Startsida > Stöd oss

Anhöriga som tar hand om sina närstående är en viktig resurs i samhället.
Anhörigas Riksförbund verkar för att de ska få bästa tänkbara förutsättningar för att klara rollen som anhöriga, så länge de själva önskar.

Skänk ett bidrag

Anhörigas Riksförbund är en religiöst och politiskt obunden organisation som stöttar anhöriga oavsett ålder eller diagnos hos den närstående.
Stöd vår verksamhet och hjälp oss på så sätt förbättra vårt arbete för anhöriga!

Bankgiro

Ge enkelt ditt gåvobelopp via vårt Bankgiro 5979-4743. Märk inbetalningen med ”Gåva”.

Bli stödmedlem

Genom att bli stödmedlem stärker du oss. Ett medlemskap i Anhörigas Riksförbund kostar 100 kronor per år. Som medlem får du även vår medlemstidning Vi anhöriga som kommer ut fyra gånger per år. Fyll i din medlemsansökan här.