Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigriksdagen 2020

Den 3-4 november 2020 skulle den 22:a Anhörigriksdagen att invigas på Karlstad Congress Culture Centre, men på grund av Covid-19-pandemin och Folkhälsomyndighetens riktlinjer har vi valt att ställa om till ett digitalt event.

Vi är tacksamma för att Karlstad kommun istället kommer att samarbeta med oss och välkomna oss fysiskt på plats nästa år, 2021.

Arbetet med 2020 års digitala evenemang är redan i full gång med eventföretaget Meetx som hjälper förbundet med de praktiska och tekniska delarna. På Anhörigas Riksförbunds kansli har vi även börjat ta tag i den spännande uppgiften att sätta samman ett så intressant och matnyttigt program som möjligt.

Temat för årets Anhörigriksdag – Anhörig vid livets slut – har under flera år funnits med bland de mest efterfrågade ämnena i de utvärderingar som lämnats in av besökare. 

Anhörigriksdagen är och har alltid varit en av Anhörigas Riksförbunds viktigaste åtaganden. Det är det enda tillfället under året som alla vi som engagerar oss i anhörigfrågan får tillfälle att träffas: anhörigkonsulenter, politiker, beslutsfattare och inte minst anhöriga. Nu hoppas vi att vi kan träffas, diskutera och knyta kontakter genom skärmen istället för att vara fysiskt på plats i Karlstad.

Läs mer om Anhörigriksdag 2020 här

 

Ett samarbete med Eurocarers.

 
EXTRAKONGRESS 2021

EXTRAKONGRESS 2021

Du vet väl att Anhörigas Riksförbunds extrakongress 2021 går av stapeln 16-17 april.

   Läs mer här

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer