Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Boka din plats redan nu

Just nu hoppas vi att alla anhöriga och närstående runt om i Sverige och världen njuter av sommar, sol, bad och glass… Samtidigt planerar vi för fullt inför hösten och när oktober väl nalkas vankas det intressanta föreläsningar kring ämnet ”Balans i Anhörigskapet”. Under Anhörigveckan (v40) och europeiska Anhörigdagen 6 oktober så erbjuder Anhörigas Riksförbund […]

   Läs hela reportaget här

Fortsättning följer för Vägra Skuld

Det ursprungliga projektet #vägraskuld var ett treårigt arvsfondsprojekt med syfte att förändra förutsättningarna för unga anhöriga. Med unga anhöriga menar vi personer under 18 år som hjälper, vårdar eller stöttar någon i sin närhet som av olika anledningar inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan handla om en partner, förälder, syskon, klasskompis, tränare, […]

   Läs hela reportaget här

Anhöriga och hälsa

Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund startade under 2022 en digitalföreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga. Syftet med serien äratt höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför.Föreläsningarna togs väl emot och fortsatte även under 2023. Vår första föreläsning för 2024 har redan gått av stapeln och nu är det snart dags för nummer […]

   Läs hela reportaget här

Vinnaren är korad!

Föreningslinjen är det vinnande bidraget och därmed nya namnet på vårt digitala samtalsforum för medlemmar tillsammans med förbundsordförande Eva Sixt. Grattis till Lena Hultén i Göteborg som får två trisslotter för sitt namnförslag. Mötena äger rum via Zoom. Hittills har två möten hållits med god uppslutning. Nästa möte äger rum den 13/5 kl 18.00 – […]

   Läs hela reportaget här

Vi söker en ny kommunikatör

Anhörigas Riksförbund söker en erfaren kommunikatör för att fylla en central roll i vår organisation. I denna position ansvarar du för planering och utgivningen av vår medlemstidning, Vi Anhöriga, som publiceras fyra gånger per år, samt för vårt regelbundna nyhetsutskick, Förbundsnytt. Du ansvarar för intern och extern kommunikation. Dessutom kommer du att leda våra informationskampanjer […]

   Läs hela reportaget här

Samhällskunskap för anhöriga

Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund startade under 2022 en digitalföreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga. Syftet med serien äratt höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför.Föreläsningarna togs väl emot och fortsatte även under 2023.Snart är det dags för årets första föreläsning i serien! Föreläsningarna riktar sig till dig som är frivillig eller […]

   Läs hela reportaget här