Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

365 barnböcker i gåva till begravningsbyråer i Skåne

PRESSMEDDELANDE FRÅN ANHÖRIGAS RIKSFÖRBUND, 19 maj 2022

Barn har många frågor och tankar om död, sorg och ensamhet. I en särskild satsning skänker Anhörigas Riksförbund 365 bilderböcker som kan bidra till viktiga samtal med barn om sorg och saknad – ”Abella och Kapten: Vilse i stormen” (Vildhallon) skriven av Thor Rutgersson och illustrerad av Linnea Anckers. Böckerna har skickats till omkring 20 begravningsbyråer i hela Skåne.

– Det känns väldigt fint och viktigt att vi fått möjlighet att skänka de här böckerna. Vi hoppas att de ska bli ett hjälpmedel för att prata med barn om deras sorg. Det är nödvändigt att de får möjlighet att uttrycka den på sitt eget sätt och hjälp att hantera den, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund.

Enligt branschorganisationen Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) sker nästan tio dödsfall varje dag då ett barn under 18 år mister en förälder. För de allra flesta av de mindre barnen påverkas den grundläggande tryggheten i livet starkt. Antalet barn som varje år förlorar en annan närstående är givetvis mycket högre. Hur barnet sörjer kan påverkas av hur personen dog och vilka tankar och fantasier barnet har om det som har hänt. Barnets relation till den som har dött har också betydelse. Det kan vara en person som barnet inte hade så mycket kontakt med men som ändå är viktig. Sorgen påverkas också av om någon annan viktig person kan finnas för barnet i stället för den som har dött.

Men ett anhörigskap tar inte slut när den närstående dör. ”Abella och Kapten: Vilse i stormen” är en bilderbok som kan öppna upp för mer djupgående, filosofiska samtal om saknad, ensamhet, förlust och hur vi i vardagliga situationer fortfarande kan påminnas om de som inte längre finns med oss. Vi tror att dessa samtal kan fylla en viktig funktion i barnets förståelse av sin sorg men också ge verktyg för hur de i sitt framtida liv kan hantera saknaden.

Boken vänder sig till barn mellan 6 och 9 år och bygger på en historia som författaren Thor Rutgersson fick höra av sin morfar.
– Barn har många frågor och tankar om död, sorg och ensamhet – och det skrämmer många föräldrar, som kanske då känner en press att ha ’de rätta svaren’. Men det är samtalet i sig, som är viktigt. Med vår bok vill vi hjälpa till att skapa naturliga ingångar för viktiga samtal, så att det inte blir krångligt eller laddat, säger han.

Huvudpersonen Abella och hennes pappa har flytt från ett annat land. Nu ska Abella börja i en ny skola där alla redan känner varandra. Abella blir ensam på rasterna – men sedan träffar hon Måns. När det regnar för mycket för att leka utomhus hälsar de på Måns morfar, som är sjökapten. Han berättar en historia om när han var ensam och vilse på havet. För att lyckas ta sig hem igen behöver han hitta nya och osannolika vänner.

Anhörigas Riksförbund har skänkt sammanlagt 365 böcker till omkring 20 auktoriserade begravningsbyråer över hela Skåne. Satsningen har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Carl Jönssons Understödsstiftelse. Det är fjärde gången som stiftelsen stödjer förbundet.
”Vi vill att er verksamhet i Skåne ska växa och frodas under många år framöver, tillsammans med stöd från flera andra nya bidragsgivare. Det ger tillväxt och stabilitet till er verksamhet och det gillar vi som bidragsgivare. Ni har idéerna, vi har bara stålarna”, skriver stiftelsen i sitt beslut.

Medlemsorganisationen Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) välkomnar initiativet:
– Anhörigas Riksförbund har genom denna bok lyft frågan och vikten av att prata om det med de drabbade barnen mellan 6 och 9 år. Vi är positiva till den här boken och initiativet. Många av begravningsbyråerna kommer att tillhandahålla boken i sitt bibliotek för att underlätta samtalen, säger SBF:s förbundsdirektör Ulf Lernéus.

Kontaktuppgifter:
Julia Charleson, kanslichef, Anhörigas Riksförbund, tel. 010-155 70 65, julia.charleson@anhorigasriksforbund.se

Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund, tel. 0708-79 00 93, ann-marie.hogberg@anhorigasriksforbund.se

Thor Rutgersson, författare, info@vildhallon.com

BILDTEXTER:
1. Kommunikatören Michael Nystås och kanslichefen Julia Charleson packar barnböcker på Anhörigas Riksförbunds kansli i Varberg. Foto: Åsa Bengtsson

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer