Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigas Riksförbund i morgon-TV

Den 20 juli medverkade förbundsordförande Ann-Marie Högberg i Nyhetsmorgon tillsammans med Gunilla Pålsson vars särbo Tommy varit sjuk i Alzheimers sedan några år tillbaka.

Så här beskriver TV4 inslaget:

”I sommar tar vi under några torsdagar ett grepp om vården – en av de viktigaste valfrågorna för politikerna. Och när någon blir sjuk är det inte bara den insjuknade som drabbas utan i högsta grad de som står bredvid. Vi ska nu lyfta de anhörigas röst genom Ann-Marie Högberg ordförande i Anhörigas Riksförbund och Gunilla Pålsson vars särbo Tommy varit sjuk i Alzheimers sedan några år tillbaka.

Gunillas särbo Tommy fick alzheimers och förvärrades fort. Tommy fick flytta till ett boende när det inte fungerade att ha honom hemma längre. Detta boende fungerade bra. Sedan tvångsflyttade de honom på grund av att boendet inte var i samma kommun som han var skriven på. Och det nya stället fungerar betydligt sämre.

De nya boende är i mycket sämre skick. Det tillsammans med andra sämre förutsättningar har gjort att Tommy snabbt blivit sämre. Detta är en anhörigsjukdom, där den anhöriga får ta mycket känslomässigt och blir maktlös i vårdkarusellen.”

Se hela inslaget här

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer