Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Är det dig vi söker?

Vill du delta i ett gruppsamtal om hur familjer får vardagen att gå ihop? Din medverkan hjälper forskningen att förstå hur familjer kan få det bättre.


Projektteamet REUSILIENCE letar efter personer som vårdar en närstående som vill delta i ett gruppsamtal om hur familjer får vardagen att gå ihop. Du ska vara mellan 18 och 65 år gammal. Samtalet tar 2,5 timmar och spelas in med ljud. Det kommer att vara ungefär tio andra personer som deltar och som har ställt upp frivilligt.


Från projektet kommer Lovisa Backman att intervjua och hon arbetar som forskningsassistent på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.


Gruppdiskussionen förs inom ett forskningsprojekt som går under namnet Risker, resurser och ojämlikheter: Ökad motståndskraft i europeiska familjer. Vi kommer aldrig publicera ditt namn, men dina svar och målet med projektet är att bidra till forskning och policyrekommendationer om hur familjer kan få det bättre. Du får även chans att prata med andra i en liknande sits och höra hur de gör för att få ihop vardagslivet.


Vill du delta eller fråga någonting kontaktar du Lovisa enklast via e-post på lovisa.backman@sofi.su.se eller så kontaktar du föreningen du engagerar dig i.

Mer finns att läsa på projektets hemsida https://reusilience.eu/.
Varmt välkommen!


Du måste inte svara på frågorna som ställs och du kan välja att avsluta till deltagande om du vill.
Projektet har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos
Etikprövningsmyndigheten är 2022-07090-01.

Se projektets PDF-inbjudan här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer