Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Aktuella frågor i fokus på årets Anhörigriksdag

Sammanfattning från Nkas hemsida:

Den 9-10 november hölls 2021 års upplaga av Anhörigriksdagen, en konferens som anordnas av Anhörigas Riksförbund. De två konferensdagarna bestod av ett stort antal föreläsningar som utgick från temat ”Anhörig i tiden”. Nka bevakade konferensen och har skrivit om några av föreläsningarna.

Vid invigningen av årets Anhörigriksdag konstaterade Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund, att samhället äntligen har börjat öppna upp men att förbundet valt att hålla konferensen digital även i år.

– Vi längtar förstås efter att kunna hålla Anhörigriksdagen fysiskt och att vi kan mötas på riktigt för att prata med varandra om olika programpunkter, fortsätta diskussionen från olika pass, eller helt enkelt kunna ägna oss åt småpratet som är viktigt för att i ska känna gemenskap och må bra, sa hon.

Läs sammanfattningen från Nka här >>

Text: Josefine Göransson. Foto: Nka. Bildmotiv: Mats Ewertzon och Ingrid Lindström som föreläste under Anhörigriksdagen
 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer