Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Digital föreläsningsserie – Samhällskunskap för anhöriga

Tillsammans gör Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund under året en satsning på att höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför. Under året hålls en digital föreläsningsserie med temat Samhällskunskap för anhöriga.

Vi vill genom dessa föreläsningar kunna förmedla samhällsinformation om
anhörigskap.

Föreläsning 1:
Anhörigskapets paradoxer – Vad innebär ”god och nära vård” ur ett
anhörigperspektiv?
Tid: 12 maj kl.10:15-12:00 (Sista anmälningsdatum 9 maj.)
Anmälan: https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1882195

Föreläsning 2:
Socialtjänstlag – Hur fungerar det?
Tid: 24 maj kl.10:15-12:00 (Sista anmälningsdatum 22 maj.)
Anmälan: https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1882196

Föreläsare vid dessa två tillfällen är Martina Takter, socionom och fil.lic. i socialt
arbete. Martinas forskning fokuserar på socialt arbete kring anhörigskap inom
socialtjänsten och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer