Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Årsmöte 2022

Årsmöte 2022 kommer att gå av stapeln 22 & 23 april i Norrköping.

Årsmötet att arrangeras som ett hybridmöte där vissa deltagare är med digitalt via länk och styrelsen, kanslipersonal och andra som vill vara på plats i Norrköping är varmt välkomna dit.

Inbjudan till årsmötet >>

Anmälningsformulär för att närvara vid årsmötet (digitalt eller fysiskt) >>

Verksamhetsberättelsen för 2021 hittar du här >>

Årsmöteshandlingar, inkl revisionsberättelse och motioner, för riksförbundets årsmöte 2022 hittar du här >>

Uppdaterat program och dagordning >>

Motioner

Följande motion har kommit in från Anhörigföreningen i Solna >>

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer