Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Gör din röst hörd om digitalt utanförskap

Digitaliseringen erbjuder många möjligheter att uppnå hållbarhet, men innebär tyvärr utmaningar för dem som kan hamna på efterkälken. Därför är det avgörande att överväga och hantera dessa utmaningar för att säkerställa att digitalisering leder till en social hållbar
utveckling genom att se till att alla i vårt samhälle tar del av den digitala utvecklingen. Det handlar om att överväga effekterna av utveckling på samhällen, fördelningen av fördelar och kostnader och främjande av mänskliga rättigheter och demokrati. Denna förmodade digitala klyfta hänvisar till den ojämlika fördelningen av digital teknik, kunskap, samt tillgång till internet mellan olika människor i samhället.


Att bara ha tillgång till internet räcker inte för att överbrygga den så kallade digitala klyftan.
Människor måste också ha kompetens och motivation att effektivt använda digital teknik för
att förbättra sina liv och kunna delta fullt ut i samhället. Dessa färdigheter omfattar tekniska,
sociala, kritiska, strategiska och kreativa färdigheter som gör det möjligt för individer att
navigera utan begränsningar i onlinevärlden, kommunicera och samarbeta effektivt med
andra, kritiskt utvärdera information samt skapa och dela innehåll.


Just nu gör två studenter vid Malmö universitet en undersökning för att ta reda på om digitalt
utanförskap har ett samband med människor som har psykisk nedsatt välbefinnande. Syftet är
att belysa vikten av att alla människor inkluderas i det digitala samhället och ge en förbättring
inom detta område, samt bidra till att integrera alla människor i befintliga digitala tjänster.
Det hade uppskattats om du som läser det här ville vara med och samla in data om dina anhörigas digitala deltagande.


Alla svar är anonyma och inga känsliga uppgifter efterfrågas.

Fyll i enkäten här: https://forms.gle/NQndrFNJKhfyvZZo8 
Tack på förhand!

// Emelie & John, Malmö Universitet

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer