Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

”När visionen är uppnådd behövs inte förbundet mer”

Debattartikel i Altinget 210630: Arbetet att ta fram en nationell anhörigstrategi har startat, den borde ta till sig av vår vision. Anhöriga ska erbjudas individuellt, flexibelt och likvärdigt stöd, skriver Ann-Marie Högberg, Anhörigas riksförbund. ”Anhöriga erbjuds individuellt, flexibelt och likvärdigt stöd av god kvalitet oavsett bostadsort.” Så lyder visionen för Anhörigas riksförbund sedan extrakongressen tidigare […]

   Läs hela reportaget här

Kansliet stänger för sommarsemester.

Nu tar Anhörigas Riksförbunds kansli sommarledigt och önskar dig en glad sommar! Vi håller semesterstängt v26-v31 och finns tillbaka på kontoret måndag 9 augusti. Fysisk post och mail kommer att kontrolleras sporadiskt under dessa veckor, så om du har ett brådskande ärende vänligen maila oss och skriv ”brådskande” i ämnesraden.

   Läs hela reportaget här

Möt Mailis Lundgren – ny hedersmedlem

Mailis Lundgren är en av förbundets verkliga pionjärer. Vid extra kongressen den 17 april utnämndes hon till hedersmedlem i Anhörigas Riksförbund. ”Det var både överraskande och väldigt glädjande”, säger hon.   I stadgarna slås fast att den som gjort ”synnerligen förtjänstfulla insatser” kan utnämnas till hedersmedlem i Anhörigas Riksförbund. Som den tionde hedersmedlemmen på 25 […]

   Läs hela reportaget här

Nytt pris till bästa anhörigkommun instiftas av Anhörigas Riksförbund

Ett nytt pris till den kommun som gör mest för anhöriga instiftas nu av Anhörigas Riksförbund. ”Det är viktigt och roligt att få lyfta fram en kommun som gjort väsentliga insatser för att förbättra anhörigas situation”, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund. Syftet med det nyinstiftade priset Årets anhörigkommun är att uppmärksamma en kommun […]

   Läs hela reportaget här

Studie kring anhörigas erfarenheter och upplevelser av covid-19 pandemin

Förhoppningsvis närmar vi oss slutet på covid-19-pandemin. Nu är studien som fokuserar på hur anhöriga upplever sin egen situation och vilka konsekvenser pandemin har gett, negativa och positiva, igång. Det kan exempelvis handla om social delaktighet, isolering, oro för smitta från personal och tillgång till information om restriktioner. Eller om förändringar i stödinsatser från det […]

   Läs hela reportaget här