Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering till vakant plats som uppkom på kongressen 2023

Valberedningen har av förbundsstyrelsen i Anhörigas Riksförbund fått förfrågan om hjälp med rekryteringen till den vakanta platsen som finns i förbundsstyrelsen och som förbundsstyrelsen fick i uppdrag av kongressen att tillsätta. Förbundsstyrelsen vill givetvis tillsätta vakanta platser så snabbt som möjligt men för att det ska bli så bra som möjligt vill de också ge […]

   Läs hela reportaget här

Äntligen färdigt

Med viss reservation för eventuella förändringar så är programmet för årets Anhörigriksdag nu äntligen färdigt! Vi tackar alla som har skickat in abstracts och velat vara med. Det finns så mycket intressanta föreläsare, forskare, författare, anhöriga och artister som vill dela med sig av sin kunskap att vi lätt hade kunnat fylla en hel vecka […]

   Läs hela reportaget här

Anhörigas Riksförbund söker ny kanslichef

Anhörigas Riksförbund söker en ny kanslichef till kansliet i Varberg. Det består idag av sex medarbetare inklusive chef, plus flertalet projektanställda. Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation. Vi jobbar för landets 1,3 miljoner anhöriga som dagligen hjälper eller stöttar en närstående som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder, behöver hjälp att […]

   Läs hela reportaget här

Föreläsning: Anhöriga och framtidsfullmakt

Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund lanserade under förra året en digitalföreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga. Syftet med serien äratt höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför.Föreläsningarna togs väl emot och fortsätter nu även under 2023! Den 17 maj kl.10:00-12:00 är det dags för nästa föreläsning i serien:Anhöriga och Framtidsfullmakt Under föreläsningen […]

   Läs hela reportaget här

Dags att nominera till Årets Anhörigkommun 2023

Borås blev förra året den andra mottagaren av Anhörigas Riksförbunds pris till den kommun som gör mest för anhöriga. Nu är det dags att skicka in sina nomineringar till Årets Anhörigkommun 2023. Priset Årets Anhörigkommun instiftades 2021 i syfte att uppmärksamma en kommun som gjort väsentliga insatser för anhöriga. Den första mottagaren av priset var […]

   Läs hela reportaget här

Kommuner erbjuds kostnadsfri föreläsning om anhörigperspektiv

Anhörigas Riksförbund erbjuder under 2023 kostnadsfria dialogföreläsningar om anhörigperspektiv för beslutsfattare, chefer och medarbetare i alla kommuner. ”Det ligger rätt i tiden och man pratar mycket om stöd till anhöriga. Det är dags att tänka bredare och ha ett anhörigperspektiv för att minska trycket”, säger Martina Takter, projektledare på Anhörigas Riksförbund. Hon är fil lic […]

   Läs hela reportaget här