Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigas roll, delaktighet och stöd för denne

Sari Sarhamo arbetar som finsktalande administratör för integration och nationella minoriteter på Borås Stad. På sin fritid studerar hon socialrätt och har ett examensarbete att slutföra om anhörigas situation med en speciell aspekt kring nationella minoritetsspråk.

När Sari intervjuar Brita Karlsson, ordförande i Anhörigföreningen Omtanken i Ale för sitt examensarbete så beskriver Brita anhörigas situation som ett omfattande problem. De anhöriga glöms ofta bort och förbises.

Det är så tacksamt att Anhörigas Riksförbund blir tillfrågade om vi har erfarenheter och kunskap att dela med oss av, för det har vi ju verkligen och vi är glada att få göra vår röst hörd på olika sätt.

Tack, Sari för att du hörde av dig till oss och tack, Brita för att du ställde upp på intervjun.

Av en ren slump så anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ett webinarie idag om just Anhörigaskap i perspektiv – nationella minoriteter och urfolk. Vill du vara med på webinariet, läs mer och anmäl dig här.

Foto på Sari: Kadri Redzepi
Foto på Brita: Anhörigas Riksförbund

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer