Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund

Tillskott på kansliet… Michael Nystås är ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund sedan den 1 mars 2021. Vi välkomnar Michael och hans kommunikationskompetens på kansliet!    Han är journalist i botten med lång erfarenhet som tidningsreporter och kommer närmast från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där han var verksam i över 21 år. Genom åren har […]

   Läs hela reportaget här

Anhörigas roll, delaktighet och stöd för denne

Sari Sarhamo arbetar som finsktalande administratör för integration och nationella minoriteter på Borås Stad. På sin fritid studerar hon socialrätt och har ett examensarbete att slutföra om anhörigas situation med en speciell aspekt kring nationella minoritetsspråk. När Sari intervjuar Brita Karlsson, ordförande i Anhörigföreningen Omtanken i Ale för sitt examensarbete så beskriver Brita anhörigas situation […]

   Läs hela reportaget här

Anhörigas Riksförbunds remissvar gällande SOU 2020:47

Nu har arbetsgruppen inom Anhörigas Riksförbund läst igenom, diskuterat och skrivit ner sina åsikter på remissen gällande ”SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”. Övergripande synpunkter inkluderar bland annat att det är mycket bra att utredningen fokuserar på förebyggande arbete och en lättillgänglig socialtjänst. Det är alltid bättre, och i regel också billigare, att […]

   Läs hela reportaget här

Julklapp till våra medlemmar…

Som en liten julklapp bjuder vi nu alla våra medlemmar på teaterföreställningen Skuggsyskon som kan avnjutas hemma via vår hemsida. Inte medlem ännu? Bli det här: https://anhorigasriksforbund.se/bli-medlem/ Om pjäsen: Östra Teatern uppmärksammar syskon till människor med funktionsvariationer och sätter upp pjäsen Skuggsyskon som tar sig an anhörigskapet ur ett nytt perspektiv. Ibland med tabubelagda skuldkänslor, […]

   Läs hela reportaget här

Öppettider under jul- och nyårshelg

Information gällande helgdagar. Kansliet och telefonväxeln är stängd 22/12 till och med 8/1, vi svarar endast sporadiskt på mail under denna tid. Anhöriglinjen för dig som behöver råd och stöd i ditt anhörigskap är däremot öppen precis som vanligt under denna tid med undantag för juldagen, den enda dag Anhöriglinjen frångår sina vanliga öppettider och […]

   Läs hela reportaget här

Projektfinansiering säkrad för #vägraskuld

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland i samarbete med Anhörigas Riksförbund får stöd med drygt 5,5 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet #vägraskuld Projektet vänder sig till unga anhöriga, där anhörig är någon som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Det kan vara familjemedlem, släkting eller vän. Syftet med projektet är att stärka, stötta och synliggöra […]

   Läs hela reportaget här