Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhöriga till riskgrupper kräver tidig vaccinering

Personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer som har hemtjänst, samt deras vårdpersonal och hushållskontakter, är prioriterade när Sverige får sina vaccindoser.

Men nu ifrågasätter flera aktörer att de inte ingår i den första prioriteringen.

Personer över 70 år och personal inom vård och omsorg är prioriterade när Sverige ska börja vaccinera. Inom den gruppen har Folkhälsomyndigheten gjort en prioriteringslista och där ingår de som bor på äldreboende eller har hemtjänst, samt deras vårdpersonal och hushållskontakter.

– Vi tycker det är oerhört konstigt att man begränsar anhöriga som får vaccin till de som är hushållskontakter till personer med hemtjänst. Vi har oerhört svårt att förstå det, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas riksförbund.

Läs hela artikeln här och lyssna på intervjun med vår förbundsordförande Ann-Marie Högberg.

Text och intervju: SVT Nyheter


Svar från Sveriges Kommuner & Regioner (SKR) – klicka här.
Svar från Socialdepartementet – klicka här.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer