Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Att hjälpa någon med betaltjänster

Att ha tillgång till grundläggande betaltjänster innebär att du ska kunna betala räkningar, varor och tjänster och ta ut kontanter. Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka hur tillgången till dessa tjänster ser ut hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

I vår bevakning framkommer det att den snabba digitaliseringen av vårt samhälle kan underlätta vardagen men även försvåra den. Kontanta betalningar eller att betala räkningar via brevgiro pratas det sällan om. Vi vill ta reda på om det finns behov av alternativa sätt att betala på och hur de fungerar i vardagen.

Länsstyrelsen arbetar nu för att tillsammans med Anhörigas Riksförbund kartlägga hur du som anhörig upplever förändringarna kring utbud av betaltjänster. Vi har därför satt ihop några frågor som vi skickar ut både digitalt och via vanlig post. Vi vill på det viset även att du som inte är digital får din röst hörd.

Dina åsikter är viktiga för oss för att visa de problem och svårigheter som finns. Då kan vi göra insatser som ökar tillgängligheten för alla i samhället.

Samtliga svar kommer att hanteras anonymt och kan inte kopplas till dig som person.

Vi samlar in svar fram till den 20 oktober 2021 så att resultatet kommer med i årets rapport till regeringen.  Hitta enkäten här >> 

Tack för hjälpen!

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer