Järfälla Anhörigförening – för dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller vän

Allmänt

Det ställer stora krav att vara anhörigvårdare. Förutom att få information, kunskap och hjälp att navigera i vårddjungeln behöver vi alla få stöd från andra som är eller har varit i samma livssituation. Att kunna träffas och prata om detta är för många en viktig energikälla. Därför ordnar vi träffar med café för att kunna få dessa pratstunder.

Kanske håller din livssituation på att bli övermäktig – du gör allt för din kära och glömmer dig själv. Det gäller att i tid få tillgång till den hjälp som finns att få och att ta emot den. Risken är annars att du kör slut på dig och själv blir vårdbehövande.

Vi som är med i Järfälla Anhörigförening (JAF) är eller har själva varit anhörigvårdare och vet hur bunden och isolerad man kan bli. Därför gör vi bl. a. följande:

 • ordnar möten där du träffar andra som har det som du
 • bjuder in föreläsare i angelägna ämnen
 • bevakar anhörigvårdarens rättigheter i samhället
 • Samlar och för fram anhörigas idéer och önskemål till bl. a. kommunen

Om oss

JAF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår målsättning är att uppmärksamma och tillvarata medlemmarnas behov av stöd i deras specifika situation som anhörigvårdare till sin närstående, den långvarigt sjuke, såväl äldre som yngre eller funktionshindrade som vårdas i hemmet eller i särskilt boende och som inte längre klarar av vardagen på egen hand. JAF är medlem i Anhörigas Riksförbund (AHR) som samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på nationell nivå. De flesta kommuner i Sverige har lokala anhörigföreningar. Vi har erfarenhetsutbyte med andra föreningar i Mälardalen. Vi deltar årligen i AHR´s ordförandekonferens och anhörigriksdag.

I vår styrelse ingår:

Ordf. Lennart Backman  08 58356765
V. ordf Ingemar Aronsson 08 58173433
Sekr. Lea Mårtensson 08 58354171
Kassör Ann Britt Elstorp 0171 59875

Vill du komma i kontakt med oss så finns följande möjligheter:

 • Kom till någon av våra kaffestunder – se
 • Maila af@gmail.com
 • Ring Lea på 583 54 171 eller Lennart på 583 567 65. – säkrast kvällstid.
 • Skriv ett vanligt brev med adress Järfälla Anhörigförening c/o Lea Mårtensson, Fabelvägen 11, 176 70 Järfälla

Aktiviteter

Vi har beslutat att ha nedanstående aktiviteter under resten av 2017:

Anhörigveckan

I samarbete mellan kommunen, Järfälla Demensförening, Röda Korset och vår förening har följande bestämts att genomföras på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek:

– 2 okt kl 13 – Så här ser vi på de anhöriga och deras insatser. Som medverkande finns ordföranden i Järfälla socialnämnd, ordföranden i Anhörigas Riksförbund, samt representanter från Demensförbundet och lokala företrädare för vår förening, demensföreningen och Röda Korset samt anhörigkomsulenten.

– 3 okt kl 13 Att leva med psykisk ohälsa. Åsa Höij berättar om hur det är att leva med  diagnoser som schitzofreni och bipolär 2. Åsa lever själv med dessa.

– 4 okt kl 13  Hälsa och välbefinnande. Föreläsare ännu ej fastställd. Information avses komma från kommunen i lokaltidning.

– 5 okt kl 18  Hjärnkraft och hjärnsvikt. Tyvärr drabbas många – särskilt på äldre dar – av försämrad förmåga att bl a minnas, planera, orientera i tid och rum. Beata Terzis är med dr och leg psykolog och har forskat mycket inom området. Hon tar i sitt framförande bl a upp hur närstående och andra på ett bättre sätt kan förstå och bemöta den som drabbats av nämnda problem.

Vi hoppas, att många skall ta chansen att få intressant och viktig information. Ingen deltagaravgift utgår och ingen anmälan skall ske. Missa speciellt inte den 2 okt, där ordf i Anhörigas Riksförbund, där vår förening ingå, kommer. Den 5 okt är även intressant.

Caféträffar

Det kan vara bra för en del att få ventilera problem. Därför ordnar vi träffar av detta slag. Under sep – nov har vi caféträffar varannan onsdag i Barkarby och i Kallhäll kl 13.00 – ca 14.30. Träffarna i konferensrummet i Barkarby Mötesplats blir den 6 o 20 sep, 4 o 18 okt samt 1, 15 o 29 nov. Träffarna i Kallhäll i biblioteket i Kärnmakaren blir den 13 o 27 sep, 11 o 25 okt samt 8 o 22 nov. Även icke-medlemmar får delta. Vi hoppas dock, att vederbörande blir medlem. Ingen anmälan, kom då det passar dig. Vi får vid vissa tillfällen besök av tjänstemän inom kommunen. Följande är bestämt:

 • 13 sep kommer Elisabeth Helgöstam och Annika Trumstedt till Kallhäll och lämnar information om hemstödsprogram under hösten 2017. Det kommer bland annat att bli tillfälle att få information om smarta vardagshjälpmedel.
 • 27 sep och 18 okt kommer anhörigkonsulent Anna-Lena Eriksson till Kallhäll resp till Barkarby för att informera och samtala om anhörigstöd.

Övriga medlemsträffar

Vi ordnar följande träffar i Kärnmakaren i Kallhäll:

 • 9 nov kl 13.30 Information från lokalpolisen lämnas av polischef Jörgen Karlsson. Styrelsen lämnar aktuell information om våra försök att i samarbete med kommunen utveckla vår förening. Ingen anmälan och ingen avgift, Vi bjuder på kaffe med bröd.
 • 7 dec kl 14.00 Julfirande ordnas i Kärnmakaren. Vi serverar julmat såsom Janssons frestelse, skinka och julkorv med dryck samt kaffe och kaka. Förmånligt lotteri ordnas. Anmälan till Lea Mårtensson på martensson@gmail.com alt tfn 58354171 eller 0768-616 498. Anmälan kan även lämnas till mig på backman.lennart@telia.com alt 583 567 65. Avgiften är 50 kr. Bindande anmälan görs senast den 2 dec.

Bli medlem

Det vi har gemensamt i vår förening är att vi vet hur det är att ha en nära anhörig som är svårt sjuk. Många av oss anhörigvårdare vårdar sjuka närstående hemma. Förutom sorg och oro kan det vara en tung börda att bära, att ta hela ansvaret. Vi vet hur svårt det kan vara och hur hjälplös man kan känna sig. Man kan bara förstå det, om man har varit med om det.

Anhörigföreningen är till för att vi ska stötta varandra på olika sätt. Vi ska kunna ha någon att prata med som lyssnar och förstår och någon, som driver de frågor, som är viktiga för oss, i ett politiskt sammanhang. Vi arbetar ideellt och finns i hela landet, Vi vill gärna se dig som medlem i vår förening för ömsesidig nytta och glädje! Om Du inte är anhörigvårdare, men ändå vill stödja vår förening, är du naturligtvis mycket välkommen som medlem.

Du blir medlem genom att betala in årsavgiften på 150 kr till föreningens PG-konto 300361-3. Vill du, att även din närstående skall vara medlem, tillkommer 100 kr för denne. När du blivit medlem, kommer du att få riksförbundets tidning Vi anhöriga 4 ggr/år.

För att bli medlem:
Kontakta oss via e- post jarfalla.af@gmail.com eller ring Lea på tel 08 5835471.
Se till att vi får nedanstående uppgifter, som vi behöver ha i vårt medlemsregister:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Hemtelefon
 • Mobiltelefon
 • E-postadress

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Vi behöver dig och du behöver oss


Var och hur kan jag få information och hjälp

Förutom att fråga oss i JAF finns det olika sätt att pröva. Nedan finns länkar till viktiga platser med information. Ofta finns så mycket information att man inte hittar just det man söker:

 • Anhörigportalen i Järfälla – www.jarfalla.se/anhorigportalen = Järfälla kommuns information med råd och tips. Järfällas Anhörigkonsulent Anna-Lena Eriksson, telefon 580 289 27.
 • AHR – anhorigasriksforbund.se = Vår moderförening ger viktig mångsidig information – t ex Handbok för anhöriga från AHR – som kan skrivas ut.
 • Anhöriglinjen 0200-239 500 är en stödtelefon, som man kan ringa för att få stöd och råd på svenska. Det går även att maila till anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se i sådana ärenden.