Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigriksdagen 2019

Anhörigas Riksförbund bjuder in till Sveriges 21:a Anhörigriksdag, Nordens största anhörigkonferens, i ett soligt och vårgrönskande Varberg.

I år har vi valt tema Barn och unga, en stor grupp  som länge inte setts som anhöriga utan bara som barn. Samtidigt vet vi, i takt med att allt mer forskning presenteras, att ett stort antal barn far illa varje år på grund av att de stöttar en närstående i hemmet.

17% av alla barn växer upp i en familj där en vuxen vårdas för ett missbruk eller psykisk ohälsa. Av dessa är det dubbelt så många som går ut grundskolan med ofullständiga betyg.

Nära 5.000 femtonåringar tvingas stanna hemma från skolan i minst en dag i veckan för att vårda en vuxen i hemmet. Allt fler barn tvingas hjälpa en närstående med att tolka i kontakter med myndigheter och sjukvård.

Som vanligt kommer vi även diskutera anhörigfrågan ur andra perspektiv som efterfrågas från er. Så alla ni som delar vårt engagemang för landets anhöriga – kom till Varberg 7 – 8 maj 2019 för två fullmatade dagar av samtal, föreläsningar, nätverkande och branschinformation.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer