Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigriksdag 2021

Förra året fick vi ställa om istället för att ställa in…

Det blev en digital version av vårt årligen återkommande evenemang Anhörigriksdagen för vi var absolut inte redo att bara släppa detta koncept vind för våg och inte genomföra det trots pandemirestriktioner. Däremot fick vi som sagt tänka om och hitta på en innovativ lösning för att ändå kunna nå ut med viktiga föreläsningar som man kunde ta del av hemifrån eller från sitt kontor.

 

I år har vi valt att hålla kvar den här digitala versionen eftersom vi i dagsläget inte kan säga exakt vad som kommer att hända med smittskydd och reserestriktioner i höst.

Ett klart plus med digitalversionen förra året var att vi kunde nå fler av våra medlemmar som oftast inte kan närvara vid de fysiska föreläsningsdagarna för att de i sin anhörigroll behöver vara nära sin närstående. Vi hoppas på samma fantastiska resultat det här året när 2021 års version av Anhörigriksdagen kommer att gå av stapeln 9 – 10 november.

Temat för i år är ”Anhörig i tiden” och nu är det fritt fram att anmäla sitt intresse för att föreläsa under dessa dagar. Vår Call for Abstract är öppen fram till 7 juni.
Är du en av de som ska stå där på den digitala scenen för att inspirera och sprida kunskap? Isåfall är det bara att skriva en kort summering av din föredragsidé, en rubrik på detta föredrag samt ett kort på dig till info@anhorigasriksforbund.se.

Givetvis kommer vi i år, precis som förra året, låta alla föreläsningar ligga kvar online fram till årsskiftet så att alla biljettinnehavare har gott om tid på sig att ta till sig föreläsningsmaterialet och diskutera med sina kollegor eller inom våra medlemsorganisationer.

Välkommen på Anhörigriksdag 9 – 10 november!

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer