Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Birgit, 83, fick växelvård till sin demenssjuke make

Flera kommuner har under coronapandemin dragit in sitt korttidsboende som är en avlastning för anhöriga. För Birgit Eriksson i Boxholm ändrades beslutet efter ett radioreportage.

I slutet av april sände Sveriges radions program Kaliber, för granskande journalistik i P1, ett reportage om att många kommuner har ett uppehåll för den så kallade växelvården. Valet är bland annat gjort för att minska risken för spridning av coronaviruset eller för att få plats med äldre personer som redan har fått covid-19.
Det i sin tur har drabbat många anhöriga, som inte längre får avlastning. Sedan tidigare har ju många dagcentraler stängt.

En av dem är 83-åriga Birgit Eriksson i Boxholm i Östergötland. Hon brukar lämna sin demenssjuke man på en dagcentral några gånger i veckan och på ett korttidsboende var fjärde vecka. Men nu var den möjligheten borta.
– Så nu har jag hand om honom 24 timmar och dygnet sju dagar i veckan. Det är tungt för oss båda, för naturligtvis tjatar vi ut varann, sa Birgit till Kalibers reporter.
Kartläggningen inleddes med en enkät till 128 kommuner i Västra Götaland och de regioner som var mest drabbade av coronaviruset den 2 april: Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, Dalarna, Jämtland, och Västra Götaland.
Ungefär en tredjedel av kommunerna svarade att växelvården var indragen.

I en uppföljning i slutet av maj berättade Birgit Eriksson om en oväntad lösning. Allt började med att hon föreslog för biståndshandläggaren att hon kunde bo en vecka hos sin dotter, som hade ett ledigt rum med egen ytterdörr.
Den dementa maken skulle hemtjänsten ta hand om genom att öka antalet besök.
– Det är bara en grej som jag egentligen inte tyckte om, för jag visste ju att det skulle komma flera olika personer hem till honom och då tyckte jag att smittorisken var betydligt högre, förklarade Birgit.

Men så blev det inte, för kommunen ordnade en lägenhet nära ett äldreboende för maken och en annan person i behov av korttidsboende. Och 83-åriga Birgit fick den avkoppling som är så viktig för anhöriga.
Vad som händer i framtiden är oklart, men Birgit Eriksson väntar på svar från Boxholms kommun om hennes man kan få en heltidsplats på ett särskilt boende.
Alla kommunernas svar på enkäten finns på programmets hemsida www.sverigesradio.se/kaliber – där man även kan lyssna på eller läsa reportaget och uppföljningen.

Text: Maria Erlandsson

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer