Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Studie om att förlora en närstående i covid-19

En ny studie från Svenska kyrkan och Linnéuniversitet har tittat närmare på anhörigas upplevelser när de förlorat en närstående under pandemin. Eva Meakin, diakon, Anna Bratt, psykolog, och Ingrid Gustafsson, anestesisjuksköterska, har intervjuat anhöriga som berättar om hur det var att inte få ta ordentligt avsked utan tvingas ha visir och skyddskläder om man alls […]

   Läs hela reportaget här

Ny studie om anhörigas erfarenheter under pandemin

PRESSMEDDELANDE FRÅN ANHÖRIGAS RIKSFÖRBUND OCH MALMÖ UNIVERSITET 2022-02-16 Sämre livskvalitet, nedstämdhet och trötthet. Men också en känsla av att allt varit ungefär som vanligt. Det är slutsatserna i en ny rapport om vilka konsekvenser coronapandemin haft för anhöriga. – Ett typiskt och återkommande drag är att livet för flertalet varken har blivit bättre eller sämre, […]

   Läs hela reportaget här

Anhöriga sökes till Nka-studie om pandemins konsekvenser

Är du anhörig och har arbetat under covid-19-pandemin? Isåfall söker Nationellt kompetenscentrum just dig till en intervjustudie! Studien handlar om hur pandemin har påverkat anhörigas möjlighet att arbeta och samtidigt ge omsorg till en närstående, och avser att bidra till ökad förståelse om hur pandemin har påverkat anhörigas hälsa och välbefinnande. Nka söker dig som […]

   Läs hela reportaget här

Ny studie om anhörigas erfarenheter under pandemin

Anhörigas Riksförbund har, i samarbete med Malmö universitet, genomfört en studie om anhörigas erfarenheter under covid-19-pandemin. Studien finns sammanfattad i en folder du kan ladda ner här >>   Resultaten i sin helhet kan du ta del av i rapporten ”Den enes stödkorsett, den andres tvångströja?” (ISBN 978-985970-4-2), som presenteras senare och som kommer att […]

   Läs hela reportaget här

Studie kring anhörigas erfarenheter och upplevelser av covid-19 pandemin

Förhoppningsvis närmar vi oss slutet på covid-19-pandemin. Nu är studien som fokuserar på hur anhöriga upplever sin egen situation och vilka konsekvenser pandemin har gett, negativa och positiva, igång. Det kan exempelvis handla om social delaktighet, isolering, oro för smitta från personal och tillgång till information om restriktioner. Eller om förändringar i stödinsatser från det […]

   Läs hela reportaget här

Socialstyrelsen informerar om vaccinering

I samband med vaccinationerna mot covid- 19 pågår finns behov av lättillgänglig och anpassad information om vaccinen och vaccinationerna till olika grupper. Här har Socialstyrelsen samlat material från bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB som kan vara bra stöd vid kommunikation med personer som behöver få information som är anpassat utifrån deras behov. Nedan finns […]

   Läs hela reportaget här