Startsida > vad-vi-gor > Studiecirklar

Studiecirklar

Studiecirkel När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden

Här finns material till studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden.

I projekt Delaktighet och stöd möter vi föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Många av dem har en oro inför framtiden. Så här skrev en förälder till oss:

”Vad gör vi och vad kan vi göra av förberedelse inför vårt eget åldrande? Vi behöver en plan, en framkomlig väg som vi kan hålla oss till. Jag tänker att det går att ordna en kurs eller cirkel för att lägga upp en process över tid som håller. Om någon anhörig, god vän, släkting eller helt utomstående är tänkbar att bli den där osynliga handen som vi äldre föräldrar nästan alltid är, behöver vi själva formulera det vi gör.”

Utifrån detta önskemål som visade sig vara mångas, har vi utarbetat studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden.  

En trygghet att tala om framtiden

Studiecirkeln är ett sätt för föräldrarna att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation.  Studiecirkeln ger också kunskap och information vilket kanske kan bidra till att man kan känna sig något tryggare. I levnadsberättelsen som ingår i materialet erbjuds föräldrarna att ge en bild av sitt vuxna barn som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att dottern/sonen ska bli bemött med förståelse och värme.

Här finns studiecirkelmaterialet att hämta. Det är uppdelat i ”Studiecirkelmaterial” och ”Levnadsberättelse”.

Studiecirkelmaterialet ska skrivas ut dubbelsidigt. Välj gärna en pärm med transparent ficka på framsidan och sätt försättsbladet där. Levnadsberättelsen ska skrivas ut enkelsidigt och sätts in efter studiecirkelmaterialet i pärmen.

För dig som är ledare för studiecirkeln finns också en handledning där du kan få tips och inspiration när du förbereder och genomför studiecirkeln.


Bräcke diakoni presenterar studiecirkeln på Anhörigriksdagen 2016.

Slutrapport för projekt Delaktighet och stöd


surfplatta_ill-flyer_cmyk

Alla kan surfa – lär dig surfa på mobil och surfplatta

Du kan ladda ner studiematerial längre ner på sidan!

Intresset för att kunna använda surfplatta och smartphone har blivit större och större, både som nöje och som stöd och hjälp i vardagen. För att komma igång kan det behövas en förenklad manual med steg-för-steginstruktioner.

Studiematerialet Alla kan surfaär medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i en studiecirkel. Den nya kunskapen kan där provas och diskuteras med andra deltagare. Cirkelledaren kan svara på frågor och hjälpa deltagarna att använda sin surfplatta och smartphone efter sina egna förmågor, önskemål och prioriteringar.

Lär dig surfa steg-för-steg, några exempel:

  • Läsa och skicka e-post och meddelande
  • Fotografera
  • Använd kalender och påminnelser
  • Håll kontakt med vänner genom sociala
    medier som Facebook och Skype
  • Använda kartor och söka resvägar

Studiematerialet Alla kan surfa har tagits fram i samarbete mellan Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet.

Nya, omarbetade material i september 2015

Viss uppdatering av innehållet i studiematerialen har gjorts och alla anvisningar för cirkelledarna finns nu i studiehandledningen. Nu finns också separata studiehandledningar för Surfplatta (iPad/Android) resp Smartphone (iPhone/Android).

Särskilda versioner av studiehandledningar finns för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede. Där rekommenderas att anhöriga, eller de som vill ha mer fördjupning, även laddar ner studiehandledningarna eftersom de innehåller mer fakta och teknik.

Material som ingår i Alla kan surfa-paketet

Smartphone

Surfplatta

Iphone Ipad
Android smartphone Android surfplatta
Studiehandledning smartphone Studiehandledning surfplatta
Studiehandledning smartphone Demens Studiehandledning surfplatta Demens

Alla materialen kan laddas ned utan kostnad.

Upplysningar får du av:

Ann-Christine Bard-Sandström
anki@sv.se
mobil nr: 070-364 42 50