Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Akademisk högtid i Halmstad

Den 17 november var en stor högtidsdag för Gun-Britt Lydén, ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad, som denna dag promoverades till hedersdoktor i ”Hälsa och Livsstil”, vid Högskolan i Halmstad.

I sitt tal återgav Gun-Britt en del av sin livsresa som professionell vårdare. Bl.a om sitt engagemang för sjuka barn i samband med sjukhusvistelse. Detta fick som konsekvens att föräldrar till barn med en cancersjukdom nominerade Gun-Britt till Landstinget i Hallands personalstipendium 1989. Under åren som Gun-Britt var ledamot i Nordisk föreningen för sjuka barns behov, NOBAB, arbetades det fram en Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård. Gun-Britt arbetade mycket aktivt för att värna om barnets integritet och rättighet samt att eliminera oro och smärta i samband med vårdbesöket.

Det var ett tal med mycket stor empati.

Bland åhörare i salen fanns, anhöriga, från föreningar, AHRs kansli, chefer och gamla arbetskamrater för att framföra sina gratulationer.

Som ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad arbetar Gun-Britt med att stödja och hjälpa anhöriga. Hennes nätverk och kontakter med olika tjänstemän, kommunalt- privat- regionalt och politiker ger resultat för Anhörigföreningens utveckling även om det tar lite tid.

Gun-Britt har stor livserfarenhet, kunskap och kompetens och stor empati för anhöriga och dess närstående livssituation. 2012 utnämndes Gun-Britt till Halmstads eldsjäl i kommunen.

Lena Nordström, sekreterare

Anhörigföreningen i Halmstad

Till er alla som på olika sätt uppmärksammade min högtidsdag, vill jag framföra mitt varma tack. Det var en oförglömlig dag, omtumlande av gratulationer och inbjudningar till samverkan. Ser med förhoppning fram emot ett nytt år och nya möjligheter, för att öppna nya dörrar där kunskap ska flöda fritt utan hinder.

Samverkan – framtidens honnörsord, detta sker i första hand genom det goda samtalet med respekt och ödmjukhet för varandras kompetens, som ska resultera i en kvalitetshöjning inom olika vårdkulturer.

Detta vill jag fortsätta att kanalisera.

Gun-Britt Lydén

Ordförande, hedersdoktor

Anhörigföreningen i Halmstad

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer