Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhöriga sökes till Nka-studie om pandemins konsekvenser

Är du anhörig och har arbetat under covid-19-pandemin? Isåfall söker Nationellt kompetenscentrum just dig till en intervjustudie!

Studien handlar om hur pandemin har påverkat anhörigas möjlighet att arbeta och samtidigt ge omsorg till en närstående, och avser att bidra till ökad förståelse om hur pandemin har påverkat anhörigas hälsa och välbefinnande.
Nka söker dig som är mellan 18 och 64 år och som har kombinerat anhörigskap med arbete både före och under covid-19-pandemin. Intervjun görs när det passar dig och sker via telefon eller Zoom.
Hjälp oss gärna att nå ut till anhöriga genom att dela och sprida informationen!
Text: Nka, Foto: Smålandsbilder

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer