Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Första nationella anhörigstrategin – Livesändning med socialminister Lena Hallengren

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) anordnar en webbsändning med socialminister Lena Hallengren den 25 april kl 10:00 för att uppmärksamma att Sveriges första nationella anhörigstrategi publicerades på skärtorsdagen.

Vid denna livesändning kommer socialministern att berätta mer om anhörigstrategin. Det blir inslag från Anhörigas Riksförbund, samtal med politiker, anhörigkonsulenter och Nka.

Läs mer här >> på Nka:s hemsida. 

Det krävs ingen föranmälan utan man kan delta direkt på Nkas hemsida www.anhoriga.se

 

Vill du läsa pressmeddelandet från Regeringskansliet som publicerades 14 april, så finns det här >>

 

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer