Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigas Riksförbund inte förvånad över IVO-kritiken

Tre kommuner i Sörmland får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för vården av äldre under coronapandemin. Bland annat påpekar Ivo brister i bemanningen. Anett Karlsson, organisationsombudsman på Anhörigas riksförbund, är inte förvånad över Ivos kritik. ”Kanske grundbemanningen i det stora hela är för låg”, säger hon bland annat. Lyssna på intervjun från P4 […]

   Läs hela reportaget här

Nu blir det svårare att införa besöksförbud på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten vill utfärda färre besöksförbud på äldreboenden och ska framöver hårdare granska kommuner som låser dörrarna för anhöriga. – Det är en ytterst inskränkande åtgärd, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten. ……… För anhöriga, vuxna barn såväl som partner och andra närstående, innebär besöksförbud också en oro över att inte få insyn över hur det […]

   Läs hela reportaget här

Anhöriga till riskgrupper kräver tidig vaccinering

Personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer som har hemtjänst, samt deras vårdpersonal och hushållskontakter, är prioriterade när Sverige får sina vaccindoser. Men nu ifrågasätter flera aktörer att de inte ingår i den första prioriteringen. Personer över 70 år och personal inom vård och omsorg är prioriterade när Sverige ska börja vaccinera. Inom […]

   Läs hela reportaget här

Hur har Covid-19 påverkat dig som anhörig?

Är du över 18 år och ger stöd och vård till en närstående? Då vill vi uppmuntra dig att hjälpa till genom att bidra med dina värdefulla erfarenheter och upplevelser. Denna enkät är framtagen av Nka som av Socialstyrelsen fått i uppdrag att undersöka Covid 19-pandemins påverkan på anhöriga och deras hälsa. Enkäten vänder sig […]

   Läs hela reportaget här

Regeringen beviljar 1 000 000 kronor till NKA

Regeringsbeslut: Ansökan om medel för att genomföra en kartläggning av hur anhöriga och anhörigstödet påverkas av covid-19 pandemin. I enlighet med ansökan från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) beviljar regeringen 1 000 000 kronor under 2020 för att kartlägga hur anhöriga, anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkas av covid-19 pandemin samt ge förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för […]

   Läs hela reportaget här