Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Föreläsning: Anhöriga och framtidsfullmakt

Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund lanserade under förra året en digital
föreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga. Syftet med serien är
att höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför.
Föreläsningarna togs väl emot och fortsätter nu även under 2023!


Den 17 maj kl.10:00-12:00 är det dags för nästa föreläsning i serien:
Anhöriga och Framtidsfullmakt


Under föreläsningen tas bland annat följande frågor upp:
Vad är en framtidsfullmakt? Vilken betydelse har den och hur används den? Vem
kan göra en framtidsfullmakt?


Föreläsare vid detta tillfälle är Mac Widlund, grundare av begravningsbyrån
Widlunds Begravningar.


Anmälan: https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1985111
(Sista anmälningsdatum 15 maj.)

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer