Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Psykiatrireformen

Under Anhörigriksdagen 2020 hade vi Åsa Moberg som föreläste tillsammans med Anna Fredriksson om boken ”De omöjliga” och psykiatrireformen.   Nu har det gått 25 år sedan psykiatrireformen och här kommer ett intressant inslag från Sveriges Radio om det ämnet. https://sverigesradio.se/artikel/7378706 Fotografi: Psykiatriker Ing-Marie Wieselgren framför tidigare Ulleråkers mentalsjukhus där hon började jobba 1983. Fotograf: […]

   Läs hela reportaget här

Nationellt kompetenscentrum anhörigas remissvar gällande SOU 2020:47

Socialtjänstlagen har en särskild ställning och betydelse för de anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) arbetar sedan 2008 på uppdrag av Socialdepartementet via Socialstyrelsen som ett nationellt kunskapscentrum för anhörigfrågor. Nka:s uppdrag är att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare för att utveckla och införa anhörigstöd. I […]

   Läs hela reportaget här

Nu blir det svårare att införa besöksförbud på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten vill utfärda färre besöksförbud på äldreboenden och ska framöver hårdare granska kommuner som låser dörrarna för anhöriga. – Det är en ytterst inskränkande åtgärd, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten. ……… För anhöriga, vuxna barn såväl som partner och andra närstående, innebär besöksförbud också en oro över att inte få insyn över hur det […]

   Läs hela reportaget här

Pressmeddelande från Socialdepartementet om Äldreomsorgslyftet

Drygt 3,3 miljarder till kommunerna för vidgat Äldreomsorgslyft Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska.   Under 2021 tillförs satsningen ytterligare 1,7 miljarder kronor utöver tidigare aviserade medel, och omfattar sammanlagt drygt 3,3 miljarder kronor […]

   Läs hela reportaget här

Skärpta restriktioner gällande besök på äldreboenden

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden. Hör delar av presskonferens med statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och kommentarer från Ulrika Björkstén, Vetenskapsradion, om beskedet om lokala förbud på äldreboendena i landet. I detta radioinslag på Studio Ett, Sveriges Radio, blev vår förbundsordförande Ann-Marie Högberg intervjuad och även Jessica Brorsson, aktivitetsansvarig […]

   Läs hela reportaget här

Kommuner glömmer bort de anhöriga

Man bör vara påläst, man ska kunna läsa lagen för socialtjänst och sjukvård och så måste man kunna humma. Så blir man effektiv på alla plan i arbetet med anhörigstöd. Oändligt många är de anhöriga som arbetar i det tysta med att ta hand om en sjuk make eller maka, en åldrig förälder eller någon […]

   Läs hela reportaget här