Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Call for abstracts – Anhörigriksdagen 2020

 

 

 

 

 

 

Anhörigriksdagen är nordens största mötesplats på anhörigområdet och har genomförts i över 20 år. Anhörigriksdagen är en tvådagarskonferens som vänder sig både till dem som i sin profession möter anhöriga, samt anhöriga själva. Traditionellt har den hållits i Varberg i maj månad men nu byter konferensen tid och plats, med förhoppning om att den skall bli tillgänglig för fler och med ett uppdaterat kvalitativt och omfångsrikt innehåll.

Anhörigriksdagen 2020 kommer att genomföras i Karlstad på CCC den 3-4 november. Tema är Anhörig – vid livets slut. Med temat vill vi utforska anhörigskap i situationer där den närstående befinner sig i livets slut på grund av funktionshinder, sjukdom och eller ålderdom. Allt fler dör hemma, både barn och vuxna, och detta ser vi får konsekvenser för anhöriga i alla åldrar.

Har du ett projekt eller forskningsresultat inom anhörigområdet som du skulle vilja dela med dig av eller diskutera? Nu tar vi på Anhörigas Riksförbund emot ansökningar om att hålla föreläsning eller seminarium på Anhörigriksdagen 2020. Nytt för i år är att vi även kommer ha en posterutställning som du kan anmäla dig till.

För att ansöka om att föreläsa eller hålla ett seminarium på Anhörigriksdagen 2020 skickar du ett abstract till
anhorigriksdagen@meetx.se

Abstractet ska innehålla en kort presentationen på 250–300 ord, samt en sammanfattning på max 70 ord. Bifoga gärna en bild till program och övrig marknadsföring. Av ansökan ska det framgå hur föreläsningen eller seminariet knyter an till anhörigskap och konferensens tema.

Datum och deadlines
• Sista dag för inlämning av abstract, 28 februari 2020
• Sökande för besked, senast andra veckan i maj
• Konferensen äger rum, 3–4 november 2020

Om ditt bidrag antas står Anhörigas Riksförbund för deltagaravgiften båda dagarna. Övriga omkostnader bekostas av föredragshållaren. Anhörigas Riksförbund förbehåller sig rätten att välja ut vilka ansökningar som kommer att presenteras på Anhörigriksdagen 2020.

För ansökan och frågor kontakta anhorigriksdagen@meetx.se

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer