Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Åsa Moberg & Anna Fredriksson samtalar kring psykiatrireformen

För att uppmärksamma 100årsjubileet av starten av deras allra första studiecirkeln, 24 september 1920, har Studieförbundet Vuxenskolan beslutat att anordna lokala träffar med ”Plats för samtal”.

I Göteborg bjöds författarna Åsa Moberg och Anna Fredriksson in för att berätta om sin bok ”De omöjliga: från psykiatrireform till dyr och dålig vård” samt diskutera psykiatrireformen och anhörigskap med Lena Hultén från Anhörigföreningen Göteborg och kanslichef Julia Charleson från Anhörigas Riksförbund.

Detta samtal direktsändes alltså torsdagen 24 september från Göteborg. Moderator: Lina Brustad.

Ta del av detta samtal här: https://www.youtube.com/watch?v=GGXP4sBxDvM&feature=youtu.be

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer