Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhöriglinjen går varm

Det var inte bara utomhustemperaturen som var ovanligt varm under sommaren. Även telefonerna på vår stödlinje Anhöriglinjen har gått varma. Och det är en trend som vi sett under en längre tid nu.

—Vi upplever att antalet samtal som vi tar emot bara ökar, säger Anett Karlsson, ombudsman på Anhörigas Riksförbund och den som ansvarar för stödlinjen.

Normalt sett har Anhöriglinjens öppettider förkortats under sommaren men för att möta det ökade trycket beslutades att hålla öppet som vanligt under årets sommarmånader. Och försöket har slagit väl ut. Volontärerna som svarar på samtalen har fått jobba hårt i sommarvärmen.
—Vi har haft en jämn ström med samtal och mejl under hela sommaren och det visar på det stora behov som finns bland anhöriga i landet att få prata av sig hos en som vet vad det innebär att vara anhörig, säger Anett Karlsson.

En annan trend som observerades under 2017 tycks fortsätta även i år och det är de många samtalen som rör psykisk ohälsa. Majoriteten av samtal till Anhöriglinjen är idag samtal från en anhörig vars närstående lider av någon form av psykisk ohälsa, en trend som även uppmärksammats i samhällsdebatten.

Ytterligare en trend är att de som ringer blir allt yngre. Fler och fler av de som ringer in till stödlinjen är människor i arbetsför ålder. Statistiken säger att det idag finns 900 000 svenskar i arbetsför ålder som dagligen hjälper eller stöttar en närstående. Dessa får ofta problem med att kombinera sitt arbete med anhörigskapet. 140 000 tvingas varje år gå ned i arbetstid eller säga upp sig på grund av sitt engagemang för en närstående.

Den ökande mängden samtal till Anhöriglinjen gör också att ytterligare volontärer måste rekryteras.
—Vi har fått en del nya under sommaren men naturligtvis ser vi gärna att fler anmäler sitt intresse, säger Anett Karlsson.

Vill du hjälpa landets anhöriga? Kontakta Anhörigas Riksförbund och vår ombudsman Anett Karlsson på anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se

Lars Tegermark

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer