Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Så här svarar partierna i Region Stockholm på våra valfrågor

Frågor till partierna inom Region Stockholm. Den 11 september är det åter dags för val till riksdagen. Därför har Anhörigas Riksförbund, i dialog med medlemmarna, tagit fram sex för förbundet viktiga anhörigfrågor, som skickats ut till samtliga åtta riksdagspartier. Frågorna handlar om hur partierna ställer sig till den nya nationella anhörigstrategin, om hur partierna vill […]

   Läs hela reportaget här

Lång väg kvar till anhörigperspektiv

Debattartikel från Njurfunk 2/2022 1,3 MILJONER vuxna i Sverige vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående som behöver det på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. Till det kommer många barn. Det handlar alltså om väldigt många människor och de flesta berörs någon gång i livet. De gör ovärderliga insatser, inte minst för samhället, som […]

   Läs hela reportaget här

Utredningen om äldreomsorgslag klar

Igår överlämnades utredningen om en äldreomsorgslag till socialminister Lena Hallengren av den särskilda utredaren Olivia Wigzell. Utredningen har arbetat i ett och ett halvt år med målet att stärka vården av äldre på särskilda boenden och i hemsjukvården. Den nya lagen ska komplettera Socialtjänstlagen och ge äldreomsorgen ett tydligare uppdrag och innehåll. Bland annat ska […]

   Läs hela reportaget här

Så tycker riksdagspartierna i anhörigfrågorna

Frågor till partierna i Sveriges riksdag Den 11 september är det åter dags för val till riksdagen. Därför har Anhörigas Riksförbund, i dialog med medlemmarna, tagit fram sex för förbundet viktiga anhörigfrågor, som skickats ut till samtliga åtta riksdagspartier. Frågorna handlar om hur partierna ställer sig till den nya nationella anhörigstrategin, om de är villiga […]

   Läs hela reportaget här

Anhöriga riskerar att slita ut sig på grund av usla villkor

Debattartikel i Altingen, 2022-05-24: Anhörigas riksförbund: Anhöriga riskerar att slita ut sig på grund av usla villkor – Altinget – Allt om politik: altinget.se Anhöriga gör en ovärderlig samhällsinsats, men måste få mer rimliga villkor. Vi vill därför att våra politiker uppmärksammar detta inför höstens val, skriver Ann-Marie Högberg, förbundsordförande Anhörigas riksförbund. Hur ställer sig […]

   Läs hela reportaget här