Järfälla Anhörigförening – för dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller vän

Allmänt

Det ställer stora krav att vara anhörigvårdare. Förutom att få information, kunskap och hjälp att navigera i vårddjungeln behöver vi alla få stöd från andra som är eller har varit i samma livssituation. Att kunna träffas och prata om detta är för många en viktig energikälla. Därför ordnar vi träffar med café för att kunna få dessa pratstunder.

Kanske håller din livssituation på att bli övermäktig – du gör allt för din kära och glömmer dig själv. Det gäller att i tid få tillgång till den hjälp som finns att få och att ta emot den. Risken är annars att du kör slut på dig och själv blir vårdbehövande.

Vi som är med i Järfälla Anhörigförening (JAF) är eller har själva varit anhörigvårdare och vet hur bunden och isolerad man kan bli. Därför gör vi bl. a. följande:

 • ordnar möten där du träffar andra som har det som du
 • bjuder in föreläsare i angelägna ämnen
 • bevakar anhörigvårdarens rättigheter i samhället
 • Samlar och för fram anhörigas idéer och önskemål till bl. a. kommunen

Om oss

JAF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår målsättning är att uppmärksamma och tillvarata medlemmarnas behov av stöd i deras specifika situation som anhörigvårdare till sin närstående, den långvarigt sjuke, såväl äldre som yngre eller funktionshindrade som vårdas i hemmet eller i särskilt boende och som inte längre klarar av vardagen på egen hand. JAF är medlem i Anhörigas Riksförbund (AHR) som samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på nationell nivå. De flesta kommuner i Sverige har lokala anhörigföreningar. Vi har erfarenhetsutbyte med andra föreningar i Mälardalen. Vi deltar årligen i AHR´s ordförandekonferens och anhörigriksdag.

I vår information till medlemmarna i slutet av 2017 skrev vi om en mycket positiv sak. Det gäller det antal timmar, som anhörigvårdare högst kan få avlösning avgiftsfritt. Det har varit 12 timmar/månad. I slutet av september beslutade kommunen på vår begäran, att det i stället skulle vara 20 timmar/månad fr o m 2018. Samarbetet med kommunen har fortsatt och vid möten med ordföranden i socialnämnden och socialdirektören har vi nyligen kommit fram till att det är till stor nytta för kommunen att anhöriga, som stödjer närstående blir medlemmar i vår förening liksom det är nyttigt för den anhörige, som kan få stöd och hjälp av oss. Det har beslutats, att kommunen och vår förening gemensamt skall se över gällande rutiner i avsikt att försöka att bl a få fler anhöriga att bli medlemmar i vår förening.

Vi är även i gång med att tillsammans med kommunen, Järfälla Demensförening och Röda Korset planera årets anhörigvecka med olika föreläsningar. Det gäller första veckan i oktober.

I vår styrelse ingår:

Vårt årsmöte genomfördes den 21 mars 2018. Vad gäller personval så omvaldes vår avgående styrelse. Det är

 • Lennart Backman, ordförande 08-583 567 65
 • Ingemar Aronsson vice ordförande 08-581 724 33
 • Lea Mårtensson, sekreterare 076-861 64 98
 • Ann-Britt Elstorp ekonomiansvarig 0171-598 75
 • Elsa Rosén, ersättare.

Även vår revisor Ann-Christin Majling omvaldes. Som valberedare valdes Ulla Björkdahl.

Vill du komma i kontakt med oss så finns följande möjligheter:

 • Kom till någon av våra kaffestunder
 • Maila af@gmail.com
 • Ring Lea på 076-861 64 98 eller Lennart på 08-583 567 65, säkrast kvällstid.
 • Skriv ett vanligt brev med adress: Järfälla Anhörigförening c/o Lea Mårtensson, Fabelvägen 11, 176 70 Järfälla

Övrigt

För att administrationen och informationen till medlemmarna skall fungera så bra som möjligt är det angeläget, att vi så snabbt som möjligt får information om ev. ändring beträffande adress, telefonnummer och mejladress.

Meddela Lea Mårtensson på lea.martensson@gmail.com eller 076-861 64 98.


Aktiviteter

Nedan kan du läsa vad som kommer att hända 2018.

Caféträffar

Det kan vara bra för en del att få ventilera problem. Därför ordnar vi träffar av detta slag varannan onsdag kl 13.00 – 14.30 i biblioteket i Kärnmakaren i Kallhäll enligt nedan:

 • 11 o 25 apr, 9 o 23 maj
 • 29 aug, 12 o 26 sep, 10 o 24 okt, 7 o 21 nov.

Även icke-medlemmar får delta. Vi hoppas dock, att vederbörande blir medlem. Ingen anmälan behövs, kom då det passar dig. Vi får vid vissa tillfällen besök av tjänstemän inom kommunen. Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris.

 

Övriga medlemsträffar

Vi ordnar träffar. För vissa gäller att anmälan är bindande. Det innebär, att om du får förhin-der och inte kan delta och inte lämnat återbud senast angiven sista dag för anmälan, så måste du ändå erlägga avgift, då föreningen drabbas av vissa kostnader. Följande träffar ordnas:

 • Tis 17 apr kl 18.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kvarnplan 11 i Jakobsberg lämnar vi allmän information, speciellt gällande samarbetet med kommunen. Alla är mycket välkomna, speciellt de som inte kan komma på möten dagtid. Vi bjuder på kaffe med bröd. Ingen anmälan.

 

 • 3 maj kl 13.00 besöker vi äldreboendet Flottiljen och äter lunch till rabatterat pris 50 kr. Vi får information om boendet, som är ett av kommunens nyaste. Ingen anmälan.

 

 • 15 aug kl 13.30 har vi korvgrillning på Kärnmakaren. Dessutom lämnar styrelsen aktuell information. Rabatterat pris är 40 kr. Bindande anmälan senast 12 aug till Lea Mårtensson på martensson@gmail.com eller 076-861 64 98 alternativt till Lennart Backman på backman.lennart@telia.com eller 08-583 567 65 (helst kvällstid).

 

 • Tis 16 okt kl 18.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kvarnplan 11 i Jakobsberg lämnar vi allmän information. Alla är mycket välkomna, speciellt de som inte kan komma på möten dagtid. Vi bjuder på kaffe med bröd. Ingen anmälan.

 

 • 8 nov kl 13.30 i Kärnmakaren får vi information av överförmyndaren. Styrelsen lämnar också aktuell information. Vi bjuder på kaffe med bröd. Ingen anmälan.

 

 • 5 dec kl 14.00 i Kärnmakaren blir det Julfirande. Vi serverar julmat såsom Janssons frestelse, skinka och julkorv samt dryck och kaffe med kaka till rabatterat pris 60 kr. Bindande anmälan senast 30 nov till Lea Mårtensson på martensson@gmail.com eller 076-861 64 98 alternativt till Lennart Backman på backman.lennart@telia.com eller 08-583 567 65 (helst kvällstid).

Bli medlem

Det vi har gemensamt i vår förening är att vi vet hur det är att ha en nära anhörig som är svårt sjuk. Många av oss anhörigvårdare vårdar sjuka närstående hemma. Förutom sorg och oro kan det vara en tung börda att bära, att ta hela ansvaret. Vi vet hur svårt det kan vara och hur hjälplös man kan känna sig. Man kan bara förstå det, om man har varit med om det.

Anhörigföreningen är till för att vi ska stötta varandra på olika sätt. Vi ska kunna ha någon att prata med som lyssnar och förstår och någon, som driver de frågor, som är viktiga för oss, i ett politiskt sammanhang. Vi arbetar ideellt och finns i hela landet, Vi vill gärna se dig som medlem i vår förening för ömsesidig nytta och glädje! Om Du inte är anhörigvårdare, men ändå vill stödja vår förening, är du naturligtvis mycket välkommen som medlem.

Årsavgift

Vår medlemsavgift har sänkts till 100 kr för 2018. I stället kommer vi att ta ut något högre avgifter för en del aktiviteter. Är den, som du är anhörigvårdare till medlem, så är avgiften 80 kr. Avgiften sätts in på PG 30 03 61-3. Notera ditt namn på inbetalningen. När du blivit medlem, kommer du att få riksförbundets tidning Vi anhöriga 4 ggr/år.

För att bli medlem:

Kontakta oss via e- post jarfalla.af@gmail.com eller ring Lea på tel 076-861 64 98.
Se till att vi får nedanstående uppgifter, som vi behöver ha i vårt medlemsregister:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Hemtelefon
 • Mobiltelefon
 • E-postadress

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Adressändring

För att administration och information till medlemmarna skall fungera så bra som möjligt är det angeläget, att vi snabbt får information om ev ändring beträffande adress, telefonnummer och mejladress. Meddela Lea Mårtensson på 076-861 64 98 eller lea.martensson@gmail.com.


Var och hur kan jag få information och hjälp

Förutom att fråga oss i JAF finns det olika sätt att pröva. Nedan finns länkar till viktiga platser med information. Ofta finns så mycket information att man inte hittar just det man söker:

 • Anhörigportalen i Järfälla – www.jarfalla.se/anhorigportalen = Järfälla kommuns information med råd och tips. Järfällas Anhörigkonsulent heter Anna-Lena Eriksson, telefon 08-580 289 27.
 • Anhörigas Riksförbund – vårt riksförbund med snart 60 andra lokalföreningar runt om i landet
 • Anhörighandboken – viktig och mångsidig information utgiven av Anhörigas Riksförbund
 • Anhöriglinjen 0200-239 500 är Anhörigas Riksförbunds stödtelefon dit man kan ringa för att få stöd och råd. Det går även att maila till anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se