders!

Hjärt-Lungfondens Preventionsanslag: Ett digitalt livsstilsverktyg kan förebygga hjärtsjukdom

Årets mottagare av Hjärt-Lungfondens preventionsanslag på tre miljoner kronor är Anders Rosengren, professor vid Göteborgs universitet. Han leder ett projekt där man ska undersöka vilka effekter ett digitalt verktyg har på möjligheterna att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

Så roligt att det gick till en av våra föreläsare från förra årets Anhörigriksdag. Anders Rosengren pratade då om att ha hälsa hela livet ut, att man ska hålla som människa hela livet ut och om hur man kan använda Livsstilsverktygen Prius Health.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer