Startsida > Anhörigriksdagen 2018

15-16 maj 2018 i Varberg

 

Ibland behöver vi få göra saker som vi själva väljer och önskar för att vi ska orka vara anhöriga. Att anhöriga har rätt till sitt eget liv borde vara en självklarhet men idag är verkligheten ofta en annan. 

Hur stort behovet av egentid är är självfallet högst individuellt och varierar ofta över tid. Inget är rätt och inget är fel.

Under 2018 års Anhörigriksdag vill vi på Anhörigas Riksförbund belysa detta problem. Vi kommer ta reda på vilka produkter och tjänster som idag finns, för att sedan kunna ställa krav på vad som behövs i framtiden för att vi ska nå målet; Anhörig – med rätt till eget liv!

Anhörigriksdagen i Varberg är Sveriges största anhörigkonferens. Vi vänder oss till anhöriga, såväl politiker, tjänstemän, vård- och omsorgspersonal, frivillig- och intresseorganisationer, som till alla ni andra intresserade av anhörigfrågor. Vi lyfter aktuella och viktiga frågor inom anhörigområdet. Vi förmedlar den senaste kunskapen och ger dig möjlighet att nätverka. Vi vill inspirera och beröra.

Välkomna till två sprängfyllda dagar med kunskap, information och inspiration!


Kostnad:
2-dagarsbiljett 3950 kr eller 1-dagsbiljett 2500 kr. Anhöriga som är medlemmar i Anhörigas Riksförbund/ Anhörigförening: 1500 kr.
Boende kan bokas i samband med anmälan.
Tolkstöd: Har du en hörselnedsättning/ hörapparat har du möjlighet att boka skrivtolk. Ta kontakt med den tolkcentral där du finns registrerad.
Utställare: Vill du/ni synas på Sveriges största anhörigkonferens? Kontakta Åsa Jansson på Anhörigas Riksförbund, 011-75000 eller asa.jansson@anhorigasriksforbund.se
Frågor kring anmälan och boende svarar Elisabet von Knorring, Bruket i Varberg, på:
073-7291886 eller elisabet@bruketvarberg.se
Övriga frågor: Anhörigas Riksförbund, 010-1557060 eller info@anhorigasriksforbund.se

Anmäl dig här


På programmet i år:

Margareta Winberg

Nya socialtjänstlagen

Margareta Winberg är Regeringens särskilda utredare för den översyn av socialtjänstlagen som skall vara klar i slutet av 2018. Hon kommer till Anhörigriksdagen för att tala om de tankar som uppstått under utredningens gång.

Tidigare har Margareta Winberg bland annat varit socialdemokratisk riksdagsledamot, statsråd samt Sveriges ambassadör till Brasilien.


Niklas Altermark

Hur hamnade vi här? Om assistansnedskärningarna och hur de har motiverats

Niklas Altermarks föreläsning kommer att handla om den rådande situationen inom den personliga assistansen. Under de senaste två åren har över tusen människor förlorat sin assistans, samtidigt som rekordfå nyansökningar beviljas. Vilken politik har lett till den här situationen? Har vi anledning att tro på de argument som används för att rättfärdiga besparingarna? Vilka kommer konsekvenserna att bli? Altermark talar utifrån sin forskning om hur assistanspolitiken motiveras med föreställningar om fusk samt om hur dessa har skapats av ett antal statliga utredningar som använder en mycket tveksam metod. Under det senaste året har han varit en tongivande kritiker av regeringens åtstramningar.

Niklas Altermark är fil.dr och forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet.


Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson

Anhöriga och anhörigstöd i ett livsloppsperspektiv

Minst två tonåringar i varje skolklass ger betydande hjälp, vård och stöd till en förälder eller närstående. Minst 100 000 i yrkesverksam ålder har gått ner i arbetstid p.g.a. att de ger hjälp, vård eller stöd till en närstående. Var fjärde person över 65 år ger hjälp, vård eller stöd till i första hand en partner. Nka presenterar resultaten från tre projekt som alla syftar till att utveckla evidensbaserat stöd till såväl unga, yrkesverksamma, som äldre anhöriga.

Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor, Nka
Lennart Magnusson, Verksamhetschef och docent, Nka


Wilhelmina Hoffman

Recept till alla anhöriga


Eric Löwenthal

Fadern – en standupshow i Faderns, sonens & Försäkringskassans namn

Att ha ett barn med grav utvecklingsstörning och stora fysiska funktionsnedsättningar betyder att man är förälder till ett älskat barn som aldrig växer upp. Förutom kampen mot Försäkringskassans stelbenthet och kommunala nedskärningar, så möts dessa föräldrar ofta av okunskap och fördomar. Nu har ståuppkomikern Eric Löwenthal gjort en föreställning om sitt och sonens liv.


Parallella seminarier

Stöd till anhöriga i livets slutskede 
Nka

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet
Christina Amundberg

Barn som anhöriga 
Psykiatrin i Halland

Anhörigstöd i Upplands-Bro kommun
Mirjam Ekstedt

Apps for Carers- A4C
Arvid Karsvall och Pauline Johansson, forskare/möjliggörare, Nka

Försäkringskassan
Susanne Lövgren

Att bli en fullt fungerande vuxen – med samhällets hjälp
Kerstin och Daniel Nyberg

Rollförändring i familjen då en blir sjuk?
Britta Hedefalk

Vägledande samspel – en röd tråd för ett hållbart föräldrastöd över tid
Eva Lethonen Forshaga

Ännu mer – svaret på hur mycket man ska orka som anhörig till en med NPF
Susanne Sela

Vem är den enskilde i ett gemensamt hem
Martina Takter