Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Anhörigveckan 2020

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

Klicka här för att läsa vad Socialstyrelsen säger om anhöriga >>

Att ge vård och stöd till någon i sin närhet faller ofta inom ramen för det självklara. Därför är det heller inte helt lätt att inse att man själv är anhörig.

Vill du veta mer uppmuntrar vi dig att ta kontakt med anhörigkonsulenten eller anhörigstödet i din hemkommun.


 

Det finns naturligtvis lika många olika typer av anhörigskap som det finns människor och här vill vi belysa några av de berättelser vi får ta del av på daglig basis.

 


Se filmen om Leif här.


Se filmen om Sarah
här.

 

 

 

 


Se filmen om Solveig här.

 


Se filmen om Jessica här.

 

 

 

 

 

Hör vad författare Ann Kjellqvist har att dela med sig av i sin bok “Där vitsipporna blommar“.

Vill du få kontakt med Ann når du henne på ann.kjellqvist@gmail.com och vill du köpa hennes bok
kan du göra det här.

 

 

 

 

En annan bok som också handlar om anhörigskap och närståendevård är “Hur orkar man”, där föreläsare Inga-Britt Gudmundsson delar med sig av sina erfarenheter kring att bli anhörig till sin make.

Vill du komma i kontakt med Inga-Britt eller köpa hennes bok kan du maila på inga-britt@hurorkarman.se eller gå in på hennes hemsida  www.hurorkarman.se

 

 

 

 

 


 

Johanna Hintereggers mamma. Foto: Mattias Ramos, Sveriges Radio

Johanna Hinteregger är radiojournalist och gymnasielärare och bor med man och barn i Stockholm. Detta är hennes första dokumentär där hon väljer att dela med sig av sina erfarenheter kring att själv bli mamma och samtidigt behöva hjälpa sin egen mamma.
Lyssna på Sveriges Radios P1-dokumentär “Innan mamma glömmer” här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1578539


Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) erbjuder nu en ny kurs: Navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar. Tips och råd för dig som är anhörig till någon med demens. Läs mer här.

 

Anhörigas Riksförbund har gjort en kartläggning kring anhörigskap. Här finns mer information för dig som är vill läsa mer om projektet och ta del av hela rapporten.


 

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina

rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.
Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper vi dig att hitta rätt person för ditt ärende.

Varmt välkommen att höra av dig till oss på telefon eller e-post:
0200-239 500
info@anhoriglinje.se


Reklamblad för denna digitala version av Anhörigveckan 2020 finner du här:
Reklamblad för Anhörigveckan 2020
Utskriftsvänligt reklamblad för Anhörigveckan 2020

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer