Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Borås utnämnd till Årets Anhörigkommun 2022

PRESSMEDDELANDE 10 NOVEMBER 2022

Borås Stad tilldelas utmärkelsen Årets Anhörigkommun 2022, i tuff konkurrens med elva andra nominerade kommuner från norr till söder. Priset, som instiftades av Anhörigas Riksförbund 2021, går till den kommun som gör mest för anhöriga. Vinnaren avslöjades på den digitala konferensen Anhörigriksdagen den 9 november. ”

Borås ligger i framkant och kan inspirera andra kommuner framöver”, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund.

Syftet med priset Årets Anhörigkommun är att uppmärksamma en kommun som gör väsentliga insatser för anhöriga. Detta ska i sin tur leda till att andra kommuner sporras att förbättra sina insatser, och ge förutsättningar att sprida goda exempel.

För att kunna utses till Årets Anhörigkommun ska kommunen ha en verksamhet, eller gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Det ska även finnas en tydlig funktion eller tjänst för stöd till anhöriga, till exempel en anhörigkonsulent eller motsvarande. Resurserna till anhörigstödet får inte heller ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående.

Borås Stad uppfyller alla dessa kriterier och koras till Årets Anhörigkommun 2022 med följande motivering:

Borås Stad ger stöd och gör väsentliga insatser. Man har ett tydligt fokus på olika anhörigsituationer, både individuellt och familjeorienterat. Kommunen erbjuder även stöd utöver det som förväntas, i form av konstupplevelser, avkoppling i varmbassäng och vandring med fokus på återhämtning.

Med fem anhörigkonsulenter, varav en roll som anhörigstrateg, arbetar kommunen målinriktat för att stötta alla anhöriga. Borås är ett finskt förvaltningsområde och har en anhörigkonsulent som erbjuder anhörigstöd på finska. Borås Stad har en gemensam värdegrund för all personal i allt arbete med anhöriga oavsett ålder eller anhörigsituation, och har därmed ett tydligt anhörigperspektiv.

Man engagerar även ungdomar, unga kommunutvecklare, för att ta reda på vilket stöd som unga önskar och behöver.

Kommunen arbetar kontinuerligt med utveckling av verksamheten med en tydlig förankring hos politiker och tjänstemän. Borås Stad är en kommun som ligger i framkant och kan inspirera andra kommuner framöver.

– Det är jätteroligt för oss att få lyfta fram ett så gott exempel som Borås. Vi vill ha fler och det är därför vi instiftade det här priset, säger Ann-Marie Högberg.

Vinnarna ringdes upp i direktsändning av moderatorn Lisa Syrén mitt under den pågående konferensen Anhörigriksdagen i Varberg. Med på telefon var Agneta Gustafsson, anhörigkonsulent och anhörigstrateg, AnnaLena Dolk, anhörigkonsulent med inriktning mot barn och unga, Ingela Tylestrand, anhörigkonsulent med inriktning mot anhöriga från 18 år och uppåt, Sari Sarhamo, finskspråkig anhörigkonsulent, samt enhetschefen Frida Mossberg.
– Vi har inte vågat ta ut vinsten i förskott men är oerhört glada för priset. Det är ett väldigt fint kvitto på att det vi gör är bra och vi kommer att fira det här i många veckor framåt! sa Frida Mossberg i en första kommentar efter tillkännagivandet.

Hon lyfte fram sina medarbetare och sa att hennes roll som chef är att bana väg och skapa bra förutsättningar.
– Vi är stolta över att vi i Borås har en sån bredd i det vi erbjuder, som att vi stöttar alla åldersgrupper och på flera språk. Vi har även förutsättningar att kunna jobba strategiskt med utveckling av anhörigstödet, sa Frida Mossberg.

Årets Anhörigkommun är ett initiativ av medlemmarna i Anhörigas Riksförbund. De har också utifrån sina egna erfarenheter, haft möjlighet att nominera värdiga kommuner.

Den slutgiltiga vinnaren utsågs sedan av en jury på fem personer, bestående av Ann-Margret Blomqvist och Anders Norrman, ledamöter i förbundsstyrelsen, Heidi Melin, Upplands-Bro, och Camilla Nyman, Malmö, representanter för lokalföreningarna, med förbundets organisationsombudsman Anett Karlsson som sammankallande.

– Det är fantastiskt glädjande att se hur lokalföreningarna runtom i landet inspireras och tar lärdom av vinnarna av priset. Vi såg det med Skövde förra året och ser att det händer framöver med utnämningen av Borås nu, säger juryledamoten Anders Norrman.

Den första mottagaren av utmärkelsen var Skövde kommun 2021.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer