Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigas Riksförbund inleder samarbete med Särnmark Assistans

Över 70 000 personer arbetar som personliga assistenter vilket gör det till en av Sveriges största yrkesgrupper. Av dessa utgör anhöriga cirka en fjärdedel. Anhörigas Riksförbund inleder nu ett nationellt samarbete med assistansbolaget Särnmark Assistans för att tillsammans med dem lyfta de viktiga anhörigfrågorna.

  • Faktum är att ca 75 % av all vård och omsorg i hemmet som ges i Sverige utförs av en anhörig. Vår utgångspunkt är att det alltid måste vara frivilligt, och att anhöriga ska få det stöd de behöver från samhällets sida. Att vi valt att samarbeta särskilt med just Särnmark är för att de har stor erfarenhet av situationen för personer med funktionsnedsättning och om hur det är att vara anhörig till personer med personlig assistans. säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund.

Inom ramen för samarbetet planerar Anhörigas Riksförbund och Särnmark Assistans bland annat att samproducera en föreläsning om LSS och personlig assistans för anhöriga.

  • Tillsammans med Särnmark vill vi arbeta för att förbättra villkoren och ge anhöriga till personer med personlig assistans rätt stöd. Men självklart är alla anhöriga välkomna till oss, oavsett vilken assistansanordnare man har eller beslutar sig för att välja, säger Ann-Marie Högberg.

Vid sidan av föreläsningar och gemensamma aktiviteter har samarbetet ytterligare ett syfte för Särnmark:

  • Vi är i kontakt med väldigt många anhöriga i vitt skilda situationer. I ett samarbete med Anhörigas Riksförbund kommer vi kunna bli ett ännu bättre stöd för dem. Enskilt kan Särnmark göra en del, tillsammans med Anhörigas Riksförbund kan vi göra mycket mer, berättar Stefan Jangenheim, verksamhetschef på Särnmark.

Kontakter >>>
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund, tel. 0708-79 00 93, ann-marie.hogberg@anhorigasriksforbund.se

Stefan Jangenheim, verksamhetschef, Särnmark Assistans, tel. 08-505 92 011, stefan.jangenheim@sarnmark.se

Foto: Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund. Fotograf: Michael Nystås

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer