Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhöriglinjen har fått en dansk syster

Pårörende i Danmark (www.paaroer.dk) är en anhörigorganisation som precis som Anhörigas Riksförbund är medlem i Eurocarers och tillsammans på europeisk nivå samverkar vi för att skapa bättre villkor för anhörigas runt om i Europa.

Idag startar Pårörende i Danmark igång en anhöriglinje och det är ju helt fantastiskt. Sorgligt att den liksom vår Anhöriglinje behövs, men så bra att den finns för de som känner ett behov av att få prata av sig, att någon lyssnar, att kanske få råd och t.ex. hänvisning till rätt kommunal instans.

Sprid gärna vidare om Pårörende i Danmark om du känner till någon som skulle behöva deras hjälp.

Pårörendetelefonen är öppen tisdagar kl 10:00-13:00 och torsdagar kl 16:00-19:00

Läs mer här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer