Järfälla Anhörigförening – för dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller vän

Allmänt

Det ställer stora krav att vara anhörigvårdare. Förutom att få information, kunskap och hjälp att navigera i vårddjungeln behöver vi alla få stöd från andra som är eller har varit i samma livssituation. Att kunna träffas och prata om detta är för många en viktig energikälla. Därför ordnar vi träffar med café för att kunna få dessa pratstunder.

Kanske håller din livssituation på att bli övermäktig – du gör allt för din kära och glömmer dig själv. Det gäller att i tid få tillgång till den hjälp som finns att få och att ta emot den. Risken är annars att du kör slut på dig och själv blir vårdbehövande.

Vi som är med i Järfälla Anhörigförening (JAF) är eller har själva varit anhörigvårdare och vet hur bunden och isolerad man kan bli. Därför gör vi bl. a. följande:

 • ordnar möten där du träffar andra som har det som du
 • bjuder in föreläsare i angelägna ämnen
 • bevakar anhörigvårdarens rättigheter i samhället
 • Samlar och för fram anhörigas idéer och önskemål till bl. a. kommunen

Om oss

JAF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår målsättning är att uppmärksamma och tillvarata medlemmarnas behov av stöd i deras specifika situation som anhörigvårdare till sin närstående, den långvarigt sjuke, såväl äldre som yngre eller funktionshindrade som vårdas i hemmet eller i särskilt boende och som inte längre klarar av vardagen på egen hand. JAF är medlem i Anhörigas Riksförbund (AHR) som samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på nationell nivå. De flesta kommuner i Sverige har lokala anhörigföreningar. Vi har erfarenhetsutbyte med andra föreningar i Mälardalen. Vi deltar årligen i AHR´s ordförandekonferens och anhörigriksdag.

I vår styrelse ingår:

Ordf. Lennart Backman  08 58356765
V. ordf Ingemar Aronsson 08 58173433
Sekr. Lea Mårtensson 08 58354171
Kassör Ann Britt Elstorp 0171 59875

Vill du komma i kontakt med oss så finns följande möjligheter:

 • Kom till någon av våra kaffestunder – se
 • Maila af@gmail.com
 • Ring Lea på 583 54 171 eller Lennart på 583 567 65. – säkrast kvällstid.
 • Skriv ett vanligt brev med adress Järfälla Anhörigförening c/o Lea Mårtensson, Fabelvägen 11, 176 70 Järfälla


Aktiviteter

Vi har beslutat att ha nedanstående aktiviteter under 2017:

Caféträff på Barkarby Mötesplats – Blå rummet

Helgfria måndagar kl. 13.00 – 14.30 fr.o.m. 6 februari t.o.m. 29 maj med fortsättning på hösten Adress: Jaktplan 2 (Barkarby seniorboende). Öppettider: kl. 09.00-16.00.

Caféträff på Kärnmakaren i Kallhäll

Helgfria onsdagar kl. 13.00 – 14.30 fr.o.m. 11 januari t.o.m. 31 maj med fortsättning på hösten. Adress: Kärnmakargränd 3 (seniorboendet i Kallhäll), Öppettider: kl. 09.30-17.00.

Hur skall vi utveckla vår förening

Tisdagen den 4 april kl. 13.30 – 15.00 i Kärnmakarens allrum

Den nya styrelsen vill berätta hur de tänkt driva föreningen, men naturligtvis vill den också få synpunkter och önskemål från medlemmarna. Det bjuds på kaffe med dopp. Ingen anmälan fordras.

Blomstermöte under ledning av Kallhälls blomsterhandel

Tisdagen den 16 maj kl. 10.00 – 12.00 i Kärnmakarens allrum

Kallhälls Blomsterhandel är känd av många i Järfälla som en mycket bra blomsterhandel. Floristen Irene kommer och berättar om blommor och ger oss goda råd.  Till varje deltagare kommer det att finnas blommor värda 200 kr. som var och en får ta med sig hem. Informationen börjar kl. 10.30. Mellan kl. 10.00 – 10.30 serveras kaffe med dopp. Avgift för deltagande är 50 kr. Max 20 deltagare. Bindande anmälan lämnas till Lea senast den 14 maj på telefon 583 541 71 eller 0768-616 498. Du kan även mejla till Lea, vars mailadress är lea.martensson@gmail.com.

Grillträff

Tisdagen den 22 augusti kl. 13.30 – 15.30 utanför Kärnmakaren

Inför höststarten med bl. a. caféträffar ordnar vi denna grillträff, där det förutom korv och bröd och olika tillbehör ges möjlighet att smaka på Lennarts hemgjorda senap. Efter grillningen serveras kaffe med en liten kaka. Avgift för deltagande är 20 kr. Bindande anmälan lämnas till Lea senast den 18 aug på telefon 583 541 71 eller 0768-616 498. Du kan även mejla till Lea, vars mailadress är lea.martensson@gmail.com.

I senare delen av augusti återkommer vi med information om vad det kan bli för träffar under september och fram mot slutet av detta år.

Välkommen till en eller flera av ovan nämnda träffarBli medlem

Det vi har gemensamt i vår förening är att vi vet hur det är att ha en nära anhörig som är svårt sjuk. Många av oss anhörigvårdare vårdar sjuka närstående hemma. Förutom sorg och oro kan det vara en tung börda att bära, att ta hela ansvaret. Vi vet hur svårt det kan vara och hur hjälplös man kan känna sig. Man kan bara förstå det, om man har varit med om det.

Anhörigföreningen är till för att vi ska stötta varandra på olika sätt. Vi ska kunna ha någon att prata med som lyssnar och förstår och någon, som driver de frågor, som är viktiga för oss, i ett politiskt sammanhang. Vi arbetar ideellt och finns i hela landet, Vi vill gärna se dig som medlem i vår förening för ömsesidig nytta och glädje! Om Du inte är anhörigvårdare, men ändå vill stödja vår förening, är du naturligtvis mycket välkommen som medlem.

Du blir medlem genom att betala in årsavgiften på 150 kr till föreningens PG-konto 300361-3. Vill du, att även din närstående skall vara medlem, tillkommer 100 kr för denne. När du blivit medlem, kommer du att få riksförbundets tidning Vi anhöriga 4 ggr/år.

För att bli medlem:
Kontakta oss via e- post jarfalla.af@gmail.com eller ring Lea på tel 08 5835471.
Se till att vi får nedanstående uppgifter, som vi behöver ha i vårt medlemsregister:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Hemtelefon
 • Mobiltelefon
 • E-postadress

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Vi behöver dig och du behöver oss


Var och hur kan jag få information och hjälp

Förutom att fråga oss i JAF finns det olika sätt att pröva. Nedan finns länkar till viktiga platser med information. Ofta finns så mycket information att man inte hittar just det man söker:

 • Anhörigportalen i Järfälla – www.jarfalla.se/anhorigportalen = Järfälla kommuns information med råd och tips. Järfällas Anhörigkonsulent Anna-Lena Eriksson, telefon 580 289 27.
 • AHR – anhorigasriksforbund.se = Vår moderförening ger viktig mångsidig information – t ex Handbok för anhöriga från AHR – som kan skrivas ut.
 • Anhöriglinjen 0200-239 500 är en stödtelefon, som man kan ringa för att få stöd och råd på svenska. Det går även att maila till anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se i sådana ärenden.