Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Föreläsning kring existentiell ensamhet

Svenska Röda Korset har i år en speciell satsning som de kallar för kunskapshöst, där de vill dela med sig av olika perspektiv och flera föreläsares expertis.

Här kommer information om en gratisföreläsning som heter ”Existentiell ensamhet hos sköra, äldre personer – Vårdpersonals, volontärers och anhörigas erfarenheter och behov av stöd” och anmälningslänken hittar du längst ner på den här sidan.


Datum och tid: 22 oktober, kl 17.00-18.00
Målgrupp: Alla som är intresserade
Plats: Digitalt i Zoom

Arrangör/Föreläsare: Malin Sundström, sjuksköterska och universitetslektor, Högskolan Kristianstad och Helena Larsson, sjuksköterska och universitetslektor, Högskolan Kristianstad.
Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs

Kort information om föreläsningen/kursen:
Föreläsningen kommer att handla om vilka erfarenheter vårdpersonal, volontärer och anhöriga har av att möta sköra äldre personer som upplever existentiell ensamhet.

Den sköra äldre personen kan uppleva att sjukdom och kroppsliga begränsningar påverkar möjligheten att vara delaktig och att sakna någon att dela sina tankar med. Hur kan vårdpersonal, och volontärer möta dessa personer? Hur ser det ut med anhörigas egen existentiella ensamhet? Vilket behov av stöd finns det?

Vi kommer att få ta del av resultat från LONE-studien om Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer, ett större forskningsprojekt om existentiell ensamhet.

Malin disputerade 2020 med avhandlingen ”Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd”. Helena disputerade 2020 med avhandlingen ”Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: ett närståendeperspektiv”.

Anmälningslänk: https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1667494
Det går bra att anmäla sig ända fram till föreläsningen ska börja.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer