Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Anhörigriksdagen 2020

 

 

 

 

 

 

 

Den 3-4 november 2020 kommer den 22:a Anhörigriksdagen att invigas i Karlstad Congress Culture Centre. Arbetet med evenemanget har redan inletts, där eventföretaget Meetx kommer hjälpa förbundet med att ta hand om allt det praktiska. På Anhörigas Riksförbunds kansli startade samtidigt den spännande uppgiften att sätta samman ett så intressant och matnyttigt program som möjligt.

Temat för 2020 års Anhörigriksdag, Anhörig vid livets slut, har under flera år funnits med bland de mest efterfrågade ämnena i de utvärderingar som lämnats in av besökare. Då Anhörigas Riksförbund kunde meddela Karlstad att de vunnit dragkampen om att få stå som värd för Anhörigriksdagen var glädjen stor bland stadens beslutsfattare och de som jobbat med frågan under en längre tid.

Anhörigriksdagen är och har alltid varit en av Anhörigas Riksförbunds viktigaste åtaganden. Det är det enda tillfället under året som alla vi som engagerar oss i anhörigfrågan får tillfälle att träffas: Anhörigkonsulenter, politiker, beslutsfattare och inte minst anhöriga.

//Det är mycket glädjande att Anhörigas Riksförbund har valt att arrangera nästa års Anhörigriksdag i Karlstad. Stöd till anhöriga är ett prioriterat område från politiken i Karlstad. Vi är glada över att detta verkar ha spridit sig i landet och jag välkomnar därför Anhörigriksdagen 2020 till Karlstad//

Christian Holm Barenfeldt (M), ordförande Vård- och omsorgsnämnden Karlstads kommun

//Vi hälsar Anhörigriksdagen 2020 varmt välkommen till Karlstad. Att få vara värdstad för en kongress med oerhört viktigt budskap är en stor ära. Vi vill på bästa sätt se till att ni får en oförglömlig vistelse i vår fina stad//

Anna Wedberg Björkenstam, ordförande i Hotellgruppen i Karlstad
Birgitta Sefastsson, Karlstad Convention Bureau, Karlstads kommun

Call for abstract

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer