Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny informationsfilm om Anhöriglinjen lanseras

Som en del av ett av våra projekt under 2021 har vi producerat en kort informationsfilm om Anhöriglinjen. Stort tack till Rikard Holmström på Trixster Filmproduktion och så klart även tack till vår Anett Karlsson som ställer upp som filmstjärna. Här hittar du filmen (med musik) >> och så har vi även gjort en version […]

   Läs hela reportaget här

Ordförande i Upplands-Bros Anhörigförening avtackas

Publicerat på Upplands-Bro kommunsida 30 mars, 2022 Anhörigföreningens ordförande avtackad I helgen avtackades en av prominenserna inom Upplands-Bro anhörigförening. Alf Andersson har varit styrelsemedlem sedan starten 2003, ordförande de senaste sex åren, och betytt mycket för föreningens utveckling. – Alfs insats och anhörigföreningens arbete har varit ovärderligt för de familjer och personer som på grund […]

   Läs hela reportaget här

Ny studie om anhörigas erfarenheter under pandemin

PRESSMEDDELANDE FRÅN ANHÖRIGAS RIKSFÖRBUND OCH MALMÖ UNIVERSITET 2022-02-16 Sämre livskvalitet, nedstämdhet och trötthet. Men också en känsla av att allt varit ungefär som vanligt. Det är slutsatserna i en ny rapport om vilka konsekvenser coronapandemin haft för anhöriga. – Ett typiskt och återkommande drag är att livet för flertalet varken har blivit bättre eller sämre, […]

   Läs hela reportaget här

Stärka den psykiska hälsan hos anhöriga

Under 2021 samarbetade Anhörigas Riksförbund och Svenska Röda Korset i ett projekt för att stärka anhörigas psykiska hälsa. Syftet med samarbetet vara att sammanställa tips, råd och stöd för att stärka anhörigas psykiska hälsa. Projektet gjordes möjligt med medel från Socialstyrelsen. Sammanställningen är ett resultat från två likvärdiga workshops som anordnades för att ta fram […]

   Läs hela reportaget här

Samma filminnehåll men utan bakgrundsmusik

Nu släpper vi en ny version av vår presentationsfilm om Anhörigas Riksförbund. I den här versionen har vi tagit bort bakgrundsmusiken för att göra den mer lättillgänglig och avskalad, t.ex. vid användning av hörslinga. Vi tycker det är viktigt att tillgodose alla olika förutsättningar, situationer och personliga funktionsnedsättningar.  Du hittar den nya versionen här >> […]

   Läs hela reportaget här

Papporna som vill lyfta varandra och andra

Artikel av Anna Pella från Nkas hemsida När deras vägar möttes fattade de omedelbart tycke för varandra. Förutom att Niclas Wennerlund, Patrik Blomqvist och Niclas Lernberger är funkispappor delar de också värderingar om livet. I sin föreläsning på Anhörigriksdagen 2021 pratade de om sina erfarenheter av att våga öppna upp och vara sårbar, och att […]

   Läs hela reportaget här